جواب فعالیت درس ۳ قرآن هشتم؛ صفحه ۳۰، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷

جواب فعالیت درس ۳ قرآن هشتم؛ صفحه ۳۰، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷

گام به گام درس سوم قرآن هشتم

جواب فعالیت درس ۳ قرآن هشتم؛ صفحه ۳۰، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷

گام به گام درس سوم قرآن هشتم

جواب قرآن هشتم /  درس ۳ :: سوره شعرا، خدایا من و پدر و مادرم را ببخشای!

جواب صفحه ۳۰ قرآن هشتم

فعالیت
💠 آیات ۷ تا ۹ سوره شعراء را همراه با رمزینه سریع پاسخ بخوانید و ترجمه آنها را در بخش درک و فهم آیات این درس کامل کنید.
بر عهده دانش آموز!

تدبر
💠با توجه به آیات، به پرسش زیر پاسخ دهید:
رویش گیاهان گوناگون و ارزشمند، نشانه چه چیزی است؟
جواب:
نشانه هایی بر وجود خداوند است

حفظ
💠 به انتخاب خود یک جمله (پیام قرآنی) از این آیات را از حفظ بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

جواب صفحه ۳۲ قرآن هشتم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نبود، آیا، رویاندیم

کلمه معنی
۱- اَ آیا
۲- کَم چقدر، چه بسیار
۳- اَنبَتنا رویاندیم
۴- زَوج نوع، گونه
۵- ما نه، نیست
۶- ما کانَ  نبود، نیست

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و عبارات را بنویسید.

۱- کَم‌اَنبَتنا: چه بسیار رویاندیم.

۲- مِن‌کُلِّ زَوجٍ‌کَریمٍ: از هر نوعی گران قیمت

۳- اِنَّ فی ذٰلِکَ لَایَهً: قطعاً در آن نشانه‌ای است

جواب صفحه ۳۳ قرآن هشتم

تمرین
💠 این عبارت را معنا کنید.
۱- وَ ماکان اَکثَرُهُم
و نبودند بیشتر آنها

۲- اِنَّ فی ذٰلکَ لَایَهً
در آن نشانه‌ای است
فعالیت سوم
💠 الف) ترجمه این آیات از سوره شعراء را کامل کنید.

۱- أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَی الْأَرْضِ 
و آیا نگاه و دقت نکردند به زمین.

۲- کَمْ أَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ
 چه بسیار رویاندیم در آن از هر نوع گیاه ارزشمند و مفید

۳- إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَهً
 قطعاً در آن نشانه‌ای است.

۴- وَ مَا کَانَ أَکْثَرُهُمْ مُؤْمِنِینَ
 و نبودند بیشتر آنها موْمن

💠 آخرین آیه صفحه ۳۷۰ قرآن کریم، یک دعای زیبای قرآنی است. با دقت در آیات قبل از آن بیان کنید که این دعا از زبان کدام پیامبر بزرگ خدا در قرآن آمده است. دعا را همراه با ترجمه بنویسید، سعی کنید آن را حفظ کرده و در قنوت نماز بخوانید.

متن: رَبِّ هَب لِی حُکماً و اَلحِقنی بِالصالحین
ترجمه: پروردگارا، به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن. .

خانه های نورانی
💠 ۱ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۳۶۷ تا ۳۷۱ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

۲- از صفحه ۳۷۰ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.
۱- اَنُتم و ءابائکُم: شما و پدرانتان
۲- الذی خَلَقَنی: کسی که آفریده مرا
۳- ما کنتم تعُبدون: آنچه شما می‌پرستید.
۴- و ماکان اَکُثرهُم مومنین: و نبودند بیشتر آنها موْمن

جواب صفحه ۳۶ قرآن هشتم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پیروی کنید، پیامبر، پیامبران، مورد اعتماد، تقوا داشته باشید، تکذیب کرد

کلمه معنی
۱- کَذَّبَ، کَذَّبَت  تکذیب کرد، انکار کرد
۲- مُرسَلینَ پیامبران
۳- تَتَّقونَ تقوا پیشه می کنید، تقوا دارید
۴- اِتَّقوا تقوا پیشه کنید، تقوا داشته باشید
۵- اَطیعوا اطاعت کنید، پیروی کنید
۶- اِن اگر، نه، نیست

فعالیت دوم
💠 الف) به محل ترجمه کلمه بعد از «اِتَّقوا» در عباراتی مانند «اِتَّقُوا اللهَ: تقوای خدا را پیشه کنید.» توجه کنید. اینک این دو عبارت را ترجمه کنید.

۱- اِتَّقوا رَبَّکُم: تقوای پروردگارتان را پیشه کنید.
۲- وَ اتَّقواهُ: و تقوای او را پیشه کنید

💠 ب) گاهی به جای ضمیر «ی» کسره می‌آید؛ مانند: اَطیعونِ = اَطیعونی = اَطیعوا + ن + ی: اطاعت کنید مرا. اینک این دو عبارت زیر را ترجمه کنید.

۱- فَاعبُدونِ = فَاعبُدونی: پس عبادت کنید مرا.
۲- وَ اتَّقونِ = وَ اتَّقونی: و تقوای مرا پیشه کنید.

فعالیت سوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و عبارات را بنویسید.

۱- اَلاتَتَّقونَ: آیا تقوا پیشه نمی‌کنید.
۲- اِنّی لَکُم: قطعاً من برای شما
۳- فَاتَّقُوا اللهَ: پس تقوای خدا را پیشه کنید.
۴- وَ اَطیعونِ: و اطاعت کنید مرا

جواب صفحه ۳۷ قرآن هشتم

فعالیت چهارم
💠 الف) ترجمه این آیات شریفه از سوره شعراء را کامل کنید.

۱- کَذَّبَتْ قوم نوح الْمُرْسَلِینَ
تکذیب کردند قوم نوح پیامبران را.

۲- إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نوح أَلَا تَتَّقُونَ
زمانی که گفت برای آنها برادرشان نوح (ع) آیا تقوا پیشه نمی‌کنید.

۳- إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ
قطعاً من برای شما پیامبری راستگو و درستکار هستم.

۴- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ
پس تقوای خدا را پیشه کنید و اطاعت کنید مرا.

💠 ب) با دقت در آیات درس و نیز آیات سوره شعراء متوجه می‌شوید که همه پیامبران علاوه بر دستور به تقوای الهی، مردم را به موضوع مهم دیگری نیز فرمان داده‌اند؛ این فرمان را یافته و آیه کوتاه و پرمعنای این دو دستور را همراه با معنا بنویسید.

متن: فَاتّقُوا للهَ وَ اطعیُون
ترجمه: پس تقوای خدا را پیشه کنید و مرا اطاعت کنید..

خانه های نورانی
💠۱-خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۳۷۲ تا ۳۷۶ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

💠 ۲- از صفحه ۳۷۳ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.
۱- فَکَذّبُوهُ: پس تکذیب کردند آن را.
۲- اِن کُنتَ مِنَ الصادقین:اگر هستی از راستگویان
۳- العَزیزُ الرحیم: شکست‌ناپذیر مهربان.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.