جواب فعالیت های درس ۵ تاریخ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس ۵ تاریخ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه درس پنجم تاریخ دوازدهم

جواب فعالیت های درس ۵ تاریخ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه درس پنجم تاریخ دوازدهم

گام به گام تاریخ دوازدهم انسانی / درس ۵: نهضت مشروطه ایران

جواب فعالیت ۱ صفحه ۶۱ تاریخ دوازدهم

فکر کنیم و پاسخ دهیم
احساس ضعف، خودباختگی و حقارت ناشی از عهدنامه‌های استعماری چه نمود و ظهوری در هنر و فرهنگ جامعه ایران داشت؟
پاسخ: انقلاب مشروطه یکی از مهم ترین تحولات تاریخ ایران و سرآغاز تاریخ نوین ایران بود، برهه ای ازتاریخ ایران که برای اولین بار در آن از به رسمیت شناختن حق مردم سخن به میان آمد و مجلس شورای ملی تاسیس و قانون اساسی نوشته شد و بعد از قرن ها سلطنت استبدادی(فردی) به سلطنت مشروطه (شاه سلطنت کند نه حکومت) تبدیل شد.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۶۲ تاریخ دوازدهم

بحث و گفت وگو
با یکدیگر بحث و گفت و گو کنید که چرا مطالعه نهضت مشروطه در تاریخ معاصر ایران اهمیت دارد؟
پاسخ: – دوران جدیدی با این انقلاب در زندگی ایرانیان شروع شد و همچنین تحولات بعدی در تاریخ ایران را تحت تأثیر قرار داد.
– در ایران برای اولین بار مجلس تأسیس شد و قانون اساسی نوشته شد و از حقوق مردم سخن به میان آمد و حکومت سلطنتی ایران تبدیل به حکومت مشروطه گردید.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۶۳ تاریخ دوازدهم

چرا برخی روزنامه‌های فارسی زبان در خارج از کشور چاپ می‌شد؟
پاسخ: زیرا حاکمیت استبداد و نظارت شدید دستگاه حاکم بر نشریات اجازه نوشتن و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی وجود نداشت؛ و روزنامه ها در خارج چاپ می شد و مخفیانه وارد کشور می شد.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۶۴ تاریخ دوازدهم

بخشی از نامه سیدجمال الدین در ادامه آمده است. آن را بخوانید و درباره موضوعات اصلی مطرح شده در آن، گفت‌وگو کنید:
پاسخ: ۱- جهالت و بی خبری توده مسلمان (ملتهای مشرق)
۲- استبداد حاکم
۳- مجهز شدن به علوم و فنون جدید و اندیشه های ترقی خواهانه
۴- نفوذ عقاید خرافی در اندیشه ایرانیان
۵- دعوت مسلمانان به اتحاد( اتحاد اسالم) مطرح کردن اندیشه های ضد استبدادی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۶۶ تاریخ دوازدهم

اجرای نمایش
قسمت‌هایی از رساله مقیم و مسافر را انتخاب کنید، به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید و نتیجه‌گیری کنید که نویسنده رساله موافق مشروطه است یا مخالف آن؟
پاسخ: این رساله گفتگوی است میان مسافر نماد یک مشروطه خواه دینی با حاجی مقیم نماینده چهره های دیندار که نسبت به مشروطیت بدبین است. به عبارتی این رساله قرائت شرعی و روایتی اسلامی از نظام سیاسی مشروطه است که در دفاع از مشروطیت نوشته شده است.

