جواب درس ۴ پیام آسمانی هفتم؛ صفحه ۴۹، ۵۲، ۵۶، ۵۷

جواب درس ۴ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس چهارم پیام آسمانی هفتم

جواب درس ۴ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس چهارم پیام آسمانی هفتم

جواب پیام آسمانی هفتم /  درس ۴ :: عبور آسان

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۹ پیام آسمانی هفتم

آیا تاکنون به مرگ فکر کرده‌اید؟ به نظر شما چرا از شهدا همواره با افتخار یاد می‌شود؟
جواب: بله – زیرا آن ها با گذشتن از جان و مال خود در راه کشورمان ایران و یا اسلام از خودگذشتگی کردند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۲ پیام آسمانی هفتم

ما چگونه می‌توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم؟ درباره این پرسش در کلاس گفت‌وگو کنید و نتیجه را با پدر و مادر خود در میان بگذارید.
جواب: – احترام گذاشتن به آنها
– کمک کردن به آنها در کارها
-پرستاری از آنها در هنگام بیماری
– اطاعت از دستورات آنها
– نیکی و محبت به آنها.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۶ پیام آسمانی هفتم

رفتار اشخاص بد اخلاق و خوش اخلاق را در هر یک از موارد زیر با هم مقایسه کنید:

فقیری از او کمک می‌خواهد. خوش اخلاق: با رفتاری خوب، به او کمک میکند.
بد اخلاق: به او توهین کرده و او را می راند.
مادرش از او می‌خواهد در انجام کاری کمکش کند. خوش اخلاق: به مادرش، با تمام توان و با کمال میل، کمک میکند.
بد اخلاق: با پرخاشگری ، درخواست مادر را رد کرده و کمک نمی کند.
کسی نسبت به او اشتباهی کرده واز اوعذرخواهی می‌کند. خوش اخلاق: با خوشرویی ، معذرت دوستش را می پذیرد.
بد اخلاق: دوستش را نمی بخشد و کینه او را در دل دارد.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۵۷ پیام آسمانی هفتم

۱ -نیکی به پدر و مادر چه تأثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟
جواب: انسان در دنیا فقیر و تهی دست نمی شود و در آخرت نیز سعادتمند می گردد.

۲ -علت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟
جواب: بداخلاقی او در خانه

۳ -دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید.
جواب: نجات یافتن از مرگ بد و عاقبت به خیری .

۴ -حضرت علی (ع) چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت؟
جواب: با پرهیز از گناهان ، انجام واجبات و داشتن اخلاق نیکو

جواب پیشنهاد صفحه ۵۵ پیام آسمانی هفتم

فکر می‌کنید کسانی که از این دنیا رفته‌اند چه انتظارهایی از فرزندان خود دارند؟ برای پاسخ به این پرسش از پدر یا مادرتان کمک بگیرید و پاسخ را برای دوستانتان در کلاس بازگو کنید.
جواب: برایشان نماز بخوانند ،قرآن بخوانند خیرات بدهند فاتحه بخوانند فرزند خوبی باشن و کار های نیک انجام بدهند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.