جواب درس ۴ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۵

جواب درس ۴ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۵

جواب درس چهارم فلسفه یازدهم رشته انسانی

جواب درس ۴ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۵

جواب درس چهارم فلسفه یازدهم رشته انسانی

گام به گام فلسفه یازدهم / درس جهارم : اغاز تاریخی فلسفه

جواب تفکر در عبارت صفحه ۳۰ درس چهارم فلسفه یازدهم

عبارت های زیر از برخی حکمای قدیم نقل شده است.
۱ باید «خود» را نگاه کرد، به «خود» گوش کرد، به «خود» اندیشید و در توجه به خود غرق شد. با نگاه کردن، گوش دادن، اندیشیدن و واقعیت دادن به «خود» است که هر چه که هست شناخته میشود.
پاسخ: مربوط به معرفت شناسی و انسان شناسی است که تاثیر خودشناسی در معرفت رابیان میکند

۲ بی حد و بی تمام، پا برجاست بیصدا و بی جسم، تنها ایستاده است و تغییر را نمی شناسد… من نام او را نمی دانم برای نامیدن است که او را تائو می نامم. با زحمت سعی دارم از چگونگی او خبر بدهم، او را بزرگ میخوانم.
پاسخ: مربوط به خداشناسی است که صفات خداوند و نحوه سخن گفتن درباره خداوند را بیان میکند.

۳ درآغاز، دو معنا بودند که آنها را توأمان میشناسند و یکی نیک و دیگری دروغ (= شر)است، در اندیشه، در گفتار و در کردار.
از میان این معنا، هشیاران، نیکی را انتخاب میکنند، نه گمراهان.
پاسخ: مربوط به فلسفه اخالق و مباحث خیر وشر میباشد

جواب بررسی صفحه ۳۲ درس چهارم فلسفه یازدهم

۱ تا چه اندازه این دو اندیشه هراکلیتوس را واقع بینانه و درست میدانید؟

پاسخ: تا حدودی میتوان گفت این اندیشه واقع بینانه و درست است.

۲ آیا میتوان میان این دو اندیشه ارتباطی برقرار کرد؟
پاسخ: با در نظر گرفتن اندیشه هراکلیتوس و این که هر چیزی در جهان در حال تغییر و حرکت است و عقیده وحدت اضداد میتوان گفت که بین این دو اندیشه ارتباط وجود دارد چون هر چیز در حال تغییر در جهان در یک لحظه خودش است و در لحظه بعد خودش نیست.

۳ آیا میتوان گفت که یکی از این دو سبب پیدایش تفکر دوم در نزد هراکلیتوس شده است؟
پاسخ: بله می‌توان گفت اندیشه اول سبب پیدایش تفکر دوم نزد هراکلیتوس شده است.

جواب اندیشه صفحه ۳۴ درس چهارم فلسفه یازدهم

آیا میتوانید این استدلال پارمنیدس در خصوص حقیقت واحد و ثابت و جاودان بودن هستی را کامل کنید؟
اگر چیزی به وجود آید، یا از وجود به وجود می آید یا از لاوجود.
اگر از وجود به وجود آید در این صورت قبلا هست.
اگر از لاوجود به وجود آید …….. در این صورت هیچ چیزی نیست ……….. زیرا از هیچ، چیزی به وجود نمی آید.
بنابراین: …..وجود فقط هست و وجود واحد است…….

جواب به کار ببندیم صفحه ۳۵ درس چهارم فلسفه یازدهم

مشخص کنید اندیشه های فلسفی زیر منسوب به کدام فیلسوف است و درباره هر کدام شرح دهید.

۱ اعداد و اصول آنها، مادە اولیە همه موجودات هستند.
نام فیلسوف
فیثاغورس
شرح
اصول ریاضی درباره تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد همان عناصر اولیه همه موجودات هستند

۲ اموری که با هم ضد هستند میتوانند با یکدیگر جمع شوند.
نام فیلسوف
هراکلیتوس
شرح
اموری که باهم ضد هستند، می توانند با یکدیگر جمع شوند.پس وجود اضداد است که جهان را می سازد و گریزی ازستیز و تضاد نیست.

۳ مادە اولیه همه چیز آب است.
نام فیلسوف
تالس
شرح
آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست و همه چیز در نهایت، از آب ساخته شده است زیرا که آب در درجات بالا بخار می شود و در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی به صورت باران می آید، گیاهان از زمین می رویند. پس اینها هم حتما شکل دیگری از آب هستند.

۴ همه چیز در جهان در تغییر و دگرگونی است و هیچ چیز ثابتی وجود ندارد.
نام فیلسوف
هراکلیتوس
شرح
هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد و همه چیز در سیلان و حرکت است.

۵ در جهان هستی دگرگونی وجود ندارد و همه چیز ثابت و واحد است.
نام فیلسوف
پارمنیدس
شرح
از طریق حواس نمی توان به این واقعیت رسید. تنها با تفکر عقلی است که این حقیقت را
می توان دریافت. حواس فقط همین مرتبه ظاهری جهان و هستی را نشان می دهد که نشان دهنده امور مختلف و متغیر است. اما با عقل می توان به آن لایه باطنی و حقیقی هستی رسید که بدون تغییر و جاودانه است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.