درس ۴ عربی هشتم (جواب و معنی)

درس ۴ عربی هشتم (جواب و معنی)

جواب و معنی درس چهارم عربی هشتم

درس ۴ عربی هشتم (جواب و معنی)

جواب و معنی درس چهارم عربی هشتم

جواب و معنی عربی هشتم / جواب درس چهارم عربی هشتم همراه با معنی و پاسخ صفحه های ۴۹ ،۵۰ ،۵۱ ،۵۳ ،۵۴ ،۵۵ ،۵۶ ،۵۷ عربی هشتم

درس چهارم

معنی کلمات درس چهارم عربی هشتم

اِبنُ آدَم : آدمی‌زاد «اِبن: پسر، فرزند» غَرِقَ | یَغرَقُ : غرق شد | غرق می‌شود
أمَشی : پیاده می‌روم، راه می‌روم غَضَب : خشم
إنَّما : فقط فَرَس : اسب
جَدَل : ستیز فِضَّه : نقره
خَطایا : گناهان، خطاها «مفرد: خَطیئَه» فِعْل : کار، انجام دادن
شاهَدَ | یُشاهِدُ : دید | می‌بیند قادِم : آینده
شَعْب : ملت قَصْد : منظور
شَکَرَ | یَشْکُرُ : تشکّر کرد | تشکّر می‌کند قَوْل : گفتار
صَدَقَ | یَصْدُقُ : راست گفت | راست می‌گوید کَذَبَ | یَکْذِبُ : دروغ گفت | دروغ می‌گوید
ضیافَه : مهمانی کَذٰلِکَ : همچنین
طوبیٰ لِـ : خوشا به حالِ مُحِبّینَ : دوستداران
طَیِّب : خوب مُختَبَر : آزمایشگاه
عاشَ | یَعیشُ : زندگی کرد | زندگی می‌کند مِضیاف : مهمان دوست
نَفْس : خود «فی نَفْسِهِ: با خودش»
نَفَعَ | یَنْفَعُ : سود رساند | سود می‌رسانَد

ترجمه درس چهارم صفحه ۴۹ عربی هشتم

ترجمه درس چهارم عربی هشتم ۱- کانَ فَرَسٌ صَغیرٌ مَعَ أُمِّهِ فی قَریَهٍ. قالَتْ أُمُّ الْفَرَسِ لِوَلَدِها:
ترجمه: اسب کوچکی با مادرش در روستایی بود. مادر اسب به بچه‌اش گفت:

۲- «نَحنُ نَعیشُ مَعَ الْإنسانِ وَ نَخدِمُهُ؛
ترجمه: «ما با انسان زندگی می‌کنیم و به او خدمت می‌کنیم.
لِذا أَطلُبُ مِنْکَ حَمْلَ هٰذِهِ الْحَقیبَهِ إلَی الْقَریَهِ الْمُجاوِرَهِ.»
ترجمه: بنابراین از تو می‌خواهم که این کیف را به روستای مجاور (همسایه) ببری.»

۳- هوَ یَحْمِلُ الْحَقیبَهَ وَ یَذْهَبُ إلَی الْقَریَهِ الْمُجاوِرَهِ.
ترجمه: او کیف را بر می‌دارد و به سوی روستای مجاور می‌رود.

۴- فی طَریقِهِ یُشاهِدُ نَهْراً. یَخافُ الْفَرَسُ 
ترجمه: در راهش رودی را می‌بیند. اسب می‌ترسد
وَ یَسْأَلُ بَقَرَهً واقِفَهً جَنْبَ النَّهرِ:
ترجمه: و از گاوی که کنار رود ایستاده، می‌پرسد:

۵- «هَلْ أَقدِرُ عَلَی الْعُبورِ؟»: 
ترجمه: «آیا می‌توانم عبور کنم؟»
الْبَقَرَهُ تَقولُ: «نَعَم؛ لَیسَ النَّهْرُ عَمیقاً.»
ترجمه: گاو می‌گوید: «بله؛ رود عمیق نیست.»