جواب فعالیت ۶ صفحه ۶۹ تاریخ دوازدهم

به‌نظر شما چرا نمایندگان مجلس شورای ملی در نوشتن قانون اساسی مشروطه شتاب داشتند؟
پاسخ: شتاب در نوشتن قانون اساسی به چند دلیل بود:
۱- شدت گرفتن بیماری مظفرالدین شاه که نسبت به مشروطه موضع خصمانه ای نداشت
۲- نگرانی بابت روی کار آمدن محمد علی میرزای ولیعهد که تفکراتی ضد مشروطه داشت.
۳- بهره گیری از فضای هیجانی جامعه برای تصویب قانون اساسی.
۴-به حاشیه راندن گفتمان شیخ فضل الله نوری( مشروطه مشروع) چرا که برخی از نمایندگان نگرشی غیر دینی از مشروطه را مد نظر داشتند
۵- مخالفت روسیه با مشروطه

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۶۹ تاریخ دوازدهم

۱- با راهنمایی معلم خود یکی از کتاب‌هایی را که در زمان مشروطه نوشته شده و جریان مشروطه‌خواهی در آن وجود دارد، تهیّه کنید و بخش‌هایی از آن را در کلاس بخوانید.

۲- چه کتاب‌های خاطراتی از آن زمان به یادگار مانده است؟
پاسخ: ۱. خاطراتی از اندرونی خانه‌های قجری
۲. خاطره نویسی از درون و بیرون مجلس
۳. خاطرات یحیی گزارشی از بطن حادثه

جواب فعالیت ۷ صفحه ۷۰ تاریخ دوازدهم

به نظر شما چرا شیخ فضل‌الله نوری به اجرای این اصل اصرار داشت؟
پاسخ: شیخ فضل الله که جدایی دین از سیاست را بعد از تحصن در سفارت انگلستان در جریان مهاجرت کبری، درک کرده بود و معتقد بود که دین اسلام برای تمام امور زندگی قوانینی دارد تلاش کرد حداقل نظارت شریعت یعنی نظارت مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس در جهت مطابقت آن ها با قوانین شرع در قانون اساسی لحاظ شود تا جلوی کنار گذاشتن کامل دین از امور سیاسی را بگیرد.

جواب پرسش های نمونه صفحه ۷۷ تاریخ دوازدهم

۱- چه عواملی زمینه‌های نهضت مشروطه را فراهم کرد؟
پاسخ: ۱- از دست رفتن بخش هایی از سرزمین ایران
۲- غلبه استعمار بر مملکت
۳- استبداد دستگاه حاکم
۴- مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار
۵- ورود اندیشه های جدید

۲- مهاجران در هجرت صغری چه خواسته‌هایی داشتند؟
پاسخ: ۱ ایجاد عدالت خانه در همه ی شهرها، برای رسیدگی به شکایت های مردم و برقراری عدالت در جامعه.
.۲ عمل به قانون اسلامی، به طور دقیق و به دور از ملاحظه های شخصی

۳- سفارت انگلیس در نهضت مشروطه چگونه از سنت بست‌نشینی به سود منافع خود استفاده کرد؟
پاسخ: انگلستان، برای میل به مقاصد و منافع استعماری اش این سیاست را در پیش گرفته بود

۴- دولت روسیه به چه دلایلی با نهضت مشروطه مخالفت می‌کرد؟
پاسخ: ۱- جلوگیری از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی، از مشروطه طلبان حمایت می کرد.
۲- کمک به محمدعلی شاه که طرفدار روس بود.
۳- پیشگیری از قیام ملت های منطقه قفقاز برای گرفتن آزادی، تحت تاثیر پیروزی مشروطه خواهان در ایران

۵- روسیه و انگلستان براساس قرارداد ۱۹۰۷ چرا و چگونه ایران را میان خود تقسیم کردند؟
پاسخ: با در خطر قرار گرفتن مستعمره های روس و انگلیس در جاهای دیگر دنیا، توسط استعمارگر جدید یعنی آلمان، آنها اختلاف ها را کنار گذاشتند و به موجب قرارداد ۱۹۰۷ ،ایران را بین خود تقسیم کردند. بر اساس این قرارداد روس و انگلیس، با پا در میانی فرانسه که از قدرت روزافزون آلمان بیمناک بود، ایران را به سه منطقه تقسیم کردند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.