جواب فعالیت درس ۳ پیام نهم؛ صفحه ۳۴، ۳۸، ۴۰، ۴۲

جواب فعالیت درس ۳ پیام نهم؛ صفحه ۳۴، ۳۸، ۴۰، ۴۲

گام به گام درس سوم پیام های آسمانی نهم

جواب فعالیت درس ۳ پیام نهم؛ صفحه ۳۴، ۳۸، ۴۰، ۴۲

گام به گام درس سوم پیام های آسمانی نهم

گام به گام پیام نهم / درس ۳ :: راهنمایان الهی

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۴ درس ۳ پیام نهم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۴ درس ۳ پیام نهم

به نظر شما، ما به عنوان یک مسلمان چگونه می‌توانیم در گفتار، رفتار و پوشش خود، تسلیم امر خدا باشیم. درباره این موضوع با هم کلاسی‌هایتان گفتگو کنید. 
جواب: با الگو قرار دادن پیامبران که در برابر امر خدا تسلیم بودند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۸ درس ۳ پیام نهم

به نظر شما در موارد زیر چگونه می‌توانیم در راه خدا استقامت کنیم؟

۱- شیطان ما را برای ترک واجباتی همچون نماز و روزه وسوسه می‌کند.
جواب: مقاومت در برابر وسوسه‌های شیطان ، تقویت ایمان و اعتقاد به خداوند

۲- کسی ما را دعوت به حضور در برخی مجالس و یا برخی فضاهای مجازی نامناسب می‌کند.
جواب: پرهیز از رفت و آمد با افراد فاسد ، تقویت اراده، توجه به عواقب گناه

۳- شیطان ما را برای ناسزا گفتن به دیگران به هنگام خشم و عصبانیت وسوسه می‌کند.
جواب: کنترل خشم و عصبانیت ، تقویت صبر و بردباری ، یادآوری عواقب خشم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۰ درس ۳ پیام نهم

با کمک اعضای گروه و با توجه به آنچه که در خصوص زندگی حضرت محمد (ص) می‌دانید، نمونه‌هایی از ایستادگی آن حضرت در برابر عقاید باطل را بیان کنید.
جواب: حضرت محمد با همه خرافات های مردم جنگید و مردم را به دین خدا فرا خواند. ایشان ان چنان صبر و شکیبایی داشتند که با تمام خرافه مبارزه کردند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۲ درس ۳ پیام نهم

چه خرافه‌هایی در منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنید، وجود دارد؟ به نظر شما چرا مردم به دنبال این خرافات می روند؟ 
جواب: در مناطق مخدلف متفاوت است ولی برای نمونه:
۱- اگر موی سر را در راه بریزند، گنجشگ برده و با آن لانه می‌سازد و صاحب مو سرگیجه می‌گیرد.
۲- اگر ناخن گرفته شده را زیر دست و پا بریزند، فقر می‌آورد.
۳- دندان افتاده را باید سه بار شست و سپس دفن کرد و در سوراخ دیوار گذاشت تمامی خرافات ناشی از جهل و عقاید باطل است و باید با آنها مبارزه کرد.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۴۲ درس ۳ پیام نهم

۱- یک نمونه از تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بیان کنید. 
یکی از موارد زیر را بنویسید.
۱- حضرت ابراهیم (علیه السلام) زن و فرزند کوچک خود را در سرزمین مکه که در آن زمان سرزمینی بدون آب و آبادانی بود سکونت داد.
۲- حضرت موسی(علیه السلام) نزد فرعون رفت با وجودی که از خشم فرعون و قومش نسبت به خود آگاه بود .
۳- حضرت ایوب (علیه السلام) در برابر تمامی مشکلات و سختی ها صبر کرد زیرا می دانست که خداوند می خواهد او را امتحان نماید.

۲- چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می‌کردند؟
جواب: زیرا اطمینان داشتند که استقامت، کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است.

۳- سه مورد از ویژگی‌های مهم پیامبران را نام ببرید. جواب: 
۱- تسلیم در برابر امر خداوند
۲- اسدقامت و پایداری در راه خدا
۳- پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آن ها

جواب پیشنهاد صفحه ۴۲ درس ۳ پیام نهم

۱- وقتی بخواهیم از کسی یاد کنیم، معمولا به لقبی از او اشاره می‌کنیم که بالاترین و بهترین لقب اوست. به این عبارت که ما در تشهد نمازهای خود می‌گوییم، توجه کنید.
جواب پیشنهاد صفحه ۴۲ درس ۳ پیام نهمجواب: علت این موضوع که پیامبر اکرم ابتدا با لقب عبد و سپس با رسول خدا یاد می شود این است که ایشان از ابتدا رفتاری عبد گونه داشته و یکتا پرست بوده اند و در سن ۴۰ سالگی به مقام رسالت برگزیده شده و رسول الله شدند.

۲- درباره ماجرای مرگ ابراهیم فرزند حضرت محمد (ص) که در کودکی از دنیا رفت و اتفاقاتی که در آن روز افتاد، تحقیق کنید و ارتباط آن را با ویژگی سوم پیامبران یعنی مبارزه با عقاید باطل و خرافات بیان کنید.
جواب:  ابراهیم فرزند پیامبر خدا که پیش از دو سالگی از دنیا رفت در روز وفات او، کسوف رخ‌ داد. پیامبر برای جلوگیری از ارتباط دادن کسوف با مرگ او فرمودند : «خورشید و ماه بخاطر مرگ کسی نمی‌گیرند.» و با این سخن، با عقاید خرافی که مردم درباره پسر ایشان می گفتند که ابراهیم به خاطر کسوف فوت کرده مبارزه می کرد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.