جواب درس ۴ عربی نهم + ترجمه

جواب درس ۴ عربی نهم + ترجمه

حل تمرینات و ترجمه درس چهارم عربی نهم

جواب درس ۴ عربی نهم + ترجمه

حل تمرینات و ترجمه درس چهارم عربی نهم

گام به گام عربی نهم/ درس چهارم عربی نهم

معنی کلمات درس چهارم عربی نهم

أَبْحاث: پژوهش‌ها (مفرد: بَحْث) زاحَمْتُکَ: شما را به زحمت انداختم
اِحْتَرَقَ: آتش گرفت (مضارع: یَحْتَرِقُ) شَباب: جوانان (مفرد: شابّ)، دورۀ جوانی
أَداء: به جا آوردن، انجام دادن صَرَخَ: فریاد زد (مضارع: یَصْرُخُ)
إذِ:ْ آن‌گاه الصّین: چین
أَصابَ: برخورد کرد (مضارع: یُصیبُ) عَصَفَ: وزید (مضارع: یَعْصِفُ)
أَفْرِقَهَ: تیم‌ها، گروه‌ها (مفرد: فَریق) فَرَج: گشایش، رهایی از سختی
اِنْکَسَرَ: شکسته شد (مضارع: یَنْکَسِرُ) فَقَدَ: از دست داد (مضارع: یَفْقِدُ)
بَغْتهً: ناگهان مُحاوَلَه: تلاش کردن
تَعْدِلُ: برابر است مَضَی: گذشت (مضارع: یَمْضی)
تَقْتَرِبُ مِنّا: به ما نزدیک می‌شود (ماضی: اِقْتَرَبَ) مَطَر: باران «جمع: أَمْطار»
جامِعَه: دانشگاه مُواصَلَه: ادامه دادن
حَرب: جنگ (حَربیَّه: جنگی) میاه: آب‌ها «مفرد: ماء»
دُخان: دود نَباتات: گیاهان «مفرد: نَبات»
ریاح: بادها (مفرد: ریح) همیار

ترجمه درس چهارم صفحه ۵۰ عربی نهم

ترجمه درس چهارم صفحه ۵۰ عربی نهم

صبر کلید گشایش است

ترجمه درس چهارم صفحه ۵۰ عربی نهم

مفهوم رنگ ها: فعل ماضی | فعل امر | اسم های جمع | ضمایر منفصل و متصل

۱-  وَقَعَتْ هٰذِہِ الْحِکایَهُ قَبْلَ سَنَواتٍ بَعیدَهٍ فی أَحَدِ الْبِلادِ.
معنی: این حکایت سال‌های دور در کشوری اتفاق افتاده است.

۲-  ذَهَبَ اثْناعَشَرَ طالِباً مِنْ طُلّابِ الْجامِعَهِ مَعَ أُستاذِهِم إلَی سَفْرَهٍ عِلْمیَّهٍ لِتَهیِئَهِ أَبْحاثٍ عَنِ الْأَسْماکِ؛
معنی: دوازده دانشجو از دانشجویان دانشگاه همراه استادشان برای تهیه پژوهش‌هایی درباره ماهی‌ها به سفری علمی رفتند.

۳- کانَتْ میاهُ الْبَحرِ هادِئَهً؛ فَجأَهً ظَهَرَ سَحابٌ فِی السَّماءِ؛
معنی: آب‌های دریا آرام بود، ناگهان ابری در آسمان آشکار شد
ثُمَّ عَصَفَتْ ریاحٌ شَدیدَهٌ وَ صارَ الْبَحرُ مَوّاجاً.
معنی: پس باد شدیدی وزید و دریا مواج شد.

۴-فَأَصابَتْ سَفینَتُهُم صَخْرَهً؛  فَخافوا؛
معنی: پس کشتی آنها به صخره‌ای برخورد کرد؛ پس ترسیدند؛
 السَّفینَهُ انْکَسَرَتْ قَلیلاً وَلکِنَّها ما غَرِقَتْ؛
معنی: کشتی اندکی تَرَک برداشت اما غرق نشد.
عِندَما وَصَلوا إِلَی جَزیرَهٍ مَجهولَهٍ،
معنی: هنگامی که به یک جزیره ناشناخته رسیدند،
فَرِحوا کَثیراً وَ شَکَروا رَبَّهُم وَ نَزَلوا فیها؛
معنی: بسیار خوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آنجا پیاده شدند.

