جواب درس ۴ فارسی نهم؛ صفحه ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۴۰

جواب درس ۴ فارسی نهم؛ صفحه ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۴۰

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس چهارم فارسی نهم

جواب درس ۴ فارسی نهم؛ صفحه ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۴۰

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس چهارم فارسی نهم

جواب فارسی نهم /  درس ۴ :: هم نشین

جواب خودارزیابی صفحه ۳۳ فارسی نهم

۱- در متن درس، چه کسانی به عنوان مشاوران خوب، معرّفی شده‌اند؟
جواب: پدر، مادر، معلمان دلسوز، مربیان با تجربه

۲- به نظر شما چرا سعدی، پسر نوح (ع) را با سگ اصحاب کهف، مقایسه کرده است؟
جواب: سعدی به تأثیر هم‌نشینی اشاره دارد و اینکه اگر انسان از خانواده مهمی هم باشد، دوست و همنشین بد می‌تواند او را از آن خانواده دور کند. همچنین می‌خواهد تأثیر هم نشین خوب را نیز یادآور شود اگر انسان خانواده و تبار والایی هم نداشته باشد، به واسطه هم نشینی با انسان‌های خوب و ارزشمند، ارزشمند و والا می‌ِشود، چون هم نشینی تأثیر خود را می‌گذارد.

۳- چرا باید از معاشرت با هم نشین بد، پرهیز کرد؟
جواب: هم نشینی و معاشرت با انسان‌های بد، اگر چه تأثیر مستقیمی بر ما ندارد اما تأثیر غیر مستقیم دارد.

جواب گفت‌وگو صفحه ۳۴ فارسی نهم

۱- درباره آیات، روایات و داستان‌ها و اشعار دیگری که درباره دوستی و دوست‌یابی دوره نوجوانی شنیده یا خوانده‌اید، گفت‌وگو کنید.
جواب: بزرگان و سخن‌سرایان درباره دوست و دوستی مطالب فراوانی را بیان فرموده‌اند. بزرگان در زمینه دوست و دوست‌یابی هم عقیده‌اند. آنها دوست را نعمت و ارزش و احترام دوست را بر خود واجب می‌دانند. توصیه به داشتن دوست خوب می‌کنند و از داشتن دوست بد بر حذر می‌دارند.

بیا تا قدر همدیگر بدانیم ◈◈◈ که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

چو مؤمن آیینه مؤمن یقین شد ◈◈◈ چرا با آیینه ما رو گردانیم؟

کریمان جان فدای دوست کردند ◈◈◈ سگی بگذار ما هم مردمانیم

غرض‌ها تیره دارد دوستی را ◈◈◈ غرض‌ها را چرا از دل نرانیم
مولوی

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد ◈◈◈ نهال دشمنی بر کن که رنج بی‌شمار آرد…

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است ◈◈◈ با دوستان مروت، با دشمنان مدارا …
حافظ

۲- درباره بیت زیر، گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

جواب گفت‌وگو صفحه ۳۴ فارسی نهمجواب: ذوق و شوقی که انسان از آمدن و دیدن یار غایب خود دارد شادابی و خوشحالی خاصی را به ما منتقل می‌کند و مانند ذوق و شوق موجوداتی است که در بیابان زندگی می‌کنند و ابر بارانی بر آنها می‌بارد. لذت دیدن دوست غایب شاید یکی از لذت بخش‌ترین اتفاق‌های دنیا باشد. لذتی که نمی‌توان آن را با هیچ چیز دیگر جایگزین کرد.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۳۵ فارسی نهم

۱- حرف‌های جدول را به گونه‌ای به هم بپیوندید که واژه‌هایی از متن درس به دست آید.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۳۵ فارسی نهمحروف‌های پشت سرهم جدول: طریقت، ذوق، مصائب، خصال
حروف‌های جدا از هم جدول: خصلت، سلامت، واقع، خوب و…

۲- کلمه مناسب را با توجّه به جمله، انتخاب کنید.
الف) تنهایی یکی از …سنگین‌ترین… مصائب است. (سنگین، سنگین‌تر، سنگین‌ترین)
ب) میهن ما …زیباتر… از هر کشور دیگر جهان است. (زیبا، زیباتر، زیباترین)

۳- دو نمونه پرسش اِنکاری از درس‌های پیشین بیابید و بنویسید. جواب: 
…دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟ ◈◈◈ اَبری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد…
…چو بفروختی از که خواهی خرید؟ ◈◈◈ متاع جوانی به بازار نیست…

۴- مفهوم کلّی حکایت زیر را در یک بند بنویسید.
یکی از بزرگان، پارسایی را گفت: «چه گویی در حقِّ فلان عابد که دیگران در حقِّ وی به طعنه، سخن‌ها گفته‌اند».
گفت: «بر ظاهرش، عیب نمی‌بینم و در باطنش، غیب نمی‌دانم». (گلستان سعدی)
جواب: درباره دیگران زود قضاوت نکنیم، حرف‌های دیگران را ملاک قضاوت خود قرار ندهیم. روی عیب‌های دیگران تکیه نکنیم و…

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۴۰ فارسی نهم

۱- هلن کلر پس از بیماری به وسیله کدام یک از حواس پنج گانه خود با جهان خارج ارتباط داشت؟
جواب: با حرکات اشاره به وسیله دستش

۲- منظور کلر از این جمله‌ها «در این راه بارها به عقب می‌لغزیدم، کمی جلو می‌رفتم سپس امیدوار می‌شدم» چیست؟ 
جواب: یعنی من در این راه با مشکلاتی روبرو می‌شدم و به زمین می‌افتادم، اما دوباره تلاشم را می‌کردم و رو به جلو حرکت می‌کردم و بعد از آن به خود امیدوار می‌شدم.

۳- نویسنده چه چیزهایی را برای خود نور خورشید و بهشت دانسته است؟
جواب: کتاب: نور خورشید و ادبیّات: بهشت

جواب درس ۴ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.