گام به گام درس ۴ عربی یازدهم انسانی

گام به گام درس ۴ عربی یازدهم انسانی

ترجمه و جواب تمرینات درس چهارم عربی یازدهم انسانی

گام به گام درس ۴ عربی یازدهم انسانی

ترجمه و جواب تمرینات درس چهارم عربی یازدهم انسانی

گام به گام عربی یازدهم انسانی / درس چهارم

معنی صفحه ۴۸ عربی یازدهم انسانی

معنی صفحه ۴۸ عربی یازدهم انسانی

تأثیرُ اللُّغَهِ الْفارِسیَّهِ عَلَی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ
معنی: تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی

معنی صفحه ۸۰ درس هفتم عربی یازدهم

۱- اَلْمُفرَداتُ الْفارِسیَّهُ دَخَلَتِ اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ مُنذُ الْعَصرِ الْجاهِلیِّ، 
معنی: واژگان فارسی از دورۀ جاهلی وارد زبان عربی شدند،
فَقَدْ نُقِلَتْ إلَی الْعَرَبیَّهِ أَلفاظٌ فارِسیَّهٌ کَثیرَهٌ بِسَبَبِ التِّجارَهِ وَ دُخولِ الْإیرانیّینَ فِی الْعِراقِ وَ الْیَمَنِ،
معنی: کلمات فارسیِ بسیاری به دلیل بازرگانی و ورود ایرانیان به عراق و یمن به زبان عربی منتقل شد.

۲- وَ کانَتْ تِلکَ الْمُفرَدات تَرتَبِطُ بِبَعضِ الْبَضائِعِ الَّتی ما کانَتْ عِندَ الْعَرَبِ کَالْمِسکِ وَ الدّیباجِ.
معنی: و آن واژگان به برخی کالاها مربوط میشد که عرب نداشت مانند مشک و ابریشم.
وَ اشْتدَّ النَّقلُ مِنَ الْفارِسیَّهِ إلَی الْعَرَبیَّهِ بَعدَ انْضِمامِ إیران إلَی الدَّولَهِ الْإسلامیَّهِ.
معنی: و انتقال از فارسی به عربی پس از پیوستن ایران به دولت اسلامی شدّت گرفت.

۳- و فِی العْصَرِ الْعَبّاسیِّ ازْدادَ نُفوذُ اللُّغَهِ الْفارِسیَّهِ حینَ شارَکَ الْإیرانیّونَ فی قیامِ الدَّولَهِ الْعَبّاسیَّهِ عَلیٰ یَدِ أَمثالِ أبی مُسلِمٍ الْخُراسانیِّ وَ آلِ بَرمَک.
معنی: و در دوره عبّاسی هنگامی که ایرانیان در برپایی دولت عبّاسی به دست امثال ابومسلم خراسانی و خاندان برمک شرکت کردند نفوذِ زبان فارسی افزایش یافت.

۴- وَ کانَ لِابْنِ الْمُقَفَّعِ دَوْرٌ عَظیمٌ فی هذَا التَّأثیرِ،
معنی: و ابن مقفّع نقش بزرگی در این اثرگذاری داشت،
فَقَد نَقَلَ عَدَداً مِنَ الْکُتُبِ الْفارِسیَّهِ إلَی الْعَرَبیَّهِ، مِثلُ کَلیلَه وَ دِمنَه.
معنی: [او] تعدادی از کتاب‌های فارسی مانند کلیله و دمنه را به عربی برگرداند.

۵- وَ لِلْفیروزآبادیِّ مُعْجَمٌ مَشْهورٌ بِاسْمِ الْقاموسِ یَضُمُّ مُفْرَداتٍ کَثیرَهً بِاللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ.
معنی: و فیروزآبادی فرهنگ لغت مشهوری به نام القاموس دارد که واژگان بسیاری را به زبان عربی در بر دارد.

۶- و قدَ بَیَّنَ عُلَماءُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ وَ الْفارِسیَّهِ أَبعادَ هٰذَا التَّأثیرِ فِی دِراساتِهِم،
معنی: و دانشمندان زبان عربی و فارسی جنبه‌های این اثرگذاری را در مطالعاتشان آشکار ساخته‌اند.

