جواب درس ۴ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۲۷، ۲۸، ۳۴

جواب درس ۴ قرآن پنجم ابتدایی

جواب تمرین های درس چهارم قرآن پنجم

جواب درس ۴ قرآن پنجم ابتدایی

جواب تمرین های درس چهارم قرآن پنجم

گام به گام قرآن پنجم ابتدایی درس ۴ :: یادآوری وقف ـه ه

جواب تمرین صفحه ۲۷ قرآن پنجم

تمرین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و آخر هر سطر وقف کنید. دقت شود در هنگام وقف، حرکت خوانده نمی‌شود « ـه ه » به « ـه ه » تبدیل می‌شود. به ترجمه‌ی عبارات نیز توجه کنید.جواب تمرین صفحه ۲۷ قرآن پنجم

 

جواب تمرین صفحه ۲۸ قرآن پنجم

تمرین اول
با دقت در ترجمه‌ی آیات صفحه‌ی قبل، معنای صحیح را علامت بزنید.

جواب تمرین صفحه ۲۸ قرآن پنجم
تمرین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه‌ی آن ها را کامل کنید.

١- لا قُوَّهَ الّا باللِّٰه    
…نیست قدرتی… مگر از سوی …خدا…

٢- للَّذینَ اَحسَنوا مِنهُم وَ اتَّقَوا اَجرٌ عَظیم
برای کسانی که …کار خوب کردند… از آن ها و تقوا داشتند …پاداش بزرگی… است.

٣- کُلٌّ ءامَنَ باللِّٰه وَ مَلائکَِتهٰ وَ کُتُِبهٰ وَ رُسُِله
همه ایمان آوردند به …خدا… و …فرشتگان… او و کتاب های او و …پیامبران… او.

۴- فَاللّٰهُ یَحکُمُ بَینَکُم یَومَ الق یامَِه
پس …خدا… حکم می‌کند میان شما …روز قیامت…

جواب تمرین صفحه ۳۴ قرآن پنجم

تمرین دوم
این جمله های قرآنی را بخوانید و دور آنچه که هنگام وقف خوانده نمیشود، خط بکشید.
(با رنگ آبی دور آن خط کشیدیم)
تمرین سوم
در عبارات تمرین بالا، زیر حروف ناخوانا خط بکشید و هم چنین اتصالات را با فلش نشان دهید.
حروف ناخوانا با رنگ قرمز و اتصالات را با فلش نشان دادیم.

جواب تمرین صفحه ۲۸ قرآن پنجم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۴ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۲۷، ۲۸، ۳۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۵ قرآن کلاس پنجم و برای بخش قبلی از درس سوم قران پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.