جواب درس ۳ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۲۰ ، ۲۱

جواب درس ۳ هدیه های آسمانی دوم

گام به گام درس سوم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۳ هدیه های آسمانی دوم

گام به گام درس سوم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۳: خاطره‌ی ماه

جواب فکر می‌کنم صفحه ۲۰ هدیه ها دوم ابتدایی

با دعا کردن برای دیگران … .
پاسخ: نشانه هایی از ایمان و از خودگذشتگی میدهد.

جواب دوست دارم صفحه ۲۰ هدیه ها دوم ابتدایی

من هم مانند حضرت فاطمه (س) باشم؛ پس … .
پاسخ: خدایا همه بیماران را شفا بده و همه را به راه راست هدایت کن .

جواب امین و مینا صفحه ۲۰ هدیه ها دوم ابتدایی

امین برادر مینا است. آن‌ها دوست دارند کنار مادربزرگ بنشینند و دعا کنند.

امین: خدایا به من و دوستانم کمک کن تا ………………
پاسخ: بتوانیم فرزندان خوبی برای پدر و مادر خود باشیم .

مینا: ای خدای‌بزرگ، کاری کن تا همه‌ی آدم‌ها …………
پاسخ: به راه راست هدایت شوند .

امین: خدایا به مادربزرگم سلامتی بده تا ………………….
پاسخ: هیچ وقت بیمار نشود .

مینا: ای خدای مهربان، پدر، مادر و معلّمم را …………..
پاسخ: همیشه سالم بدار .

مادربزرگ گفت: بچّه‌ها! حالا من دعا می‌کنم و شما آمین بگویید.

خدایا! به ما کمک کن کارهای خوب انجام دهیم تا امام زمان از ما راضی باشد و به رهبر عزیز ما سلامتی بده.

گفت و گو با خدا صفحه ۲۱ هدیه ها دوم

خدایا: …………………. .
پاسخ: به من کمک کن تا بتوانم فرزند خوبی برای پدر و مادرم باشم و بتوانم در آینده به آن ها کمک کنم .گفت و گو با خدا صفحه ۲۱ هدیه ها دوم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.