۷- فَقَدْ أَلَّفَ الدُّکتورُ ألتونجی کِتاباً یَضُمُّ الْکَلِماتِ الْفارِسیَّهَ الْمُعَرَّبَهَ سَمّاهُ «مُعْجَمَ الْمُعَرَّباتِ الْفارِسیَّهِ فِی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ».
معنی: دکتر تونجی کتابی را تألیف کرد که کلمات فارسیِ عربی شده را در بر می‌گرفت [و] آن را «فرهنگ معرّبات فارسی در زبان عربی» نامید.

معنی صفحه ۴۹ عربی یازدهم انسانی

معنی صفحه ۸۰ درس هفتم عربی یازدهم

۸- أَمَّا الْکَلِماتُ الْفارِسیَّهُ الَّتی دَخَلَتِ اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ فَقَدْ تَغَیَّرَتْ أَصواتُها وَ أَوزانُها، 
معنی: امّا صدا و وزن آن واژه‌های فارسی که وارد زبان عربی شد دگرگون شد
وَ نَطَقَهَا الْعَرَبُ وَفْقاً لِأَلسِنَتِهِم،
معنی: و عرب‌ها آن را مطابق زبان خودشان تلفّظ کردند.

۹- فَقَدْ بَدَّلُوا الْحُروفَ الْفارِسیَّهَ «گ، چ، پ، ژ» الَّتی لا توجَدُ فی لُغَتِهِم إلیٰ حُروفٍ قَریبَهٍ مِن مَخارِجِها؛ مِثْلُ:
معنی: حروف فارسیِ «گ، چ، پ» را که در زبانشان نبود به حروفی نزدیک به مخرج‌هایشان تبدیل کردند؛
مثال:
پَردیس فِردَوس، مِهرگان مِهرَجان، چادُرشَب شَرشَف و …

۱۰- وَ اشتَقّوا مِنها کَلِماتٍ أُخریٰ، مِثلُ «یَکْنِزونَ»
معنی: و واژگان دیگری از آن برگرفتند؛ مانند «یَکْنِزونَ»
فی آیَهِ … یَکنِزونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ … مِن کَلِمَهِ «گَنج» الْفارِسیَّهِ.
معنی: در آیۀ … یَکنِزونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ … از کلمۀ فارسیِ گنج.

۱۱- عَلَینا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ تَبادُلَ الْمُفرَداتِ بَیْنَ اللُّغاتِ فِی الْعالَمِ أَمرٌ طَبیعیٌّ یَجْعَلُها غَنیَّهً فِی الْسُلوبِ وَ الْبَیانِ،
معنی: باید بدانیم که تبادل واژگان میان زبان‌های جهان امری طبیعی است که آنها را در شیوه و گفتار غنی می‌سازد.

۱۲- وَ لا نَستَطیعُ أَن نَجِدَ لُغَهً بِدونِ کَلِماتٍ دَخیلَهٍ؛ کانَ تَأثیرُ اللُّغَهِ الْفارِسیَّهِ عَلَی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ قَبلَ الْإسلامِ أَکثَرَ مِن تَأثیرِها بَعدَ الْإسلامِ،
معنی: و نمی‌توانیم که زبانی بدون کلمات دخیل پیدا کنیم. تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی پیش از اسلام بیشتر از تأثیرِ آن پس از اسلام بوده است.

۱۳- وَ أَمّا بَعْدَ ظُهورِ الْإسلامِ فَقَدِ ازْدادَتِ الْمُفرَداتُ الْعَرَبیَّهُ فِی اللُّغَهِ الْفارِسیَّهِ بِسَبَبِ الْعامِلِ الدّینیِّ.
معنی: امّا پس از پیدایش اسلام واژگان عربی در زبان فارسی به دلیل عامل دینی بیشتر شد.

معنی کلمات درس ۴ عربی یازدهم انسانی

اِزْدادَ: افزایش یافت (مضارع: یَزْدادُ) تَغَیَّرَ: دگرگون شد (مضارع: یَتَغَیَّرُ) مُفرَدات: واژگان
اِشْتَدَّ: شدّت گرفت (مضارع: یَشْتَدُّ) دَخیل: وارد شده مِسْک: مُشک
اِشْتَقَّ: برگرفت (مضارع: یَشْتَقُّ) دیباج: ابریشم نَطَقَ: بر زبان آورد (مضارع: یَنْطِقُ)
اِنْضِمام: پیوستن (اِنْضَمَّ، یَنْضَمُّ) شارَکَ: شرکت کرد (مضارع: یُشارِکُ) نَقَلَ: منتقل کرد (مضارع: یَنْقُلُ)
بَیَّنَ: آشکار کرد (مضارع: یُبَیِّنُ) مُعَرَّب: عربی شده وَفْقاً لِـ: بر اساسِ
یَضُمُّ: در بر می‌گیرد (ماضی: ضَمَّ)

