جواب درس ۳ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۹، ۲۰، ۲۴

جواب درس ۳ قرآن پنجم ابتدایی

جواب تمرین های درس سوم قرآن پنجم

جواب درس ۳ قرآن پنجم ابتدایی

جواب تمرین های درس سوم قرآن پنجم

گام به گام قرآن پنجم ابتدایی درس ۳ :: یادآوری وقف بر ـه و ـه ی

جواب تمرین صفحه ۱۹ قرآن پنجم

تمرین دوم
این جمله های قرآنی را بخوانید، در آخر هر جمله وقف کنید و به ترجمه‌ی آنها توجه نمایید.جواب تمرین صفحه ۱۹ قرآن پنجم

جواب تمرین صفحه ۲۰ قرآن پنجم

تمرین اول

با دقت در ترجمه‌ی آیات صفحه‌ی قبل، معنای صحیح را علامت بزنید.جواب تمرین صفحه ۲۰ قرآن پنجم

تمرین دوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه‌ی آن ها را کامل کنید.

١- یاۤ اَیُّهَا النّاسُ اعبُدوا رَبَّ کُمُ 
ای …مردم عبادت کنید پروردگار… تان را

٢- وَ جاهِدوا باَمواِلکُم وَ اَنفُسِکُم فی سَبیلِ اللّٰه 
و …جهاد کنید… با …دارایی… تان و جان هایتان در راه …خدا…

٣- وَ بَشِِّر الَّذینَ ءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّاِلحاتِ اَنَّ لَهُم جَنّات 
و بشارت ده کسانی را که …ایمان آوردند… و …انجام دادند کارهای خیر… که برای آن ها بهشت هایی است.

جواب تمرین صفحه ۲۴ قرآن پنجم
تمرین دوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و دور حرکاتی که هنگام وقف خوانده نمی‌شوند، خط بکشید.
با رنگ آبی مشخص شده است.جواب تمرین صفحه ۲۴ قرآن پنجم
تمرین سوم
در عبارات تمرین بالا، حرکت قبل از حروف ناخوانا را به ساکن یا تشدید بعد از آن ها، با فلش وصل کنید.
با فلش قرمز مشخص شده است.

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۳ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۹، ۲۰، ۲۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۴ قرآن کلاس پنجم و برای بخش قبلی از درس دوم قران پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.