جواب فعالیت های درس ۳ مطالعات هشتم؛ صفحه ۱۵ ، ۱۷

جواب فعالیت های درس ۳ مطالعات هشتم؛ صفحه ۱۵ ، ۱۷

گام به گام درس سوم مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس ۳ مطالعات هشتم؛ صفحه ۱۵ ، ۱۷

گام به گام درس سوم مطالعات اجتماعی هشتم

گام به گام مطالعات اجتماعی هشتم / درس ۳: ساختار و تشکیلات دولت

جواب فعالیت صفحه ۱۵ مطالعات اجتماعی هشتم

۱- هم اکنون رئیس جمهور ایران کیست؟
جواب: ابراهیم رئیسی
او چگونه به این مقام انتخاب شده است؟
جواب: با رأی مستقیم مردم
آیا می‌دانید در زمان انتخاب او چند نفر دیگر نامزد ریاست جمهوری بودند؟ 
جواب: ۴ نفر بودند

جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات اجتماعی هشتم

۲- آخرین انتخابات ریاست جمهوری در چه سالی برگزار شد؟
جواب: ۱۴۰۰
 انتخابات بعدی در چه سالی خواهد بود؟
جواب: ۱۴۰۴
در آن زمان شما چند سال دارید؟
جواب: بر عهده دانش آموز (مثلا ۱۶)
آیا شرط سنّی شرکت در انتخابات را خواهید داشت؟ 
جواب: خیر زیرا سن من کم تر از ۱۸ سال است(بر عهده دانش آموز)

۳- بنویسید هر یک از موضوعات زیر که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارید، به کدام وزارتخانه مربوط می‌شود:
درس خواندن در مدرسه  (وزارت آموزش و پرورش)
استفاده از اتوبان، بزرگراه‌ها و جاده‌های بین شهرها در مسافرت  (راه و شهر سازی)
رفتن به سینما و کتابخانه  (فرهنگ و ارشاد اسلامی)
مراجعه به پزشک و بیمارستان  (بهداشت، درمان وآموزش پزشکی)
مصرف آب و برق (نیرو)جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات اجتماعی هشتم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.