جواب فعالیت درس ۴ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۷, ۱۸

جواب فعالیت درس ۴ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۷, ۱۸

گام به گام درس چهارم مطالعات هفتم

جواب فعالیت درس ۴ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۷, ۱۸

گام به گام درس چهارم مطالعات هفتم

گام به گام مطالعات هفتم / درس ۴: قانون گذاری

جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات اجتماعی هفتم

۱- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس و مدرسه‌تان بنویسید.
شما می‌توانید برخی از مقررات کنونی را حذف کنید یا نگه دارید و یا مقررات جدیدی را تعیین کنید.
جواب:
– حضور به موقع در مدرسه
– حفظ نظم صف و کلاس
– حفظ نظافت کل مدرسه
– انجام کامل تکالیف
– خوب گوش دادن به درس
– احترام به مسئولین مدرسه

۲- نقد کنید: هر گروه مقررات پیشنهادی خود را بخواند و علل تعیین آنها را توضیح دهد. سایر دانش‌آموزان بگویند آیا با این مقررات موافق‌اند یا نه؟ چرا؟ برای نقد مقررات توجه کنید که آیا مقررات پیشنهادی، واقع‌بینانه و قابل اجرا هستند؟ آیا این مقررات موجب بهتر شدن امور می‌شود؟ آیا این مقررات حقی را از کسی ضایع نکرده است؟
بر عهده دانش آموز است

جواب فعالیت صفحه ۱۸ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۸ مطالعات اجتماعی هفتم

۳- منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست؟ مثال بزنید.
جواب: یعنی همه افراد کشورمان از زن و مرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. قانون به طور یکسان در مورد همه افراد جامعه حکم صادر می‌کند و مقام و پست و… تفاوتی در مقابل قانون نمی‌کند.

۴- با راهنمایی معلم قانون اساسی را به کلاس بیاورید و آن را ورق بزنید و مطالعه کنید.
جواب: به عهده دانش آموز

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۴ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۷, ۱۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۵ مطالعات هفتم و برای بخش قبلی از فعالیت های درس سوم مطالعات هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۴ مطالعات هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.