جواب صفحه ۵۰ عربی یازدهم انسانی

📘 أَجِبْ عَنِ الْأَسئِلَهِ التّالیَهِ مُستَعیناً بِالنَّصِّ.
با استفاده از متن به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱- لِماذَا ازْدادَتِ الْمُفرَداتُ الْعَرَبیَّهُ فِی اللُّغَهِ الْفارِسیَّهِ بَعْدَ ظُهورِ الْإسلامِ؟ 
معنی: چرا کلمات عربی بعد از ظهور اسلام در زبان فارسی زیاد شد؟
پاسخ: فَقَدِ ازْدادَتِ الْمُفرَداتُ الْعَرَبیَّهُ فی اللُّغَهِ الْفارِسیَّهِ بِسَبَبِ الْعامِلِ الدّینیِّ.

۲-بَعْدَ أَیِّ حادِثٍ تاریخیٍّ اشْتَدَّ نَقْلُ الْکَلِماتِ الْفارِسیَّهِ إلَی الْعَرَبیَّهِ؟
معنی: بعد از کدام حادثه‌ی تاریخی انتقال کلمه‌های فارسی به عربی شدت یافت؟
پاسخ:  اِشْتَدَّ النَّقلُ مِنَ الْفارِسیَّهِ إلَی الْعَرَبیَّهِ بَعدَ انْضِمامِ إیران إلَی الدَّولَهِ الْسلامیَّهِ.

۳- مَنْ هوَ مُؤَلِّفُ «مُعْجَمِ الْمُعَرَّباتِ الْفارِسیَّهِ فِی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ»؟
معنی: مؤلف کتاب «فرهنگ معرّبات فارسی در زبان عربی» کیست؟
پاسخ:  الدُّکتورُ التّونجیُّ

۴- مَتیٰ دَخَلَتِ الْمُفرَداتُ الْفارِسیَّهُ فِی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ؟ 
معنی: چه زمانی واژه‌های فارسی وارد زبان عربی شد؟
پاسخ:  مُنذُ الْعَصرِ الْجاهِلیِّ.

۵- بِأَیِّ سَبَبٍ نُقِلَتِ الْمُفرَداتُ الْفارِسیَّهُ إلَی الْعَرَبیَّهِ؟
معنی: به چه دلیلی واژگان فارسی به عربی منتقل شد؟
پاسخ:  بِسَبَبِ التِّجارَهِ وَدُخولِ الْیرانیّینَ فی الْعِراقِ وَالْیَمَنِ.

۶- أَیُّ شَیءٍ یَجْعَلُ اللُّغَهَ غَنیَّهً فِی الْسُلوبِ وَ الْبَیانِ؟
معنی: چه چیزی زبان را در سبک و بیان بی‌نیاز می‌کند؟
پاسخ:  تَبادُلَ الْمُفرَداتِ بَیْنَ اللُّغاتِ

معنی صفحه ۵۲ و ۵۳ عربی یازدهم انسانی

📘 اِخْتَبِرْ نَفْسَکَ
تَرجِمْ ما یَلی حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرِفَهِ وَ النَّکِرَهِ.

زیر را با توجه به قواعد اسم و اسم ترجمه کنید.

۱- اللَّهُ نُورُ السَّمَاواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ 
معنی: خداوند نور آسمان‌ها و زمین است؛ نور او مانند چراغدانی است که در آن چراغی است، آن چراغ در شیشه‌ای است که آن شیشه مانند ستاره‌ای درخشان است.

