جواب فعالیت های درس ۵ جغرافیای ایران دهم

جواب فعالیت های درس ۵ جغرافیای ایران دهم

گام به گام درس پنجم جغرافیا دهم

جواب فعالیت های درس ۵ جغرافیای ایران دهم

گام به گام درس پنجم جغرافیا دهم

گام به گام درس پنجم (ناهموار های ایران) جغرافیا دهم ؛ جواب فعالیت های صفحه ۳۵ , ۳۸ , ۳۹ , ۴۱ , ۴۲ و ۴۵ درس ۵ جغرافیای دهم ریاضی و تجربی و انسانی
گام به گام جغرافیا دهم / درس پنجم :: آب و هوای ایران

جواب فعالیت ۱ صفحه ۳۶ جغرافیا دهم

۱- با همکاری دبیرتان و هماهنگی مدیریت آموزشگاه محل تحصیل خود از نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی شهر و یا روستای خود بازدید علمی کنید.
درصورت امکان بازدید علمی را انجام دهید.

۲- دو تصویر ماهواره‌ای ایران (شکل ۴) را با هم مقایسه کنید و بگویید ابرها در چه جهتی حر کت می‌کنند؟
پاسخ: به سمت مرکز (از غرب به شرق)
آیا می‌توان با مقایسه این تصاویر، وضعیت هوا را پیش بینی کرد؟
پاسخ: بله. احتمال بارش در مرکز و شمال غرب و شمال کشور . به طور کلی با توجه به سرعت و جهت باد و میزان رطوبت هوا می‌توان وضعیت هوا را پیش‌بینی کرد.

۳- به سایت اینترنتی سازمان هواشناسی کشور به نشانی www.irimo.ir مراجعه، و وضعیت هوایی استان محل زندگی خود را بررسی کنید.
به سایت مراجعه کنید.

۴- تحقیق کنید آیا می‌توان به روش‌های تجربی و بدون استفاده از نقشه‌های هواشناسی و تصاویرماهواره‌ای، وضع هوا را پیش بینی کرد؟
پاسخ: به طور دقیق خیر، ولی در گذشته افراد از روی شکل و ویژگی‌ ابرها و بسته به میزان ابری و صاف بودن آسمان، به طور تقریبی وضعیت هوا را برای ساعات آینده پیش‌بینی می‌کردند. برای نمونه: حرکت یک ابر زیر یک ابر دیگر نشانه شروع بارش باران است- ابرهای سیاه و قلمبه بیشتر باران‌زا و ابرهای سفید و یکدست بیشتر برف‌زا هستند. – بارش شدید صبح، آفتاب شدید ظهر را به دنبال دارد و…

جواب فعالیت ۲ صفحه ۳۹ جغرافیا دهم

۱- اگر رشته کوه البرز، جنوب دریای خزر نبود، وضعیت بارش در ناحیه خزری چگونه بود؟
پاسخ: اگر رشته کوه البرز در جنوب دریای خزر نبود کناره های دریای خزر کم باران بود. کوه های البرز موجب افزایش بارش در ناحیه خزری می شود.

۲- با توجه به شکل ۱۱ ، دامنه‌های شرقی و غربی زاگرس را از نظر میزان بارش مقایسه کنید.
پاسخ: دامنه های غربی زاگرس به طرف بادهای مرطوب غربی قرار دارند و بارش نسبتا خوبی دارد ولی دامنه های شرقی زاگرس که پشت به بادهای مرطوب غربی است باران کمی دارد.

۳- شهرکرد و دزفول در یک عرض جغرافیایی قرار دارند. بررسی کنید کدام شهر سردتر و کدام شهر گرم تر است. چرا؟
پاسخ: شهرکرد سردتراست و درارتفاع زیاد یعنی ۲۰۶۶ متری قرار دارد وشهردزفول گرم تراست چون درارتفاع کم تری یعنی۱۴۳ متری قراردارد.

۴- به نظر شما آیا عوامل دیگری مانند ال نینو بر آب و هوای کشور اثر دارند؟ تحقیق کنید.
پاسخ: برخی از الگوهای پیوند از دور از راه تأثیری که بر سامانه های تعیین کننده اقلیم ایران دارند موجب بروز نوسان هایی در هوای کشور می شوند. مثلاً پدیده ی انسو ( النینیو – نوسان جنوبی) یک رویداد جوی – اقیانوسی است که هر ۷تا ۲سال رخ میدهد و از راه تغییر الگوهای فشار، به ویژه در آفریقای حاره ای بر اقلیم ایران، به ویژه بر بارش دریافتی کشور اندکی اثر می گذارد. در طی رویداد گرم (النینیو ) یعنی زمانی که آبهای سواحل غربی امریکای جنوبی گرم از معمول است در ۲۷,۵ درصد موارد ایران بیش از معمول بارش دریافت میکند و در ترسالی به سر می برد. بر عکس در طی رویداد سرد (النینیا)یعنی زمانی که آب های سواحل غربی امریکای جنوبی سرد تر از معمول است در ۵/۲۹درصد موارد ایران کمتر از معمول بارش دریافت میکند و در خشکسالی به سر می برد چنین به نظر می رسد که در فاز گرم انسو احتمال بروز ترسالی در ایران اندکی قوی تر و در طی فاز سرد احتمال بروز خشکسالی کمی بیشتر است.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۴۰ جغرافیا دهم

۱- جدول زیر را با توجه به شکل ۱۲ تکمیل کنید.