۵- مَضَی یَومانِ؛ فَما وَجَدوا أَحَداً فِی الْجَزیرَهِ 
معنی: دو روز گذشت و کسی را در جزیره پیدا نکردند
و ما جاءَ أَحَدٌ لِنَجاتِهِم؛ قالَ لَهُمُ الْسُتاذُ:
معنی: و کسی برای نجاتشان نیامد، استادشان به آنها گفت:

ترجمه درس چهارم صفحه ۵۰ عربی نهم

۶- «یا شَبابُ، عَلَیکُم بِالْمُحاوَلَهِ. 
معنی: «ای جوانان، شما باید تلاش کنید.
اِسْمَعوا کَلامی وَ اعْمَلوا بِهِ کَأَنَّهُ ما حَدَثَ شَیءٌ. 
معنی: سخنم را گوش کنید و به آن عمل کنید؛ مثل این که چیزی نشده است،
عَلَیْکُم بِمُواصَلَهِ أَبْحاثِکُم
معنی: باید پژوهش‌هایتان را ادامه دهید.»

۷- ثُمَّ قَسَّمَهُم إلَی أَربَعَهِ أَفْرِقَهٍ وَ قالَ لِلْفَریقِ الْأَوَّلِ: 
معنی: سپس آنها را به چهار گروه تقسیم کرد و به گروه اول گفت:
«یا طُلّابُ، اِبْحَثوا عَنْ صَیْدٍ وَ اجْمَعوا الْحَطَبَ.»
معنی: «ای دانشجویان، دنبال صیدی بگردید و هیزم جمع کنید.»

۸- وَ قالَ لِلْفَریقِ الثّانی: 
معنی: و به گروه دوم گفت:
«یا طالِبانِ، اِجْلِبا بَعْضَ الْأَشیاءِ الضَّروریَّهِ مِنَ السَّفینَهِ.»
معنی: «ای دو دانشجو (پسر) بعضی از چیزهای ضروری را از کشتی بیاورید.»

۹- وَ قالَ لِلْفَریقِ الثّالِثِ: 
معنی: و به گروه سوم گفت:
«یا طالِباتُ، اُطْبُخْنَ طَعاماً.»
معنی: «ای دختران دانشجو، غذایی برایمان بپزید.»

۱۰ وَ قالَ لِلْفَریقِ الرّابِعِ: 
معنی: و به گروه چهارم گفت:
«یا طالِبَتانِ، اِبْحَثا عَنْ مَوادَّ غِذائیَّهٍ.»
معنی: «شما دو دانشجوی دختر، دنبال مواد غذایی بگردید.»

ترجمه درس چهارم صفحه ۵۱ عربی نهم

ترجمه درس چهارم صفحه ۵۰ عربی نهم

۱۱ ثُمَّ قالَ لِلْجَمیعِ: «اِصْبرِوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصّابِرینَ» مَضَی أُسْبوعٌ.  
معنی: سپس به همگی گفت: «صبر کنید، زیرا خدا با صبر کنندگان است».یک هفته گذشت.
فی یوَمٍ مِنَ الْأَیّامِ نَزَلَ مَطَرٌ شَدیدٌ وَ أَصابَتْ صاعِقَهٌ سَفینَتَهُم فَاحْتَرَقَت.
معنی: در روزی از روزها باران شدیدی بارید و رعد و برق به کشتی آنها برخورد کرد و کشتی سوخت.

۱۲- قالَ الطُّلّابُ: «لا رَجاءَ لِنَجاتِنا.» 
معنی: دانشجویان گفتند: «هیچ امیدی به نجات ما نیست.»
فَقَرَأَ الْأُستاذُ هذِەِ الْآیهَ 
معنی: پس استاد این آیه را خواند:
«یا أَیُّهَا الّذینََ آمَنوا اصْبِروا».
معنی: «ای کسانی که ایمان آوردید صبر پیشه کنید.»

۱۳- حَزِنَ الطُّلّابُ وَ قالوا: «فَقَدْنا سَفینَتَنا
معنی: دانشجویان ناراحت شدند و گفتند: «کشتیمان را از دست دادیم.»

