جواب درس ۳ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰

جواب درس ۳ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰

جواب تمرینات درس سوم قرآن چهارم دبستان

جواب درس ۳ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰

جواب تمرینات درس سوم قرآن چهارم دبستان

گام به گام قرآن چهارم / درس ۳ :: سوره‌ی ابراهیم

معنی کلمات صفحه ۱۵ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

کُل:ِّ هر آنچه
نعمه الله: نعمت خدا
الانسان: آدم (انسان)
قال: گفت
ابراهیم:ُ حضرت ابراهیم پیامبر خدا
رب:ّ پروردگار
کثیرا:ً زیاد
الناس: مردم
رحیم: مهربان
ربّنا: پروردگار ما
غَیر:ِ به جز
ناس: مردم
الثمرات: محصولات و میوه ها
ربنا: پروردگار ما
الارض: زمین
السماء: آسمان

جواب تمرین های صفحه ۱۸ قرآن چهارم

تمرین اول:
با دقت در ترجمه‌ی آیات صفحه‌ی قبل معنای صحیح را علامت بزنید:جواب تمرین های صفحه ۱۸ قرآن چهارم 

تمرین دوم:
 این عبارات قرآنی را بخوانید و با استفاده از معنای کلمات آموخته شده، ترجمه‌ی آن‌ها را کامل کنید.جواب تمرین های صفحه ۱۸ قرآن چهارم ۱-گفت: قطعا من بنده‌ی خدا هستم .
۲-نیست پاداش من جز بر پروردگار جهانیان .
۳-بگو اطاعت کنید از خداوند و اطاعت کنید از پیامبر.

جواب تمرین های صفحه ۱۹ قرآن چهارم

تمرین اول:
 آیات درس را برای اعضای خانواده ی خود بخوانید. دقت کنید در حالت وقف، حرکت آخر عبارت را نخوانید. خوب است آیات درس را با قرائت الگو تمرین کرده و شبیه آن قرائت کنید.

تمرین دوم:
این عبارات قرآنی را بخوانید و دور حرکاتی که هنگام وقف خوانده نمی‌شوند، خط بکشید.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 19 درس سوم قرآن کلاس چهارم

معنی کلمات صفحه ۲۰ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

الحمدلله: ستایش برای خداست
اسماعیل: نام فرزند حضرت ابراهیم (ع)
اسحاق: نام فرزند حضرت ابراهیم (ع)
سمیع: شنونده
دُعاء: دعا
لِوالدی:َّ والدین من
للمومنین: مومنان
حساب : روز قیامت
غافلًا:بی خبر (غافل)
ظالمون: ستمکاران
الناس: مردم
العذاب: عذاب
قَبل:ُ قبل از این
مساکِن:ِ منازل
الامثال: مثال زدن
الجبال: کوه ها

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۳ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درس ۴ قرآن چهارم و برای بخش قبلی از درس دوم قران چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.