نام توده هوا جهت نفوذ به کشور زمان ورود به کشور منشا اثر آب و هوایی
مرطوب غربی شمال غرب ایران زمستان و دوره سرما دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس برف و باران
موسمی جنوب شرقی در دوره گرم سال  اقیانوس هند ایجاد باران های سیلابی.
گرم و خشک جنوب غرب ایران دوره گرما عربستان افزایش شدید دما

جواب فعالیت ۴ صفحه ۴۰ جغرافیا دهم

۱- با توجه به شکل ۱۲ ،کدام توده‌های هوا در شهر و استان محل زندگی شما نقش بیشتری دارد؟
پاسخ: با توجه به نقشه استان و شهرو یا روستای محل زندگی خود را مشخص و سپس مشخص کنید کدام توده های هوا وارد استان محل زندگی تان می شود.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۳۹ جغرافیا دهم

جواب فعالیت ۵ صفحه ۴۲ جغرافیا دهم

جواب فعالیت ۴ صفحه ۳۹ جغرافیا دهم

با توجه به شکل ۱۴ ، نوع یا انواع آب و هوای استان محل زندگی خود را مشخص کنید.
پاسخ: در نقشه ابتدا استان محل زندگی خودتان را مشخص کنید و سپس با توجه به اطلاعات موجود در نقشه انواع آب و هوای استان محل زندگی خود را مشخص کنید.

جواب فعالیت ۶ صفحه ۴۳ جغرافیا دهم

باتوجه به آموخته‌های خود، نقش هریک از عوامل فوق را در ایجاد شرایط بیابانی در یک مکان توضیح دهید.
پاسخ: عامل پرفشار جنب حاره ای، مهمترین عامل ایجاد نواحی خشک و بیابانی درجنوب کشوراست .مرکز پرفشار، از طریق جلوگیری از صعود هوای مرطوب، باعث کاهش باران و ایجاد بیابان ها درکشور می شود؛ مانند بیابان لوت که یکی از خشک ترین و گرم ترین نواحی کره زمین است.
رشته کوه های البرز و زاگرس دو اثر متفاوت دارند. از یک طرف این رشته کوه ها با جذب رطوبت، وضعیت آب و هوایی را در نیمه
شمالی و غربی کشور مناسب کرده اند، و از طرفی دیگر، کوهستان های البرز و زاگرس همچون سدی درمقابل عبور توده هوای
مرطوب به نواحی داخلی کشور قرارگرفته اند، بنابراین، نواحی داخلی کشورمان بارش بسیار کمی داردو مناطق خشکی مانند بیابان
دشت کویر را به وجود آورده اس

جواب فعالیت ۷ صفحه ۴۶ جغرافیا دهم

۱- چند مورد از پیامدهای منفی عدم توجه به تأثیر اقلیم را در معماری بیان کنید.
مصرف انرژی زیاد- آسایش کم‌تر

۲- با توجه به تقسیمات آب و هوایی ایران، ویژگی‌های معماری زیر، در کدام نوع آب و هوا باید رعایت شود؟
🔸 الف) استفاده از پایه‌های چوبی برای ساختمان (معتدل خزری)
🔸 ب) پنجره های کوچک با سایبان (گرم و خشک)
🔸 پ) بام‌های شیب دار یا شیروانی (خزری و کوهستانی)
🔸 ت) انطباق جهت ساختمان با نسیم ساحل و دریا (خزری)
🔸 ث) دادن شکل گنبدی به بنا (گرم و خشک)
🔸 ج) بهره‌گیری از جهت آفتاب در بنا (کوهستانی)
🔸 چ) استفاده از بادگیر (گرم و خشک)
🔸 ح) استفاده از خاک و گِل که ظرفیت حرارتی زیادی دارند (گرم و خشک)

۳- روز جهانی بیابان زدایی در تقویم چه روزی است؟
پاسخ: ۲۷ خرداد یا ۱۷ ژوئن

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های درس ۵ جغرافیای ایران دهم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ششم جغرافیا دهم و برای بخش قبلی از جواب درس ۴ جغرافیا دهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات متن درس ۵ جغرافیا دهم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.