جواب درس ۴ فارسی هشتم؛ صفحه ۳۹، ۴۱

جواب درس ۴ فارسی هشتم؛ صفحه ۳۹، ۴۱

گام به گام درس چهارم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۴ فارسی هشتم؛ صفحه ۳۹، ۴۱

گام به گام درس چهارم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۴: سَفَر شکفتن

جواب خودارزیابی صفحه ۳۹ درس چهارم فارسی هشتم

۱- چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟
جواب: زیرا مانند یک سفر می گذرد. گاهی این سفر کوتاه مدت و گاهی بلند مدت است اما همیشگی نیست.

۲- علّت اصلی بحران‌های زندگی چیست؟
جواب: عدم کسب مهارت در مسائل مختلف، آشنا نبودن افراد با مهارت‌های زندگی.

۳- برای حلّ مشکل کم‌رویی یا گستاخی، چه باید کرد؟
جواب: بر عواطف و هیجانات خود غلبه کرد و ارتباط درست و موثر و سنجیده‌ای با دیگران برقرار کرد.

۴- مهارت‌ها چه تأثیری در زندگی ما دارند؟
جواب: کسب مهارت‌ها و تفکر خلاق در کشف و نوآوری، در جست‌وجوی راه حل‌های جدید برای رویارویی با مشکلات زندگی به ما کمک می‌کند.

جواب گفت‌وگو صفحه ۴۱ درس چهارم فارسی هشتم

۱- روایت «من عَرَفَ نَفسَه، فَقَد عَرَفَ رَبَّه: هرکس خود را بشناسد، خدای خویش را شناخته است» با کدام مهارت زندگی ارتباط دارد؟
جواب: خودآگاهی، شناخت توانایی‌ها، نیازها، استعدادها و ضعف‌های خود

۲- برای دوست‌یابی و حفظ دوستان خوب، به چه مهارت‌هایی نیاز داریم؟
جواب: ۱- ارتباط مؤثر، درست و سنجیده ۲- چیرگی بر احساسات و هیجانات و مهار آنها

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۴۱ درس چهارم فارسی هشتم

۱- شکل درست کلمه‌های زیر را بنویسید.
«استئدادها و ضعف‌ها، محارت‌های لازم، بهره و نسیب، احساسات و حیجانات، نضیر و مانند»
جواب: «استعدادها و ضعف‌ها، مهارت‌های لازم، بهره و نصیب، احساسات و هیجانات، نظیر و مانند»

۲- بخش‌های هریک از جمله‌های زیر را در جدول قرار دهید؛ سپس اسم‌ها را جداگانه در یک سطر بنویسید.
ندا آمد.
حسین سیب خورد.
علی روزنامه را به دوستش داد.

نهاد مفعول متمم فعل
ندا  –  – آمد
حسین سیب  – خورد
علی روزنامه دوستش داد

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.