۱۴-وَ بَعْدَ أَداءِ الصَّلاهِ وَ الدُّعاءِ صَرَخَ أَحَدُهُم بَغْتَهً: 
معنی: و بعد از به جا آوردن نماز و دعا یکی از آنها ناگهان فریاد زد:
«اُنظُروا یا زُمَلائی
معنی: «ای همکلاسی‌های من (پسر) نگاه کنید.
اُنظُرْنَ یا زَمیلاتی
معنی: ای هم کلاسی‌های من (دختر) نگاه کنید.
تِلْکَ سَفینَهٌ حَربیهٌَّ تَقتَرِبُ مِنّا.»
معنی: آن کشتی جنگی به ما نزدیک می‌شود»

۱۵ السَّفینَهُ الْحَربیَّهُ اقتَرَبَتْ مِنْهُم وَ نَزَلَ مِنها جُنودٌ.
معنی: کشتی جنگی به آنها نزدیک شد و سربازان از آن پیاده شدند.
فَرِحَ الطُّلّابُ وَ سَأَلوا الْجُنودَ:
معنی: دانشجویان خوشحال شدند و از سربازان پرسیدند:

«کَیفَ وَجَدْتُم مَکانَنا؟»
معنی: «چگونه جای ما را پیدا کردید؟»

۱۶- أَجابَ الْجُنودُ:
معنی: سربازان جواب دادند:
«رَأَیْنا دُخاناً مِنْ بَعیدٍ. فَأَتَیْنا وَ شاهَدْناکُم
معنی: «دودی را از دور دیدیم. پس آمدیم و شما را مشاهده کردیم.»

درست نادرست درس ۴ صفحه ۵۲ عربی نهم

درست نادرست درس ۴ صفحه ۵۲ عربی نهم

معنی:
۱-  دانشجویان برای تهیه پژوهش هایی درباره گیاهان به این سفر علمی رفتند.
۲- دانشجویان انسانی غیر از خودشان در جزیره نیافتند.
۳-  ده دانشجو در سفر علمی بودند.
۴-  در ابتدا آب دریا آرام بود.
۵-  این اتفاق سال قبل اتفاق افتاده است.

ترجمه صفحه  ۵۳ عربی نهم

یا أَولادُ، اِفْعَلوا، یا بَناتُ، اِفْعَلْنَ
معنی: ای پسران انجام دهید ، ای دختران انجام دهید

یا وَلَدانِ، اِفْعَلا، یا بِنْتانِ، اِفْعَلا
معنی: ای دو پسر انجام دهید، ای دو دختر انجام دهید

ترجمه صفحه  ۵۳ عربی نهمرَجاءً، اِنْزِلوا مِنَ الْحافِلَهِ.
 لطفا از اتوبوس پایین بیایید.
ترجمه صفحه  ۵۳ عربی نهمرَجاءً، اِنْزِلْنَ مِنَ الْحافِلَهِ.
لطفا از اتوبوس پایین بیایید.
ترجمه صفحه  ۵۳ عربی نهماِبْحَثا عَنِ الْجَوابِ فِی الْکِتابِ.
 جواب را در کتاب بگردید.
ترجمه صفحه  ۵۳ عربی نهماِبْحَثا عَنِ الْجَوابِ فِی الْکِتابِ.
 جواب را در کتاب بگردید.

جواب ترجمه کنید صفحه ۵۴ عربی نهم

اِقْبَلِ الْکَلامَ الْحَقَّ. سخن حق را قبول کن اُرْسُمی صورَهَ الشَّهیدِ. عکس شهید را رسم کن
اِغْسِلا أَیدیَکُما قَبْلَ الْغَداءِ. دستانتان را قبل از نهار بشویید اُسْجُدا لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ. برای خداوند، پروردگار جهانیان سجده کنید
«اُذْکُروا نِعْمَهَ اللهِ عَلَیکُم» نعمت خدا را بر خود یاد کنید اُهْرُبْنَ مِنْ جَلیساتِ السّوءِ. از همنشینان بد دوری کنید

