جواب درس ۴ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

جواب درس ۴ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

گام به گام درس چهارم کتاب کار هشتم

جواب درس ۴ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

گام به گام درس چهارم کتاب کار هشتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هشتم / درس چهارم

صفحه ۱۹ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۱- معمولا هنگام جستجو در اینترنت، کلمه هایی به کاربر پیشنهاد می‌شود. مثال با وارد کردن چند حرف اول نام چهار بیماری، چندین مورد به‌طور خودکار پیشنهاد شده است. دور کلمه (ها) ی مربوط به بیماری مورد نظر خط بکشید. صفحه 19 کتاب کار زبان هشتم با جواب

صفحه ۲۰ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۲- به نظر شما، کدام یک از موارد زیر، برای بهبود بیماری های ارائه شده مؤثر تر است؟ صفحه 20 کتاب کار زبان هشتم با جواب

صفحه ۲۱ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۳- یکی از بستگان شما هنگام خواندن یک متن بهداشتی به چند کلمه و عبارت نا آشنا برخورد کرده و زیر آنها خط کشیده است که از شما کمک بگیرد. معادل فارسی آنها را در محل نقطه چین بنویسید. صفحه 21 کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۴- به مناسبت هفته سلامت، قرار است نمایشگاهی از پوسترها و شعار های «بهداشت و سلامت» در مدرسه برگزار شود. عبارت های زیر را به فارسی برگردانید.

۱.Good Health, Good Life!
بهداشت خوب ، زندگی خوب!

۲.An Apple a Day, Keeps the Doctor away!
یک سیب در روز ، دکتر را دور نگه میدارد

۳. Say “Yes” to Fruits and Vegetables!
به میوه ها و سبزیجات بگویید “بله”.

۴.Say “No” to Fast Food!
به فست فود ها بگویید “خیر”

۵.Good Food, Good Mood!
غذای خوب ، حال خوب

صفحه ۲۲ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۵- دبیر زبان انگلیسی از شما خواسته تا کلمه یا عبارت مربوط به تصویر فلش کارت های زیر را تهیه کنید.

جواب صفحه 22 کتاب کار زبان هشتمbackache
کمر درد
جواب صفحه 22 کتاب کار زبان هشتمstomachache
دل درد
جواب صفحه 22 کتاب کار زبان هشتمtoothache
دندان درد
جواب صفحه 22 کتاب کار زبان هشتمrunning
آبریزش بینی

🔖 ۶- مربی بهداشت مدرسه برای تهیه یک مقاله، نیاز به معادل انگلیسی برخی کلمات دارد. او متن فارسی را در اختیار شما قرارداده و خواسته در معادل یابی کلماتی که زیر شان خط کشیده شده به ایشان کمک کنید. صفحه 22 کتاب کار زبان هشتم با جواب

صفحه ۲۳ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۷- برای یک کار پژوهشی در کلاس زبان انگلیسی، قرار است در مورد توصیه های عمومی مربوط به چند بیماری، جستجوی اینترنتی انجام بدهید. کلید واژه های انگلیسی را در مقابل علائم یا نام بیماری بنویسید. 

● سوزش چشم ← sore eyes
● دل درد ← stomachache
● دندان درد ← toothache
● گلو درد ← sore throat
● سرماخوردگی ← have a cold

صفحه ۲۴ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۸- قرار است به مناسبت هفته سلامت، نمایشی در کلاس زبان انگلیسی اجرا کنید. با توجه به مطالبی که در این درس آموخته اید، توصیه های بهداشتی مناسب هر یک از بیماری های زیر را به زبان انگلیسی بنویسید. برای هر توصیه میتوانید از عبارت های زیر استفاده کنید.صفحه 24 کتاب کار زبان هشتم با جواب

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.