جواب درس ۳ نگارش سوم؛ صفحه ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴

جواب درس ۳ نگارش سوم؛ صفحه ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴

گام به گام درس سوم نگارش سوم

جواب درس ۳ نگارش سوم؛ صفحه ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴

گام به گام درس سوم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک

جواب املا و واژه اموزی صفحه ۲۰ درس سوم نگارش سوم

۱- از روی گزارش گروه مسعود، با خط خوانا و زیبا بنویس.
پاسخ: اوّل دفتر به نام ایزد دانا
جمعه پانزدهم اردیبهشت …. تاریخ: …….
ما باید طبیعت را دوست داشته باشیم.
آن روز در صبح دلپذیر بهاری، راه افتادیم. بعد از دو ساعت،‌ به دامنه‌ی کوه رسیدیم. تماشای قلّه، چقدر لذّت‌بخش بود! آسمان آبی و هوا بسیار پاکیزه بود. بوی پونه‌های وحشی و صدای دل‌نشین چشمه‌ای که در دامنه‌ی کوه، روان بود، ما را غرق شادی و نشاط کرد. خانواده‌هایی هم که به کوه آمده بودند؛ شاد بودند. آموزگار می‌گفت: «به همه چیز خوب نگاه کنید تا زیبایی‌های طبیعت و آفریده‌های خدا را بهتر ببینید.»

۲- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

هفته ی گذشته ـ دامنه ی کوهی ـ فضای سبز ـ یادداشت ـ هم فکری ـ ماهرانه ـ گزارش ـ صاف ـ محیطی سالم ـ عادت ـ آشغال و زباله ـ جوی آب ـ باعث

کدام یک از کلمه های بالا در متن درس وجود دارد، آنها را بنویس.
پاسخ: هفته‌ی گذشته – دامنه‌ی کوهی – یادداشت – هم فکری – گزارش – محیطی سالم عادت – آشغال و زباله – جوی آب – باعث

جواب صفحه ۲۱ درس سوم نگارش سوم

۳ مانند نمونه کامل کن.

جواب صفحه ۲۱ درس سوم نگارش سوم

املا، بیاموز و بگو

۱ عبارت های زیر از متن درس انتخاب شده ِ اند. هر عبارت را مانند نمونه با نشان «ی» یا « ــ » کامل کن و در جدول بنویس.

هفته گذشته ـ همراه آموزگار *** دامنه کوه ـ گزارش گروهی
نماینده گروه ـ پونه ها وحشی *** مطالب ما ـ غرق شادی

ی  ــِـ
هفته‌ی گذشته  همراهِ آموزگار
دامنه‌‌ی کوه گزارشِ گروه
نماینده‌ی گروه مطالبِ ما
بوته های وحشی غرقِ شادی

جواب صفحه ۲۲ درس سوم نگارش سوم

۲- این متن را با دقت بخوان و از روی کلمه هایی که مشخص شده است، بنویس.
نفس کشیدن در هوای لطیف کوهستان، چقدر لذت بخش بود. صدای دلنشین چشمه ما را غرق شادی و نشاط کرد. به ما خیلی خوش گذشت.

لطیف  لذّت بخش دل نشین
غرق نشاط خوش گذشت

 

۳- این بند را از شکل گفتاری به نوشتاری تبدیل کن.
مسعود گزارشش رو خوند. اون گفت: بچه هایی که به کوه اومده بودن، شاد بودن. چون اونجا پاکیزه بود و هوای خیلی خوبی هم داشت.
پاسخ: مسعود گزارشش را خواند. او گفت: «بچه هایی که به کوه آمده بودند، شاد بودند. چون آنجا پاکیزه بود و هوای خیلی خوبی هم داشت.»

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۲۳ درس سوم نگارش سوم

۱- از روی سرمشق، با خط خوش بنویس.

فضای زندگی گر پاک باشد — در آن نسل بشر چالاک باشد

۲ جمله های ناتمام زیر را کامل کن.
برای گردش … به بوستان و جنگل می رویم. …
ما … انسان ها باید مراقب محیط زیست باشیم. …
هوای آلوده … باعث بیماری ما میشود …

۳-با توجه به محیط اطراف خود، جدول زیر را کامل کن.

آلوده کننده های هوا آلوده کننده های آب
۱- دود ماشین ها  ۱- زباله های خانگی که به آب ریخته می شوند 
۲- دود کارخانه ها  ۲- زباله های بیمارستانی که در آب ریخته می شوند 
۳- دود بخاری خانه ها ۳- مواد نفتی و روغنی که در آب ریخته می شوند 

جواب صفحه ۲۴ درس سوم نگارش سوم

به این تصویرها نگاه کن و درباره ی موضوع آن ها، یک بند بنویس.جواب نگارش صفحه ۲۴ درس سوم نگارش سومپاسخ: رضا پسر پاکیزه ای است. او هر روز صبح که از خواب بیدار میشود، دست و صورت خود را با آب و صابون می شوید. او دندان های خود با مسواک میزند ، چون میداند که مسواک زدن از پوسیدگیِ دندان ها جلوگیری میکند. او با برس مخصوص خود ، موهای سرش را شانه می زند. رضا به نظافت خود خیلی احمیّت میدهد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.