جواب تمرین درس دوم عربی نهم

جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۵ عربی نهم

🔶 تمرین یک_ الاول
📘توضیحات زیر مربوط به کدام واژه جدید از درس است؟

۱- بِلادٌ کَبیرَهٌ جِدّاً فی شَرقِ آسیا. (الصین)
معنی: کشور بسیار بزرگ در شرق آسیا (چین)

۲- إِدامَهُ الْعَمَلِ وَ ا لاِسْتِمرارُعَلَیهِ. (المَواصلَه)
معنی: ادامه کار و استمرار آن (ادامه دادن)

۳- شَیءٌ ضَروریٌّ لِلْحَیاهِ، نَشْرَبُهُ وَ لا لَونَ لَهُ. (الماء)
معنی: برای زندگی ضروری است و هیچ رنگی ندارد. (آب)

۴- یُدَرِّسُ فیهَا الْأُسُتاذُ وَ یَتَخَرَّجُ مِنهَا الطُّلّابُ. (الجامعه)
معنی: استاد در آنجا درس م‌یدهد و دانشجویان از آن فارغ التحصیل می‌شوند. (دانشگاه)

۵- اَلَّذینَ وَصَلوا إِلَی سِنِّ الْبُلوغِ وَ لَیسوا أَطفالاً. (الشَباب)
معنی: کسانی که به سن بلوغ رسیدند و بچه نیستند. (جوانان)

۶- مَجموعَهٌ مِنَ الرّیاضیّینَ أَوْ جَماعَهٌ مِنَ الزُّمَلاءِ فِی الْعَمَلِ. (الفَریق)
معنی: مجموعه ای از ورزشکاران یا مجموعه ای از هم کلاسی ها در کار. (تیم)

جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۵ عربی نهم

🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘 جمله‌ های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۵ عربی نهمیا أَصدِقائی، رَجاءً، اُخْرُجوا مِنَ الصَّفِّ.
ای دوستانم لطفاً، از کلاس خارج شوید.
جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۵ عربی نهمیا صَدیقاتی، رَجاءً، اُخْرُجْنَ مِنَ الْمَکْتَبَهِ.
ای دوستانم لطفاً، از کتابخانه خارج شوید.
جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۵ عربی نهمیا صَدیقانِ، اِحْمِلا هذِەِ الْمِنضَدَهَ.
ای دو دوست، این میز را حمل کنید.
جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۵ عربی نهمیا صَدیقَتانِ، اُکْتُبا جَوابَ السُّؤالَینِ.
ای دو دوست پاسخ این دو پرسش را بنویسید.

جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۶ عربی نهم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘 آیات شریفه زیر را ترجمه سپس فعل‌ های امر را معلوم کنید.

جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۶ عربی نهم

۱- پروردگارا من بر خیشتن ستم کردم مرا ببخش
۲- خداوند به موسی و هارون گفت : بروید به سوی فرعون
۳- پروردگارا! ببخش و رحم کن ؛ و تو بهترین رحم کنندگانی
۴- کار های شایسته انجام دهید قطعا من به آنچه انجام میدهید آگاهم
۵- و زمانیکه به فرشته ها گفتیم سجده کنید به آدم پس سجده کردن بجز شیطان

جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۷ عربی نهم

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘کامل کنید

جمله عربی ترجمه فارسی چرا ترجمه یکی است؟
یا طُلّابُ، اُنْظُروا إلَی نُزولِ الْمَطَرِ.
یا طالِباتُ، اُنْظُرْنَ إلَی نُزولِ الْمَطَرِ.
ای دانش آموزان ، به فرود آمدن باران نگاه کنید. زیرا در فارسی مثنی ، جمع و مذکر و مونث برابر است
یا طالِبانِ، اِلْبَسا مَلابِسَ مُناسِبَهً.
یا طالِبَتانِ، اِلْبَسا مَلابِسَ مُناسِبَهً.
ای دو دانش آموزان ، لباس های مناسبی بپوشید. زیرا در فارسی مثنی ، جمع و مذکر و مونث برابر است

🔶 تمرین پنجم _ الخامس
📘هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید.
«یک کلمه اضافه است»

جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۷ عربی نهم

معنی کنزل الحکمه صفحه ۵۸ عربی نهم

معنی کنزل الحکمه صفحه 46 عربی نهم

📘 بخوانید و ترجمه کنید.

