جواب فعالیت درس ۳ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۵ , ۱۶

جواب فعالیت درس ۳ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۵ , ۱۶

گام به گام درس سوم مطالعات هفتم

جواب فعالیت درس ۳ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۵ , ۱۶

گام به گام درس سوم مطالعات هفتم

گام به گام مطالعات هفتم / درس ۳: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

جواب فعالیت صفحه ۱۵ مطالعات اجتماعی هفتم

۱- به گروه‌های ۵ یا ۶ نفره تقسیم شوید. مجسّم کنید حالا گروه شما یک روز را در اردو سپری کرده و مسائل زیر پیش آمده است. گفت‌وگو کنید و درباره هریک از موقعیت‌های زیر تصمیم بگیرید.
جواب فعالیت صفحه ۱۵ مطالعات اجتماعی هفتم
همفکری کنید و بگویید چه مشکلات و شرایط دیگری ممکن است در اردوی شما به وجود بیاید.
جواب: ممکن است بعضی از اعضای گروه بدون اطلاع رهبر اردو را ترک کرده و به مکان های خطرناک بروند.

۲- اکنون نتیجه تصمیمات خودتان را به صورت مقررات اردو روی یک صفحه کاغذ بنویسید و در کلاس بخوانید. بگویید هریک از این مقررات چگونه موجب حفظ حقوق افراد می‌شود.
جواب: هنگام خواب از ایجاد صدای بلند و کوش خراش پرهیز کرده و آرامش را حفظ کنید، بعد از استفاده از وسایل و ظروف هر یک از آن ها را در جای مخصوص خود قرار دهید، زمان حرکت و گردش گروهی در ساعت معین حضور داشته باشید.

۳- آیا همه اعضا حق اظهارنظر درباره موضوع را داشتند؟
جواب: بله، همه اعضای گروه با در نظر گرفتن ادب و احترام، می توانند نسبت به برنامه های گروه اظهارنظر کنند.

۴- اگر پس از تصمیم‌گیری، یک نفر با تصمیم شما مخالفت می‌کرد، چه می‌کردید؟
جواب: اگر چه به نظر او احترام می گذاشتیم . اما چون اردوی ما گروهی بود ، همه باید تابع قوانین باشیم.

جواب سوال زیر فعالیت صفحه ۱۵ مطالعات هفتم👇

در این فعالیت شما برای حفظ حقوق افراد و ایجاد نظم و ایمنی مقرراتی را تعیین کردید. اگر شما نتوانسته بودید برسر مقررات اردو به توافق برسید یا هیچکس این مقررات را رعایت نمیکرد، چه وضعی پیش می آمد؟
جواب: اگر نتوانسته بودیم بر سر مقررات اردو به توافق برسیم، اردو با مشکلات زیادی مواجه می‌شد. در این صورت، هر کس می‌توانست هر کاری که دلش می‌خواست انجام دهد و این باعث می‌شد که حقوق افراد زیر پا گذاشته شود و نظم و ایمنی اردو به خطر بیفتد.

جواب سوال صفحه ۱۶ مطالعات هفتم

جواب سوال صفحه ۱۶ مطالعات هفتم

به تصاویر دقت کنید و با توجه به موضوع نظم و مقررات و حفظ حقوق افراد، آنها را توضیح دهید.
جواب: تصویر راست نشان می‌دهد که رعایت حقوق افراد، باعث می‌شود تا جامعه‌ای عادلانه و بانشاط ایجاد شود.
تصویر چپ نشان می‌دهد که رعایت نظم و مقررات، باعث می‌شود تا افراد بتوانند با یکدیگر همکاری کنند و به زودتر و راحت تر اهداف مشترک خود دست یابند.

جواب فعالیت صفحه ۱۶ مطالعات اجتماعی هفتم

۵- به این موقعیت‌ها توجّه کنید و بگویید هر کدام چه پیامدهایی دارد و کدام حقوق نادیده گرفته می‌شود؟
● فردی بخواهد خارج از صفِ افرادی که در نانوایی ایستاده‌اند، نان بگیرد.
جواب: حقوق افرادی که در صف هستند زیر پا گذاشته می‌شود.
● فردی که در آپارتمان زندگی می‌کند و سهم مشارکت خود در هزینه‌های ساختمان را پرداخت نمی‌کند.
جواب: حق سایر کسانی که سهم مشارکت خود را به موقع پرداخت کرده اند تا امور ساختمان مختل نشود پایمال می شود.
● راننده‌ای که بدون توجّه به علامت عبور ممنوع داخل خیابان یک طرفه می‌شود و شدآمد (ترافیک) به‌وجود می‌آورد.
جواب: حق کسانی که با توجه به قوانین از مسیر درست رانندگی کرده اند و عجله دارند.
● موتور سواری که به‌علّت شلوغی خیابان وارد پیاده‌رو می‌شود و از بین مردم عبور می‌کند.
جواب: ایجاد خطر برای عابران پیاده. ایجاد ترافیک و اختلال در رفت‌وآمد.
● شرکت ساختمانی‌ای که قرار است سالن ورزشی برای مردم بسازد، اما مقررات ساختمان سازی و مصالح مناسب را به کار نبرد.
جواب: ایجاد خطر برای جان و سلامتی افراد ، حق برخورداری از ایمنی و سلامت عمومی
● عابر پیاده که بدون توجه به چراغ راهنما از لابه‌لای اتومبیل ها حرکت می‌کند.
جواب: ایجاد خطر برای جان و سلامتی خود و حق برخورداری از ایمنی و سلامت عمومی

به چند گروه تقسیم شوید و یک مکان یا گروه اجتماعی را انتخاب کنید. جدولی دوستونی رسم کنید که در آن مقررات مربوط به آن مکان در یک ستون و کارکرد آن در ستون مقابل نوشته شود. مثال: پمپ بنزین:
مثال: پمپ بنزین: ۱- ورود با صف ……………… نظم و احترام به حقوق دیگران

پمپ بنزین ورود با صف نظم و احترام به حقوق دیگران
کتابخانه رعایت سکوت هنگام مطالعه احترام به حقوق دیگران، ایجاد آرامش
پارک نریختن زباله در پارک حفظ پاکیزگی محیط زیست، جلوگیری از بیمار

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.