جواب فعالیت درس ۴ مطالعات ششم؛ صفحه ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸

جواب فعالیت درس ۴ مطالعات ششم؛ صفحه ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸

گام به گام درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت درس ۴ مطالعات ششم؛ صفحه ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸

گام به گام درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی ششم/  درس ۴ :: چگونه تصمیم بگیریم؟

جواب سوال صفحه ۲۴ مطالعات اجتماعی ششم

نظر شما درباره‌ی تصمیم داوود چیست؟
جواب: تصمیم او اشتباه بود.

آیا تصمیمگیری با عصبانیت، کار درستی است؟
جواب: خیر چون درباره آن خوب فکر نشده است

قبل از این تصمیم، داوود باید به چه انتخاب ها یا راه حلهایی فکر میکرد؟
جواب: با خوب فکر کردن و جمع آوری اطالعات در مورد آن و سپس پیش بینی نتیجه‌ی هر انتخاب

جواب سوال صفحه ۲۵ مطالعات اجتماعی ششم

به نظر شما چه نتایج یا آثاری برای هر انتخاب داوود وجود دارد؟
جواب: نتایج آن باعث میشود که دوستی داوود با دوستش به هم بخورد

جواب فعالیت صفحه ۲۵ مطالعات اجتماعی ششم

تصمیم‌گیری کنید. کاربرگه‌ی شماره‌ی ۳ و ۴ را در کلاس انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۳ مطالعات ششم
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۴ مطالعات ششم

جواب سوال صفحه ۲۶ مطالعات اجتماعی ششم

جواب سوال صفحه 26 مطالعات اجتماعی ششمآیا میتوانید بگویید خداوند در قرآن کریم درباره‌ی مشورت چه فرموده است؟
جواب: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ
کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست

هرچند ما درباره‌ی برخی از موضوعات با دوستانمان همفکری میکنیم، در مورد مسائل زندگی و تصمیمگیری های مهم خودمان باید با بزرگترها مانند پدر و مادر، معلم و مشاور مدرسه مشورت کنیم؛ چرا؟
جواب: زیرا تصمیم گیری به تنهایی خوب نیست و چون بزرگتر ها تجربه بیشتری دارند میتوانند به ما کمک کنند.

جواب فعالیت صفحه ۲۶ مطالعات اجتماعی ششم

نام چند نفر از افرادی را که صلاحیت و تجربه دارند و شما می‌توانید در مسائل و مشکلات زندگی یا تصمیم‌گیری‌های مهم با آنها مشورت کنید، جست‌وجو کنید و روی یک برگ کاغذ بنویسید. نام این افراد را به معلم نشان بدهید.
جواب: پدر، مادر، معلم، مشاور، برادر و خواهر بزرگ‌تر، روحانی مسجد و اهالی معتمد فامیل یا محله.

جواب فعالیت صفحه ۲۸ مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت ۳:
درباره‌ی تصمیماتی که طی یک هفته گرفته‌اید، فکر کنید. کدام یک از آنها درست و کدام یک نادرست بوده‌اند؟ چرا؟ پاسخ پیشنهادی است.
تصمیم گرفتم نماز‌هایم را سر وقت بخوانم. ✅درست

تصمیم گرفتم برای تنبیه برادرم با او قهر کنم. ❌نادرست
تصمیم گرفتم زیاد شکلات نخورم. ✅درست
 تصمیم گرفتم به همراه خانواده‌ام به مهمانی نروم. ❌نادرست

جواب فعالیت ۴:
با یکی از افراد خانواده، فامیل یا معلمان و کارکنان مدرسه مصاحبه کنید و از او بخواهید یکی از تصمیمات مهم زندگی خود و آثار آن را برای شما تعریف کند و نتیجه را در کلاس بگویید. پاسخ پیشنهادی است.

جواب: یکی از آشنایان تعریف کرد که مهم‌ترین تصمیم او در زندگی‌اش انتخاب رشته تحصیلی‌اش در دانشگاه بوده است. از نتایج تصمیم او رفتن به یک شهر دیگه بود که دانشگاهش آنجا قرار داشت و او بخاطر دوری خوانواده سختی زیادی تحمل کرد ، اما نتیجه این تصمیم موفق شدن او در زندگی و داشتن یک شغل بسیار خوب بوده است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۴ مطالعات ششم؛ صفحه ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۵ مطالعات ششم و برای بخش قبلی از درس سوم مطالعات ششم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۴ مطالعات ششم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.