جواب درس ۴ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹

جواب درس ۴ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس چهارم

جواب درس ۴ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس چهارم

جواب هدیه چهارم / درس ۴ :: یک نماز و ده رکوع!

جواب جای خالی صفحه ۳۲ هدیه ها چهارم

خدایا! آفتاب و آب از توست *** ستاره، آسمان، مهتاب از توست
خدای غنچه های رنگ رنگی *** خدای شاپرکهای قشنگی

جواب ببین و بگو صفحه ۳۵ هدیه ها چهارم

برای کدام یک از این موارد، خواندن نماز آیات واجب است؟ 
جواب: ماه گرفتگی- زلزله – سیل – خورشید گرفتگیجواب ببین و بگو صفحه ۳۵ هدیه ها چهارم

جواب بررسی کنید صفحه ۳۶ هدیه ها چهارم

تنها یکی از این دانش‌آموزان، تعریف صحیحِ نماز آیات را بیان می‌کند. آن را مشخّص کنید.
جواب: نمازی است دو رکعتی که در هر رکعت یک حمد می‌خوانیم و سوره را به پنج قسمت تقسیم می‌کنیم و بعد از هر قسمت به رکوع می‌رویم.

جواب بررسی کنید صفحه 36 هدیه چهارم

جواب کامل کنید صفحه ۳۷ هدیه ها چهارم

این شکل نشان می‌دهد یک رکعت از نماز آیات چگونه خوانده می‌شود. با توجّه به آیات سوره‌ی توحید آن را کامل کنید.
رکوع اول: بِسمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحیمِ
رکوع دوم: قُل هُوَ اللّٰهُ اَحَد.
رکوع سوم: اَللّٰهُ الصَّمَدُ.
رکوع چهارم: لَم یَلِد وَ لَم یولَد.
رکوع پنجم: وَ لَم یَکُن لَهُ و کُفُوًا اَحَدٌ.

جواب ایستگاه فکر صفحه ۳۸ هدیه ها چهارم

این متن را بخوانید و به پرسش پایان آن پاسخ دهید.جواب ایستگاه فکر صفحه ۳۸ هدیه ها چهارم

میان نماز صبح و نماز آیات چه تفاوتهایی هست؟
جواب: ۱-در نماز صبح بعد از حمد، سوره توحید را می‌خوانیم و سپس به رکوع و سجده می‌رویم. اما در نماز آیات در هر رکعت یک حمد می‌خوانیم و سوره توحید را ۵ قسمت کرده و بعد از خواندن هر قسمت به رکوع می‌رویم.
۲-نماز صبح در هر رکعت یک رکوع دارد، اما نماز آیات در هر رکعت پنج رکوع و در کل ده رکوع دارد.

جواب تمرین کنید صفحه ۳۹ هدیه ها چهارم

به کمک معلّم خود، خواندن صحیح نماز آیات را در مدرسه تمرین کنید.
بر عهده دانش آموز است.

جواب با خانواده صفحه ۳۹ هدیه ها چهارم

آیا نماز آیات را به شکل دیگری هم می‌توانیم بخوانیم؟ 
جواب: بله میتوانیم نماز آیات را به شکل دیگری بخوانیم. در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید را به جای تقسیم به پنج قسمت یک بار کامل خوانده و بعد به رکوع می‌رویم. وقتی که از رکوع بلند شدیم سوره را کامل خوانده و دوباره به رکوع می‌رویم و در هر رکعت پنج بار این کار را تکرار می‌کنیم.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۴ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۵ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس سوم هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.