جواب فصل ۴ زمین شناسی یازدهم

جواب فصل ۴ زمین شناسی یازدهم

گام به گام فصل چهارم زمین شناسی یازدهم

جواب فصل ۴ زمین شناسی یازدهم

گام به گام فصل چهارم زمین شناسی یازدهم

گام به گام زمین شناسی یازدهم / در این بخش از همیار ، برای شما عزیزان قصد داریم تا جواب تمرینات فصل چهارم زمین شناسی یازدهم را قرار دهیم، شما میتوانید گام به گام فصل چهارم زمین شناسی یازدهم ، جواب صفحه ۶۰ , ۶۳ , ۶۴ , ۶۵ , ۶۸ , ۶۹ زمین شناسی یازدهم رشته ریاضی و تجربی

جواب بیشتر بیندیشید صفحه ۶۰ زمین شناسی یازدهم

شکل زیر، دره V شکل است؛ با توجه به مورفولوژی منطقه، آیا احداث پل بر روی آن را مناسب می‌دانید؟
پاسخ: هرچه دره باریکتر (U شکل) باشد، عرض بستر رودخانه کمتر و سرعت جریان آب بیشتر است، در نتیجه در دیواره U شکل مقاومت دیواره ها زیاد و ضخامت رسوبات کمتر است و برای احداث پل مناسب خواهد بود (جایی که بستر رود کمترین عرض را داشته باشد و ضمناً دیواره های دو طرف رودخانه سنگی باشند).

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۶۳ زمین شناسی یازدهم

در مورد نزدیک‌ترین سد به محل سکونت خود، اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و به موارد زیر پاسخ دهید:
۱- هدف از احداث سد ⇐ الف) تولید برق ب) کشاورزی پ) تامین آب شرب
۲- نوع سد ⇐ بتنی دو قوسی جدار نازک
۳- جنس سنگ پی سد ⇐ سنگ هایی از جنس کنگلومراجمع‌آوری اطلاعات صفحه ۶۳ زمین شناسی یازدهم

جواب با هم بیندیشید صفحه ۶۴ زمین شناسی یازدهم

– برای بررسی موقعیت لایه‌ها از مشخصات امتداد و شیب استفاده می‌شود.
امتداد لایه عبارت است از محل برخورد سطح لایه با سطح افق و با جهت جغرافیایی بیان می‌شود.
شیب لایه، مقدار زاویه‌ای است که سطح لایه با سطح افق می‌سازد.
– شرایط مختلفی از وضعیت شیب و امتداد لایه‌های سنگی و موقعیت انتخابی برای ساختگاه سد، در شکل زیر نمایش داده شده است. با در نظر گرفتن فرار آب و پایداری بدنه سد، حالت مطلوب و حالت نامطلوب را برای احداث سد مشخص کنید. با هم بیندیشید صفحه ۶۴ زمین شناسی یازدهم

پاسخ: الف) مطلوب
ب) نامطلوب
پ) نامطلوب
ت) نامطلوب

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۶۵ زمین شناسی یازدهم

در مورد علت فرار آب از مخزن سد لار اطلاعات جمع‌آوری کنید و در کلاس ارائه دهید.
پاسخ: محل فرار آب تکیه‌گاه راست سد می‌‌باشد که از آهک کارستی شده شدید تشکیل شده است. عوامل زمین‌شناسی نظیر فعالیت‌‌های آتش فشانی و خردشدگی ناشی از ساختارهای تکتونیکی باعث افزایش گذرگاه‌‌های جریان آب در آن شده است در نتیجه حفرات انحلالی در آن ایجاد شده که قابل کنترل نیستند. بنابراین آب از مخزن سد لار فرار می‌‌کند.

جواب با هم بیندیشید صفحه ۶۵ زمین شناسی یازدهم

با توجه به شکل‌های زیر، احداث تونل در کدام مناسب‌تر است؟ دلیل خود را بیان کنید.

جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۶۵ زمین شناسی یازدهم

پاسخ: تصویر سمت راست (الف) زیرا تونل به موازات امتداد لایه‌ها حفر شده است، بنابراین مقاومت در سرتاسر آن یکسان است.