۲- … أَرْسَلْنَا إِلَی فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ …
معنی: ما پیامبری را نزد فرعون فرستادیم، اما فرعون از پیامبر اطاعت نکرد

۳- عالِمٌ یُنتَفَعُ بِعِلْمِهِ، خَیرٌ مِنْ أَلْفِ عابِدٍ
معنی: دانشمندی که از علم خود بهره مند شود از هزار عبادت کننده بهتر است

معنی صفحه ۵۴ عربی یازدهم انسانی

📘 اِخْتَبِرْ نَفْسَکَ
تَرجِمِ الْآیَتَینِ وَ الْحَدیثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّرسِ، ثُمَّ عَیِّنِ الْأَفَعالَ الْمُضارِعَهَ.
معنی: دو آیه و حدیث را بر اساس قواعد درس ترجمه کنید سپس افعال زمان حال (مضارع) را تعیین کنید.
(زیر فعل مضارع خط کشده شده!)

۱- وَ عَسَی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسَی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ 
معنی: بسا چیزی را بدتان بیاید و آن برای شما بهتر است، و چه بسا چیزی را دوست می‌دارید حال آن، برای شما بد است.
فعل مضارع: أَنْ تَکْرَهُوا، أَنْ تُحِبُّوا

۲- … أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا بَیْعٌ فِیهِ وَلَا خُلَّهٌ …
معنی: از آنچه به شما روزی داده‌ایم انفاق کنید پیش از آنکه روزی بیاید (فرا رسد) که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی.
فعل مضارع: أَنْ یَأْتِیَ

۳- مِنْ أَخْلاقِ الْجاهِلِ الْإجابَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْمَعَ وَ الْمُعارَضَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْهَمَ وَ الْحُکْمُ بِما لا یَعْلَمُ.
معنی: از اخلاق نادان پاسخ دادن قبل از اینکه بشنود و مخالف کردن قبل از این که بفهمد و حکم دادن به آنچه که نمی‌داند.
فعل مضارع: أَنْ یَسْمَعَ، أَنْ یَفْهَمَ، لا یَعْلَمُ

جواب تمرین صفحه ۵۵ درس ۴ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین یک_ الاول
📘 عَیِّنِ الْجُملَهَ الصَّحیحَهَ وَ غَیرَ الصَّحیحَهِ حَسَبَ الْحَقیقهِ.

جملات درست و نادرست را با توجه به واقعیت مشخص کنید.

۱- اَلْمِسْکُ عِطْرٌ یُتَّخَذُ مِنْ نَوعٍ مِنَ الْغِزلانِ. ✅درست
معنی: مشک، عطری است که از نوعی از آهوان گرفته می‌شود.

۲- اَلشَّرشَفُ قِطعَهُ قُماشٍ توضَعُ عَلَی السَّریرِ. ✅درست
معنی: ملافه، تکه پارچه‌ای است که روی تخت گذاشته می‌شود.

۳- اَلْعَرَبُ یَنطِقونَ الْکَلِماتِ الدَّخیلَهَ طِبقَ أَصلِها. ❌ نادرست
معنی: عرب‌ها کلمه‌های وارد شده را (وارداتی) را طبق اصل آن به زبان می‌آورند.

۴- فِی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ مِئاتُ الْکَلِماتِ الْمُعَرَّبَهِ ذاتُ الْأُصولِ الْفارِسیَّهِ. ✅درست
معنی: در زبان عربی، صدها کلمه عربی شده دارای ریشهٔ فارسی وجود دارد.

۵- أَلَّفَ الدُّکتورُ ألتونجی کِتاباً یَضُمُّ الْکَلِماتِ التُّرکیَّهَ الْمُعَرَّبَهَ فِی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ.❌ نادرست
معنی: دکتر التونجی کتابی تألیف کرد که کلمات ترکیِ عربی شده را در زبان عربی در بر می‌گرفت.

🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘 عَیِّنِ الْعِبارَهَ الْفارِسیَّهَ الْمُناسِبَهَ لِلْعِبارَهِ الْعَرَبیَّهِ.
عبارت فارسی را با عبارت عربی تطبیق دهید.

تَجرِی الرّیاحُ بِما لا تَشتَهِی السُّفُنُ.
معنی عربی: بادها به سمتی که کشتی‌ها نمی‌خواهند جریان دارند
پاسخ: برَد کشتی آنجا که خواهد خدای وگر جامه بر تن دَرَد ناخدا

اَلْبَعیدُ عَنِ الْعَینِ بَعیدٌ عَنِ الْقَلبِ.
معنی عربی: کسی که از چشم دور است، از قلب دور است.
پاسخ:  از دل برود هر آنکه از دیده رود.

