جواب فعالیت های درس ۳ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۶, ۱۸, ۲۰

جواب فعالیت های درس ۳ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۶, ۱۸, ۲۰

گام به گام درس سوم مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های درس ۳ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۶, ۱۸, ۲۰

گام به گام درس سوم مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم / درس ۳ :: چهره زمین

جواب فعالیت صفحه ۱۶ مطالعات اجتماعی نهم

۱- زیست کره برای حیات، به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره (جو) چه نیازی دارد؟ توضیح دهید.
آب کره: رکن اساسی تشکیل زمین و ادامه حیات در زمین است.
هوا کره: برای تنفس و ادامه زندگی گیاهان و جانوران
سنگ کره: محل رشد گیاهان و گونه های گیاهی است.

۲- آیات قرآن کریم را بخوانید و ارتباط آنها را با این درس توضیح دهید.
جواب: آیه ۲۲ سوره بقره اشاره به زمین و نیروی جاذبه که به ما اجازه حرکت ،استراحت ،ساختن خانه و… را می دهد اگر جاذبه نبود همه ما و وسایل به فضا پرتاب می شدیم .منظور از سما در آیه ۲۲ سوره بقره همان جو زمین است

جواب فعالیت صفحه ۱۸ مطالعات اجتماعی نهم

۳- جدولی با دو ستون رسم کنید:
الف) کوهستان‌ها و دامنه آنها،
ب) جلگه‌ها و دشت‌ها.
سپس، به طور گروهی موارد استفاده و بهره‌برداری انسان از هر یک را در همان ستون فهرست کنید.

کوهستان و دامنه آن ها جلگه ها ودشت ها
وجود معادن با ارزش داشتن خاک غنی و حاصلخیز
از شدت وزش بادها می کاهند راحتی و آسان بودن حمل و نقل و راه سازی
تأمین آب شیرین از کوه اعتدال هوا
جاذبه ماه به حداقل می رساند رونق اقتصادی و کشاورزی
باعث سرسبزی طبیعت است ساخت جاده های ارتباطی

جواب فعالیت صفحه ۲۰ مطالعات اجتماعی نهم

۴- به تصاویر بالا دقت کنید و توضیح دهید که در هر یک، تأثیر فعّالیت انسان بر ناهمواری‌ها و محیط طبیعی چگونه است.
جواب: کشاورزی – استخراج معادن- ساخت خانه و جاده باعث تغییر شکل ناهمواری و تخریب محیط طبیعی شده است

۵- گفت‌وگو کنید و دلیل و مثال بیاورید: به نظر شما، امروزه انسان بیشتر زندگی خود را با ناهمواری‌های زمین انطباق می‌دهد یا برعکس، ناهمواری‌ها را برای مقاصد خود تغییر می‌دهد یا هر دو؟
هر دو
میزان دست کاری و دخالت انسان در محیط‌های طبیعی نسبت به گذشته بیشتر شده است یا کمتر؟ چرا؟
جواب: درگذشته انسان بیشتر خود را با طبیعت منطبق می کرد ولی امروزه به دلیل افزایش جمعیت و تنوع نیازها ،انسان ها طبیعت را با هدف بهره برداری از منابع سطحی و یا زیر زمینی تغییر دادند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.