ترجمه درس چهارم صفحه ۶۳ عربی هشتم۶- یَسْمَعُ سِنجابٌ کَلامَهُما وَ یَقولُ: 
ترجمه: سنجاب حرف آنها را می‌شنود و می‌گوید:
«لا؛ أیُّهَا الْفَرَسُ الصَّغیرُ، أنتَ سَتَغْرَقُ فِی الْماءِ،
ترجمه: «نه؛ ای اسب کوچک تو در آب غرق می‌شوی
هٰذَا النَّهرُ عَمیقٌ جِدّاً. عَلَیْکَ بِالرُّجوعِ. أَ تَفهَمُ؟»
ترجمه: این رود بسیار عمیق است. تو باید برگردی. آیا می‌فهمی؟»
۷- وَلَدُ الْفَرَسِ یَسْمَعُ کَلامَ الْحَیَوانَینِ وَ یَقولُ فی نَفْسِهِ: «ماذا أَفْعَلُ یا إلٰهی؟!»
ترجمه: بچه اسب حرف دو حیوان را می‌شنود و با خود می‌گوید: «خدایا چه کار کنم؟!»

ترجمه درس چهارم صفحه ۵۰ عربی هشتم

ترجمه درس چهارم عربی هشتم۷- فَیَرْجِعُ إلی والِدَتِهِ وَ یَبْحَثُ عَنِ الْحَلِّ.
ترجمه: به سوی مادرش بر می‌گردد و به دنبال راه حل می‌گردد.

۸- اَلْأُمُّ تَسْألُهُ: «لِماذا رَجَعْتَ؟!»
ترجمه: مادر از او می‌پرسد: «چرا برگشتی؟»

۹- یَشْرَحُ الْفَرَسُ الْقِصَّهَ وَ تَسْمَعُ الْأُمُّ کَلامَهُ. 
ترجمه: اسب قصه را توضیح می‌دهد و مادر حرف او را می‌شنود.
اَلْأُمُّ تَسأَلُ وَلَدَها:
ترجمه: مادر از بچه‌اش می‌پرسد:

۱۰- «ما هوَ رَأْیُکَ؟ أَ تَقْدِرُ عَلَی اَلْعُبورِ أَمْ لا؟ 
ترجمه: «نظر تو چیست؟ آیا می‌توانی عبور کنی یا نه؟
مَنْ یَصْدُقُ؟ وَ مَنْ یَکْذِبُ؟»
ترجمه: چه کسی راست می‌گوید؟ و چه کسی دروغ می‌گوید»

۱۱- ما أَجابَ الْفَرَسُ الصَّغیرُ عَنْ سؤالِها … لٰکِنَّهُ قالَ بَعدَ دَقیقَتَینِ:
ترجمه: اسب کوچک به سوال او جواب نداد… اما بعد از دو دقیقه گفت:

۱۲- «اَلْبَقَرَهُ تَصْدُقُ وَ السِّنجابُ یَصدُقُ أَیضاً. 
ترجمه: «گاو راست می‌گوید و سنجاب هم راست می‌گوید.
اَلْبَقَرَهُ کَبیرَهٌ وَ السِّنْجابُ صَغیرٌ.
ترجمه: گاو بزرگ است و سنجاب کوچک است.
کُلٌّ مِنهُما یَقولُ رَأیَهُ. فَهِمتُ الْمَوضوعََ».
ترجمه: هر یک از آنها نظرش را می‌گوید. موضوع را فهمیدم.»

۱۳- یَفْهَمُ الْفَرَسُ الصَّغیرُ کَلامَ أُمِّهِ وَ یَذْهَبُ إلَی النَّهرِ وَ یُشاهِدُ الْبَقَرَهَ وَ السِّنجابَ مَشغولَینِ بِالْجَدَلِ.
ترجمه: اسب کوچک سخن مادرش را می‌فهمد و به سوی (نهر) رود می‌رود و می‌بیند که گاو و سنجاب مشغول بحث (جدل) هستند.

۱۴- اَلبَقَرَهُ: «أنا أَصدُقُ وَ أَنتَ تَکذِبُ.»
ترجمه: گاو: «من راست می‌گویم و تو دروغ می‌گویی.»

