جواب فعالیت های درس ۴ سلامت و بهداشت دوازدهم

جواب فعالیت های درس ۴ سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

جواب فعالیت های درس ۴ سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام سلامت و بهداشت / درس ۴: کنترل وزن و تناسب اندام

فعالیت ۱ صفحه ۳۳ درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت‌وگوی گروهی
– با توجه به این نقشه، وضعیت اضافه وزن و چاقی در محل زندگی شما چگونه است؟

جواب: بیشتر افراد دچار اضافه وزن هستند.

– به نظر شما چاقی افراد در محل زندگی شما ناشی از چه عواملی است؟
جواب: عوامل محیطی ،ژنتیکی، روانی ، بیماری های جسمی و داروها

فعالیت ۱ صفحه ۳۳ درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

فعالیت ۲ صفحه ۳۵ درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت‌وگوی کلاسی
حمید، اشکان و سهیلا دانش‌آموزان پایه دوازدهم هستند، وزن هر سه نفر حدود ۷۵ کیلوگرم است. هر یک از آنها برای آگاهی از وضعیت وزن خود به متخصص تغذیه مراجعه کرده و پاسخ‌های زیر به آنها داده شده است:
– حمید دارای وزن مطلوب است.
– اشکان دارای ۵ کیلوگرم اضافه وزن است.
– سهیلا دچار چاقی است و باید برای کاهش وزن خود اقدام کند.
به نظر شما چرا هر یک از این سه نفر، با وجود وزن یکسان، دارای وضعیت متفاوتی است؟ 
جواب: چون قد آنها متفاوت است

به نظر شما معیار وزن مطلوب چیست؟
جواب: شاخص توده بدنی یا (BMI)

فعالیت ۳ صفحه ۳۶ درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

فعالیت فردی در کلاس
با توجه به وزن و قد خود، شاخص توده بدنی‌تان را محاسبه کنید و با قرار دادن آن در جدول مقادیر BMI، وضعیت بدنی خود را مشخص نمایید.
جواب: با استفاده از فرمول زیر جواب را به دست اورید:فعالیت ۳ صفحه ۳۶ درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

فعالیت ۴ صفحه ۳۸ درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت‌وگوی گروهی
با توجه به انواع روش‌های کاهش وزن رایج و آثار و نتایج آنها، به نظر شما بهترین روش‌های کاهش وزن کدام هستند؟
جواب: بهترین روش کاهش وزن استفاده از یک رژیم غذایی مناسب پایدار با نظر پزشک و همچنین انجام فعالیت بدنی و ورزشی مناسب در طول روز است.

فعالیت ۵ صفحه ۳۹ درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

انفرادی
اگر به طور میانگین به ازای هر ۳۶۰۰ کیلوکالری انرژی که بیش از نیاز بدن دریافت شود ۴۰۰ گرم به وزن بدن اضافه گردد، محاسبه کنید فردی که روزانه ۱۷۰ کیلوکالری بیش از نیاز خود انرژی دریافت می‌کند و تغییری هم در رژیم غذایی و یا نوع فعالیت بدنی خود ایجاد نکرده است، در مدت یک ماه وزن او چه میزان افزایش خواهد یافت؟ جواب: 

$$ ۱۷۰ × ۳۰ = ۵۱۰۰ {\ کیلو \ کالری \ انرژی \ اضافی \ در \ یک \ ماه } \\ ۵۱۰۰÷ ۳۶۰۰ = ۱/۴ × ۴۰۰g = ۵۶۰g { \ به \ وزن \ اضافه \ خواهد \ شد } $$

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.