جواب کاوش کنید صفحه ۶۵ زمین شناسی یازدهم

دلیل ناپایداری تونل در زیر سطح ایستابی را بررسی کنید. 
پاسخ: در این حالت به دلیل قرارگیری تونل در منطقه‌ی اشباع، تراوش دائمی آب روی می‌‌دهد و سازه ناپایدار می‌‌شود.

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۶۸ زمین شناسی یازدهم

در پایداری دامنه‌ها، پوشش گیاهی، تأثیر مثبت و منفی دارد. در این مورد توضیح دهید. پاسخ:
اثرات مثبت: شامل مسطح شدن خاک و کاهش رطوبت آن، ساقه ها میتوانند موجب مهار لایه ها شوند و وزن پوشش گیاهی موجب افزایش تنش عمودی بر سطح گسیختگی و در نتیجه پایداری خاک شود.
اثر منفی: وجود وزن ظاهری گیاهان است که خطر واژگونی یا ریشهکنی آنها را، به همراه دارد.

یکی از روش‌های پایدارسازی دامنه‌ها و ترانشه‌ها، میخ کوبی است که در شکل زیر نشان داده شده است. در مورد این روش‌ها در کلاس بحث کنید.
پاسخ: میخ کوبی خاک با استفاده از میله‌های فولادی انجام می‌شود و باعث محکم‌سازی غیرفعال زمین می‌شود. مراحل اجرای این روش شامل خاک‌برداری، حفر سوراخ میخ‌ها، نصب آرماتور و ملات‌ریزی، اجرای لایه‌ی موقت، اجرای ترازها و اجرای ساخت لایه‌ی دائمی است. میخ‌ها باید با زاویه 10 تا 20 درجه نسبت به افق در خاک رانده شوند تا بهترین ظرفیت کشتی آنها بهره‌برداری شود.

جواب پاسخ دهید صفحه ۶۹ زمین شناسی یازدهم

به چه دلیل از هسته رسی برای ساخت سدهای خاکی استفاده می‌شود؟
پاسخ: لایه های رسی نفوذ نا پذیرند یعنی آب از آن ها عبور نمیکند، بنابراین مانند یک دیواره بتنی عمل مینمایند و سبب تجمع آب در پشت لایه ها میشوند.

پاسخ دهید صفحه ۶۹ زمین شناسی یازدهم

پاسخ دهید صفحه ۶۹ زمین شناسی یازدهم

در حرکات دامنه‌ای، تفاوت زمین لغزش با ریزش چیست؟
پاسخ: زمین لغزش به حرکت نسبتاً آهسته یک قطعه یا توده سنگ یا خاک در امتداد سطح دامنه گفته می‌شود. لغزش‌ها به صورت چرخشی یا صفحه‌ای هستند و معمولاً در اراضی دارای سنگ‌های متصل و با حضور آب اتفاق می‌افتند.
در صورتی که قطعات سنگی از دیواره اصلی جدا شده و بر روی دامنه‌ها سقوط کنند، این پدیده را ریزش می‌گویند. قطعات درشت‌تر دورتر از دیواره اصلی و دانه‌های ریزتر در نزدیک دیواره تشکیل یک سطح شیب‌دار می‌دهند که آن را تالو یا سنگ‌ریز ممتد می‌نامند.

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۶۹ زمین شناسی یازدهم

یک کلوخ را روی سطح صافی قرار دهید و به تدریج روی آن آب بریزید و رطوبت آن را به تدریج افزایش دهید. تغییر شکل آن را در مراحل مختلف مشاهده کنید و اطلاعات خود را در کلاس ارائه دهید.
پاسخ: با افزایش رطوبت، کلوخ به تدریج شروع به جذب آب می‌کند و حجم آن افزایش می‌یابد. در نتیجه، شکل کلوخ تغییر می‌کند و ممکن است به شکل کروی تر و یا برجسته تر تبدیل شود. همچنین، اگر رطوبت به میزان زیادی افزایش یابد، کلوخ ممکن است به شکل پوسته‌ای شکسته و یا ترک خورده نمایش داده شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.