۱- لا عَمَلَ کَالتَّحْقیقِ.
ترجمه: هیچ کاری مانند تحقیق نیست.

۲- اَلْعِلْمُ أَصْلُ کُلِّ خَیْرٍ وَ الْجَهلُ أَصْلُ کُلِّ شَرٍّ.
ترجمه: دانش ریشه هر خوبی و نادانی ریشه هر بدی است.

۳- اُطْلُبوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصّینِ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَریضَهٌ.
ترجمه: دانش را جستجو کنید گرچه در چین باشد؛ زیرا جستن دانش واجب است.

۴- خَیْرُ الدُّنیا وَ الْآخِرَهِ مَعَ الْعِلْمِ وَ شَرُّ الدُّنیا وَ الْآخِرَهِ مَعَ الْجَهلِ.
ترجمه: خیر دنیا و آخرت همراه دانش و بدی دنیا و آخرت همراه نادانی است.

۵- لَیْسَ الْعاقِلُ مَن یَعْرِفُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَلکِنَّ الْعاقِلَ مَن یَعْرِفُ خَیْرَ الشَّرَّینِ.
ترجمه: دانا کسی نیست که خوبی را از بدی تشخیص دهد بلکه دانا کسی است که بهترین را از میان دو بد بشناسد.

جواب تحقیق کنید صفحه ۵۹ عربی نهم

📘 با استفاده از نرم افزار قرآن یا کتاب «اَلْمُعْجَمُ الْمُفَهْرَسُ لِألفاظِ الْقُرآنِ» سه آیه را که حروف اصلی فعل‌های آنها «س م ع»، «خ ر ج» و «ذ ه ب» است بیابید.
سوره بقره = آیات ۷۵ – ۱۷ – ۲۳
مَسجِدُ الْکوفَهِ وَ مَسجِدُ السَّهلَهِ
مسجد کوفه و مسجد سهله

معنی صفحه ۶۰ درس ۴ عربی نهم

معنی صفحه 20 عربی نهم

– مَن هوَ مَسؤولُ الْمَوکِبِ؟
ترجمه: مسئول ایستگاه خدمات رسانی کیست؟
– أَبو قاسِم.
ترجمه: پدر قاسم.
– ساعَدَکَ اللّٰهُ!
ترجمه: خدا قوّت!
– حَیّاکَ اللّٰهُ! أَ أَنتُم مِن إیران؟
ترجمه: زنده باشی! آیا شما اهل ایران هستید؟
– نَعَم، نَحنُ مِن إیران.
ترجمه: بله، ما اهل ایران هستیم.
– کَم مَرَّهً حَضَرْتُم فی مَسیرَهِ الْأَربَعینَ؟
ترجمه: چند بار در راهپیمایی اربعین حضور یافتید؟
– حَضَرْنا لِلْمَرَّهِ الْأُولیٰ.
ترجمه: اولین بار است حضور یافتیم.
– کَیفَ یُمکِنُ الذَّهابُ إلیٰ مَسجِدِ الْکوفَهِ؟
ترجمه: امکان رفتن به مسجد کوفه چطور است؟ (چطور می توانیم به ترجمه: مسجد کوفه برویم؟)
– اِرْکَبوا تِلکَ السَّیّاراتِ.
ترجمه: سوار آن خودرو ها شوید.
– کَمِ الْمَسافَهُ بَینَ مَسجِدِ الْکوفَهِ وَ مَسجِدِ السَّهلَهِ؟
ترجمه: مسافت بین مسجد کوفه و مسجد سهله چقدر است؟
– قَریبٌ مِن کیلومِترینِ.
ترجمه: نزدیک به دو کیلومتر.
– أَ توجَدُ سَیّاراتٌ فی الطَّریقِ حَتّیٰ نَرکَبَ؟
ترجمه: آیا در (بین) راه، ماشین هایی هست تا سوار شویم؟
– نَعَم؛ مَوجودَهٌ.
ترجمه: بله؛ هست.
– شُکراً، زاحَمْتُکَ.
ترجمه: متشکرم، شما را به زحمت انداختم.
– لا، لَیسَتْ زَحمَهً. بَلْ رَحمَهٌ.
ترجمه: نه، زحمتی نیست. بلکه رحمت است.

منبع: درس ۴ عربی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.