أَکَلْتُم تَمْری و عَصَیْتُم أَمْری.
معنی عربی: خرمایم را خوردید و از فرمانم سرپیچی کردید.
پاسخ:  نمک خورد و نمکدان شکست.

خَیْرُ الْکَلامِ ما قَلَّ وَ دَلَّ. 
معنی عربی: بهترین سخن آن است که گفته شود و برهان شود.
پاسخ: کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ.

اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ. 
معنی عربی: صبر کلید گشایش است.
پاسخ: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.

اَلْخَیْرُ فی ما وَقَعَ. 
معنی عربی: خوبی در چیزیی است که اتفاق افتد
پاسخ: هر چه پیش آید خوش آید.

جواب تمرین صفحه ۵۶ درس ۴ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘 
أَجِبْ عَنِ الْأَسئِلَهِ التّالیَهِ حَسَبَ الصُّوَرِ.
با توجه به تصاویر به سوالات زیر پاسخ دهید.

جواب تمرین صفحه ۵۶ درس ۴ عربی یازدهم انسانیبِمَ یَذْهَبُ الطُّلّبُ إلَی الْمَدرَسَهِ؟ بِحافِلَهِ الْمَدرَسَهِ
معنی: دانش آموزان با چه چیزی به مدرسه می‌روند؟ با اتوبوس مدرسه
جواب تمرین صفحه ۵۶ درس ۴ عربی یازدهم انسانیفی أَیِّ بِلادٍ تَقَعُ هٰذِهِ الْأَهرامُ؟ فی مِصرَ​​​​​​​
معنی: این اهرم در کدام کشور دارد؟ در مصر
جواب تمرین صفحه ۵۶ درس ۴ عربی یازدهم انسانیکَیفَ الْجَوُّ فی أَردبیل فی الشِّتاءِ؟ بارِدٌ
معنی: هوا در زمستان در اردبیل چگونه است؟ سرد
جواب تمرین صفحه ۵۶ درس ۴ عربی یازدهم انسانیلِمَنْ هٰذَا التِّمثالُ؟ هذا التمثال لخیام
معنی: این مجسمه از آنِ کیست؟ این مجسمه برای خیام است
جواب تمرین صفحه ۵۶ درس ۴ عربی یازدهم انسانیهَل تُشاهِدُ وَجْهاً فی الصّورَهِ؟ نَعَمْ
معنی: آیا چهره‌ای در تصویر (عکس) می‌بینی؟ بله
جواب تمرین صفحه ۵۶ درس ۴ عربی یازدهم انسانیماذا تُشاهِدُ فَوقَ النَّهرِ؟ اشاهد بیت فوق النهر
معنی: بالای رودخانه چه می‌بینی؟ میبینم خانه‌ای روی رود

جواب تمرین صفحه ۵۷ درس ۴ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘  أ: عَیِّنِ التَّرجَمَهَ الصَّحیحَهَ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَهِ وَ النَّکِرَهِ.

الف) ترجمه صحیح را با توجه به قواعد معرفه و نکره تعریف کنید.

۱- سَمِعْتُ صَوتاً عَجیباً.
(صدای عجیبی را شنیدم. / صدای عجیب را شنیدم.)

۲- وَصَلْتُ إلَی الْقَریَهِ.
(به روستایی رسیدم ./ به روستا رسیدم.)

۳- نَظْرَهٌ إلَی الْماضی
(نگاهی به گذشته / نگاه به گذشته)

۴- اَلْعِبادُ الصّالِحونَ
(بندگانی درستکار / بندگانِ درستکار)

۵- اَلسِّوارُ الْعَتیقُ
(دستبندِ کهنه / دستبندی کهنه)

۶- اَلتّاریخُ الذَّهَبیُّ
(تاریخی زرّین / تاریخ زرّین)

ب: تَرْجِمِ الْجُمَلَ التّالیَهَ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَهِ وَ النَّکِرَهِ، ثُمَّ عَیِّنِ الْمَعرفَهِ وَ النَّکِرَهِ فی ما أُشیر إلَیهِ بِخَطٍّ.
جملات زیر را با توجه به قواعد معرفه و نکره ترجمه کنید، سپس جملات معرفه و نکره را در آنچه با یک خط نشان داده شده است مشخص کنید.

