جواب درس ۴ فارسی چهارم ؛ صفحه ۴۰

جواب درس ۴ فارسی چهارم ؛ صفحه ۴۰

گام به گام درس چهارم فارسی چهارم ابتدایی

جواب درس ۴ فارسی چهارم ؛ صفحه ۴۰

گام به گام درس چهارم فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم / درس ۴: ارزش علم

جواب درست و نادرست صفحه ۴۰ فارسی چهارم

۱- حکیم برای اندوختن دانش به سفر رفت.
❌ نادرست
۲- کشتی بر اثر برخورد به صخره چند تکّه شد.
❌ نادرست
۳- علم و دانش سرمایه‌ای است که هیچ گاه از بین نمی‌رود.
✅ درست

جواب درک مطلب صفحه ۴۰ فارسی چهارم

۱- اتّفاق‌های مهمّی را که در طول سفر برای حکیم پیش آمد به ترتیب بیان کنید.
پاسخ: تصمیم به رفتن به سفر کرد ← گرفتار توفان شد ←بر اثر توفان کشتی تکه تکه شد← به تخته پاره چسبید و به ساحل رسید← روی ماسه های ساحل نوشت← مرد ماهیگیر به امیر گفت که این مرد می تواند بنویسد ← حکیم به عنوان معلم در شهر ماند

۲- چرا ماهیگیر از کار حکیم تعجب کرد؟
پاسخ: زیرا حکیم، در شرایطی که همه چیز را از دست داده بود، همچنان به علم و دانش خود اهمیت می داد.

۳- در بند آخر متن، منظور حکیم از «سرمایه» چیست؟ این سرمایه به او چگونه کمک کرد؟
پاسخ: علم و دانش او . این سرمایه به او کمک کرد تا در شرایط سخت، زنده بماند و به زندگی خود ادامه دهد.

۴- به‌نظر شما کدام یک از عنوان های زیر برای درس مناسبتر است؟ چرا؟
پاسخ: – ارزش علم ✅
– حکیم و سفر دریایی
– سرمایه‌ی ماندگار
زیرا این عنوان به خوبی نشان می دهد که موضوع اصلی درس، ارزش علم و دانش است.

۵- حکیم برای زنده ماندن خود چه چاره‌ای اندیشید؟
پاسخ: او به تخته پارهای چسبید و دل به خدا سپرد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۴ فارسی چهارم ؛ صفحه ۴۰ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۵ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس سوم فارسی چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.