۱۵- اَلسِّنجابُ: «لا؛ أنَا أَصدُقُ وَ أَنتِ تَکذِبینَ.»
ترجمه: سنجاب: «نه من راست می‌گویم و تو دروغ می‌گویی.»

۱۶- یَعْبُرُ الْفَرَسُ ذٰلِکَ النَّهرَ بِسُهولَهٍ؛ 
ترجمه: اسب به راحتی از آن رود می‌گذرد
ثُمَّ یَرْجِعُ وَ یَفْرَحُ لِلتَّجرِبَهِ الْجَدیدَهِ.
ترجمه: سپس بر می‌گردد و به خاطر تجربه جدید خوشحال می‌شود.

معنی صفحه ۵۱ عربی هشتم

🔖 در بخش زیر معنی و ترجمه تصاویر صفحه ۵۱ عربی کلاس هشتم را قرار داده ایم.

معنی صفحه 51 عربی هشتم

معنی فن ترجمه صفحه ۵۳ عربی هشتم

🔖 فنّ ترجمه
از کجا بدانیم معنای «تَعْمَلُ» در دو جملۀ زیر چیست؟

معنی فن ترجمه صفحه 53 عربی هشتمیا نَجّارُ، أنتَ تَعمَلُ جَیِّداً.
تَعمَلُ: دوم شخص مفرد مذکر
معنی: ای نجّار، تو خوب کار می‌کنی.
معنی فن ترجمه صفحه 53 عربی هشتمهٰذِهِ الْبِنتُ تَعمَلُ فِی الْمُختَبَرِ.
تَعمَلُ: سوم شخص مفرد مونث
معنی: این دختر در آزمایشگاه کار می‌کند.

🔖جمله‌های زیر را ترجمه کنید.
۱. أَنتَ تَجلِسُ عَلَی الْأَرضِ وَ والِدَتُکَ تَجلِسُ عَلَی الْکُرسیِّ.

ترجمه: تو می‌نشینی روی زمین و مادرت می‌نشیند روی صندلی.

۲. أُختی تَقولُ لی: «؟ یا أَخی، أَ أَنتَ تَقولُ الْحَقَّ؟»
ترجمه: خواهرم به من می‌گوید: «ای برادرم، آیا تو حق می گویی؟»

جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۳ عربی هشتم

جواب تمرین عربی کلاس هشتم

📙 تمرین یک_ الاول 
🔖 با توجّه به متن درس، جمله‌های درست و نادرست را معلوم کنید.
۱. طَلَبَتْ أُمُّ الْفَرَسِ مِنْ وَلَدِها حَمْلَ حَقیبَهٍ مَملوءَهٍ بِالذَّهَبِ. ❌نادرست
معنی: مادر اسب از فرزندش خواست کیف پر از طلا را حمل کند

۲. قالَتْ أُمُّ الْفَرَسِ: «البَقَرَهُ کَبیرَهٌ وَ السِّنْجابُ صَغیرٌ.» ❌نادرست
معنی: مادر اسب گفت: گاو بزرگ است و سنجاب کوچک

۳. قالَت الْبَقَرَهُ لِلْفَرَسِ: «أَنتَ تَغْرَقُ فِی النَّهْرِ.» ❌نادرست
معنی: گاو به اسب گفت: تو در رود غرق میشوی

۴. السِّنجابُ وَ الْبَقَرَهُ صادِقانِ فی کَلامِهِما. ✅درست
معنی: سنجاب و گاو هردو در حرفشان صادق بودند

۵. عَبَرَ الْفَرَسُ النَّهرَ بِسُهولَهٍ. ✅درست
معنی: اسب از رود به آسانی عبور کرد.

جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۴ عربی هشتم

📙 تمرین دوم_ الثانی
🔖 جمله‌های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

هٰذَا الرَّجُلُ یَغسِلُ قُبورَ الشُّهَداءِ.
معنی: این مرد قبرهای شهیدان را می‌شوید.

هٰذِهِ الْمَرأَهُ تَغسِلُ قُبورَ الشُّهَداءِ.
معنی: این زن قبرهای شهیدان را می‌شوید.

نَحنُ نَذهَبُ إلَی الْجَبَلِ لِحِفْظِ نَظافَهِ الطَّبیعَهِ.
معنی: ما برای حفظِ پاکیزگیِ طبیعت به کوه می‌رویم.

جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۵ عربی هشتم

📙 تمرین سوم _ الثالث
🔖 جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید.

۱. وَ مَنْ یَشْکُرْ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ
معنی: و هر کس سپاسگزاری کند، تنها برای خودش سپاسگزاری می‌کند.

۲. أَ أَنتَ تَجْمَعُ الْأَخْشابَ أَمْ أُخْتُکَ تَجْمَعُ؟
معنی: آیا تو چوب‌ها را جمع می‌کنی یا خواهرت جمع می‌کند؟

۳. جَدّی ما طَلَبَ مِنّا مُساعَدَهً وَ جَدَّتی تَطلُبُ الْمُساعَدَهَ.
معنی: پدربزرگم از ما کمکی درخواست نکرد (نخواست) و مادربزرگم کمک درخواست می‌کند. (کمک می‌خواهد).

۲. والِدُنا یَعْمَلُ فِی الْمَصْنَعِ وَ والِدَتُنا تَعْمَلُ فِی الْمَکْتَبَهِ.
معنی: پدرمان در کارخانه کار می‌کند و مادرمان در کتابخانه کار می‌کند.

📙 تمرین چهارم_ الرابع
🔖 ترجمه کنید

جواب تمرین درس ۴ صفحه 55 عربی هشتم

جواب تمرین درس ۴ صفحه ۵۶ عربی هشتم

📙 تمرین پنجم_ الخامس
🔖 گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.
جواب تمرین درس ۴ صفحه 56 عربی هشتم

📙 تمرین ششم _ السادس
🔖 در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید.

۱- أَینَ بَیتُکَ؟
خانه ات کجاست؟
 أَینَ بَیتُکِ؟
خانه ات کجاست؟
فی نهایه هذا الشارع
در انتهای این خیابان
۲- ماذا فی یَدِکَ؟
چه چیزی در دستت است؟
 ماذا فی یَدِکِ؟
چه چیزی در دستت است؟
القلم
خودکار
۳- کَم صَفّاً فی مَدرَسَتِکَ؟
چند کلاس در مدرسه ات است؟
کَم صَفّاً فی مَدرَسَتِکِ؟
چند کلاس در مدرسه ات است؟
ثمانیه
هشت
۴- أَ تَعرِفُ مُدیرَ الْمَدرَسَهِ؟
آیا مدیر مدسه را میشناسی؟
أَ تَعرِفُ مُدیرَهَ الْمَدرَسَهِ؟
آیا مدیر مدسه را میشناسی؟
نعم ، اعرفُ
بله میشناسمتش
۵- هَل أَنتَ فِی الْمَکتَبَهِ؟
آیا تو در کتابخانه ای؟
هَل أَنتِ فِی الْمَکتَبَهِ؟
آیا تو در کتابخانه ای؟
لا ، انا فی المدرسَه
نه من در مدرسه ام

معنی صفحه ۵۷ عربی هشتم

🔖 بخوانید و ترجمه کنید.
۱. لا خَیرَ فی قَوْلٍ إلّا مَعَ الْفِعْلِ.
ترجمه: هیچ خیری در سخن گفتن نیست، مگر اینکه همراه انجام دادن باشد.

۲. اَلسُّکوتُ ذَهَبٌ وَ الْکَلامُ فِضَّهٌ.
ترجمه: سکوت طلا و سخن گفتن نقره است.

۳. أَکْثَرُ خَطایَا ابْنِ آدَمَ فی لِسانِهِ.
ترجمه: بیشتر گناهان آدمی‌زاد در زبان اوست.

۴. اَلْکَلامُ کَالدَّواءِ. قَلیلُهُ یَنْفَعُ و کَثیرُهُ قاتِلٌ.
ترجمه: سخن مانند داروست. مقدار کم آن سود می‌رسانَد و زیادی آن کُشنده است.

۵. غَضَبُ الْجاهِلِ فی قَولِهِ وَ غَضَبُ الْعاقِلِ فی فِعْلِهِ.
ترجمه: خشم نادان در گفتارش است و خشم عاقل در کار او.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.