۱- سَجَّلَتْ مُنَظَّمَهُ الْیونِسکو مَسجِدَ الْإمامِ وَ قُبَّهَ قابوسٍ فی قائِمَهِ التُّراثِ الْعالَمیِّ.
سازمان یونسکو مسجد امام و گنبد کاووس را در لیست میراث جهانی ثبت کرد.
قابوس: معرفه علم
التُّراثِ: معرفه به ال

۲- عِمارَهُ خُسرو آباد فی سَنَندَج یجْذِبُ سُیّاحاً.
عمارت خسروآباد در سنندج گردشگرانی را جذب می‌کند.
سَنَندَج: معرفه به علم
سُیّاحاً: نکره

۳- حَدیقَهُ شاهزاده قُرْبَ کِرمان جَنَّهٌ فی الصَّحراءِ.
باغ شاهزاده نزدیک کرمان، بهشتی در بیابان است.
کِرمان: معرفه به علم
جَنَّهٌ: نکره

۴- مَعْبَدُ کُردکُلا فی مُحافَظَهِ مازَندَران أَحَدُ الْثارِ الْقَدیمَهِ.
عبادتگاه “کُردکُلا” در استان مازندارن یکی از آثار قدیمی است.
کُردکُلا: معرفه به علم
مازَندَران: معرفه به علم

جواب تمرین صفحه ۵۹ درس ۴ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین پنجم _ الخامس
📘 عَیِّنِ الْکَلِمَهَ الصَّحیحَهَ حَسَبَ الْفِعلِ الْماضی.

کلمه صحیح را با توجه به زمان گذشته (ماضی) مشخص کنید.

جواب تمرین صفحه ۵۹ درس ۴ عربی یازدهم انسانی

جواب تمرین صفحه ۶۰ درس ۴ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین ششم _ السّادِسُ
📘 تَرْجِمِ الْآیاتِ، ثُمَّ عَیِّنِ الْمَطلوبَ مِنکَ.

آیات را ترجمه کنید، سپس مشخص کنید چه چیزی از شما خواسته شده است.

۱- … فَاصْبِروا حَتّیٰ یَحْکُمَ اللهُ بَینَنا…
معنی: صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند.
فِعلَ الْأَمرِ: اصْبِروا

۲- … یُریدونَ أَنْ یُبَدِّلوا کَلامَ اللّهِ … 
معنی: می‌خواهند که کلام خداوند را عروض کنند.
اَلْمُضافَ إلَیهِ: اللّهِ

۳- … ما یُریدُ اللهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم مِنْ حَرَجٍ … 
معنی: خداوند نمی‌خواهند (تا) برای شما سختی قرار دهد.
اَلْفاعِلَ: اللهُ

۴- … لِکَیْلا تَحزَنوا عَلیٰ ما فاتَکُم …
معنی: برای اینکه به آنچه از دستتان رفته، ناراحت نشوید.
اَلْفِعلَ الْماضیَ: فاتَ

۵- لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ …
معنی: به نیکوکاری دست نخواهید یافت تا زمانی که از آنچه دوست می‌دارید انفاق کنید.
اَلْفِعلَ الْمُضارِعَ: لَنْ تَنالُوا، حَتَّی تُنْفِقُوا، تُحِبُّونَ

🔶 تمرین هتفم _السّابِعُ
📘اُکْتُبْ جَمْعَ هٰذِهِ الْکَلِماتِ.

جمع این کلمات را بنویسید.

فَرَس: أفراس أَثَر: آثار تاریخ: تواریخ
قَرْیَه: قُرئ عَبْد: عباد دَوْلَه: دُوَل
مِثْل: أمثال مَلْعَب: صلاعب رَسول: رُسُل
کِتاب: کُتُب سِنّ: أسنان سَمَک: أسماک
جِذْع: جُذوغ جَناح: أجنحه فَم: أفواه

جواب بحث علمی درس ۴ عربی یازدهم انسانی

📘 اَلْبَحثُ الْعِلمیُّ
اُکْتُبْ عِشْرینَ کَلِمَهً مُعَرَّبَهً أَصلُها فارِسیٌّ مِنْ أَحَدِ هٰذِهِ الْکُتُبِ.
از یکی از این کتاب ها ۲۰ کلمه عربی شده فارسی را بنویسید.

بحث علمی صفحه ۹۱ درس هفتم عربی یازدهم بحث علمی صفحه ۹۱ درس هفتم عربی یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.