جواب درس ۳ پیام آسمانی هفتم؛ صفحه ۴۳، ۴۴، ۴۶

جواب درس ۳ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس سوم پیام آسمانی هفتم

جواب درس ۳ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس سوم پیام آسمانی هفتم

جواب پیام آسمانی هفتم / درس ۳ :: تلخ یا شیرین

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۳ و ۴۴ پیام آسمانی هفتم

الف) به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یک ساله، خوش‌گذرانی و زندگی راحت در قصر را انتخاب می‌کرد، چه سرانجامی در انتظار او می‌بود؟
جواب: مدت پادشاهی او کوتاه بود

ب) اگر کمی فکر کنیم در می‌یابیم که داستان زیرک شباهت‌های زیادی با زندگی خود ما در دنیا دارد. این شباهت‌ها را پیدا کنید و مانند نمونه، جاهای خالی زیر را پر کنید.

۱- زیرک که اولین باربه آن شهرآمده بود، به راهنمایی نیاز داشت.
ما نیز که تنها یک بار به این دنیا می‌آییم، برای خوشبختی نیازمند راهنمایی پیامبران هستیم.

۲- او می‌توانست تمام وقتش را به استراحت در قصر بپردازد.
ما نیز ممکن است …
جواب: به تفریح و بازی بپردازیم

۳- زمان پادشاهی‌اش خیلی زود سپری شد.
زمان زندگی ما …
جواب: نیز کوتاه است و زود به سر می‌آید.

۴- گمان نمی‌کرد که نگهبانان ناگهان نیمه شب به سراغش بیایند.
ما نیز …
جواب: گمان نمی‌کنیم که نیمه شب مرگ به سراغ ما بیاید

۵- نگهبانان هنگام رفتن به او اجازه هیچ کاری را ندادند.
به هنگام رفتن ما نیز…
جواب: اجازه انجام هیچ کاری نداریم.

۶- او در آن جزیره زیبا در جایی زندگی می‌کرد که خودش ساخته بود.
جواب: ما هم باید جای زیبایی برای آخرت خود فراهم کنیم.

۷- اگر زیرک وارد این شهر نمی‌شد، هرگز نمی‌توانست روزی پادشاه جزیره زیبا و ساکنان آن شود.
جواب: ما هم اگر به دنیا نمی آمدیم ، نمیتوانستیم به آخرت و بهشت زیبای خدا برسیم.

سایر شباهت‌ها را با مشورت دوستان و راهنمایی معلمتان بنویسید.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۴۶ پیام آسمانی هفتم

۱ -چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟
جواب: چون قبلاً امکانات لازم را برای خودش فراهم کرده بود.

۲ -مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟
جواب: برای کافران چون برای آنها به معنای پایان خوشی ها و سرآغاز سختی هاست.

۳ -حالت مؤمنان را در هنگام مرگ توضیح دهید.
جواب: فرشتگان هنگام مرگ به آنها می گویند :سلام و درود بر شما باد، اکنون وقت آن است که به خاطرکارهای نیکتان وارد بهشت شوید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.