جواب درس ۴ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵

جواب درس ۴ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵

جواب تمرینات درس چهارم قرآن چهارم دبستان

جواب درس ۴ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵

جواب تمرینات درس چهارم قرآن چهارم دبستان

گام به گام قرآن چهارم / درس ۴ :: سوره‌ی واقعه

معنی کلمات صفحه ۲۱ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

الواقِعَه: واقعه بزرگ (قیامت)
الارض: زمین
الجِبال: کوه ها
اصحاب: یاران
السابقون: پیش قدمان
السابقون: جلو زدند (پیشی گرفتند)
جنّات: بهشت
الاوّلین: پیشینیان
قلیل: کم، اندک
امثال: مانند
جزاء:ً پاداش کار

جواب تمرین های صفحه ۲۳ قرآن چهارم

تمرین اول:
 با دقت در ترجمه‌ی آیات صفحه‌ی قبل، معنای صحیح را علامت بزنید.

جواب تمرین های صفحه 23 قرآن چهارم

تمرین دوم :
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه‌ی آن‌ها را کامل کنید.
جواب تمرین های صفحه 23 قرآن چهارم۱- و یاد کن پروردگارت را بسیار
۲- بگو بهره و توشه‌ی دنیا کم است.
۳- قطعا خداوند دانای نهان آسمان و زمین است.

جواب تمرین های صفحه ۲۴ قرآن چهارم

تمرین اول:
 آیات درس را برای اعضای خانواده‌ی خود بخوانید. دقت کنید قاعده‌ی وقف را در آخر آیات رعایت کنید.

تمرین دوم:
 این عبارات قرآنی را بخوانید و دور آن‌چه که هنگام وقف خوانده نمی‌شود، خط بکشید.
جواب تمرین های صفحه 24 قرآن چهارم

معنی کلمات صفحه ۲۵ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

صحاب: یاران
کثیره : زیاد
ممنوعه:ٍ منع کردن
انشاء:ً آفرینشی ویژه
الاولین: پیشینیان
اآلخرین : متأخران (آخری ها)
قَبل:َ قبل از این
العظیم: بزرگ
قل: بگو
الاَوَّلینَ و اآلخِرین:َ اولین و آخرین
شَجَرٍ : درخت
یومَ الدین: روز جزا

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۴ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درس ۵ قرآن چهارم و برای بخش قبلی از درس سوم قران چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.