جواب فعالیت های فصل ۵ زیست شناسی یازدهم

جواب فعالیت های فصل ۵ زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل پنجم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل ۵ زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل پنجم زیست یازدهم

گام به گام زیست شناسی یازدهم / فصل پنجم : ایمنی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۶۴ فصل پنجم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل پنجم زیست یازدهم

تحقیق کنید که:

الف) چربی سطح پوست چه فواید دیگری دارد؟
پاسخ: مانع از دست رفتن آب از یاخته های بدن می شود . مانع از دست رفتن آب از یاخته های بدن می شود. مانع ورود بیش از حد آب به یاخته های بدن می شود و خشکی سطح پوست را برطرف می کند
ب) جوش‌های پوستی و شوره سر چه ارتباطی با چربی پوست دارد؟
پاسخ: بیشتر جوش های پوستی به علت تجمع باکتری ها در محل غده چربی پوست ایجاد می شوند. نوع تغذیه ، بهداشت پوست و عوامل هورمونی دربروز آن نقش دارند.
شوره سر در اثر خشکی زیاده از حد پوست یا چربی زیاد آن ایجاد می شود بنابراین میزان چربی پوست باید در حد متعادل باشد

جواب فعالیت ۲ صفحه ۶۵ فصل پنجم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل پنجم زیست یازدهم

مخاط مژکدار دستگاه تنفس چگونه مانع نفوذ میکروب‌ها می‌شود؟
پاسخ: ماده مخاطی که از این الیه ها ترشح می شود، علاوه برآن که لیزوزیم دارد، میکروب ها را به دام می اندازد و به کمک مژک های این سلول ها به سمت حلق رانده شده و خارج می شوند و یا به معده منتقل و تخریب می شوند
چه عواملی به این بخش آسیب می‌زند؟
پاسخ: دود سیگار ، قلیان و برخی آلاینده های هوا

جواب فعالیت ۳ صفحه ۶۸ فصل پنجم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل پنجم زیست یازدهم

الف) نام هر یک را بیان کنید.
نام هر یک را بیان کنید
ب) سیتوپلاسم در کدام گویچه‌ها دانه‌دار و در کدام بدون دانه است؟
پاسخ: 
دانه دار: ائوزینوفیل ، بازوفیل و نوتروفیل
بدون دانه: لنفوسیت و مونوسیت
ج) تحقیق کنید که دانه‌ها از چه چیزی ساخته شده‌اند؟
پاسخ: ریز کیسه های دارای مولکول های دفاعی مانند آنزیم های مختلف ، هستامین ، هپارین و …

جواب فعالیت ۴ صفحه ۶۹ فصل پنجم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل پنجم زیست یازدهم

یک گسترش آماده خون را با میکروسکوپ مشاهده و انواع گویچه‌های سفید را در آن مشاهده کنید.گسترش آماده خون با میکروسکوپ گسترش آماده خون با میکروسکوپ گسترش آماده خون با میکروسکوپ

جواب فعالیت ۵ صفحه ۷۱ فصل پنجم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل پنجم زیست یازدهم

الف) علت قرمزی، تورم و گرم شدگی موضع التهاب را چگونه توضیح می‌دهید؟
 قرمزی و گرم شدگی : جریان بیشتر خون
تورم : خروج خوناب
ب) خروج خوناب بیشتر در محل التهاب از رگ چه اهمیتی دارد؟
پاسخ: پروتئین های موجود در خوناب (پادتن ها و پروتئین های مکمل) به مقدار بیشتری در محل آسیب حضور پیدا می کنند

در رابطه با چرک و مواد موجود در آن تحقیق کنید.
پاسخ: چرک مایعی است که در محل التهاب و در عفونت های باکتریایی و قارچی پدید می آید و شامل گویچه های سفید مرده ، میکروب های مرده و بقایای یاخته ای است.

جواب فعالیت ۶ صفحه ۷۱ فصل پنجم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل پنجم زیست یازدهم

الف) تب چگونه بر فعالیت میکروب‌ها اثر می‌گذارد؟
پاسخ: عمدتا از طریق غیر فعال سازی آنزیم ها و سایر پروتئین هایی که در میکروب ها نقش دارند مانع از متابولیسم و رشد آن ها می شوند.
ب) چرا تب‌های شدید خطرناک‌اند؟
پاسخ: چون ممکن است آنزیم های خود بدن (از جمله آنزیم های تنفسی) هم نتوانند به درستی کار کنند و در کار یاخته ها اختالل ایجاد شده ، مرگ رخ دهد .
سیالیت غشاء تحت تأثیر قرار می گیرد (بیشتر می شود) و غشاء نفوذپذیری بیشتری پیدا می کند.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۷۴ فصل پنجم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل پنجم زیست یازدهم

الف) علت مرگ بر اثر آلودگی با این ویروس را چگونه توجیه می‌کنید؟
پاسخ: افزایش غیرطبیعی یاخته های T( به علت تولید بیش از حد آن ها) باعث نابودی سلول های خودی و در نتیجه مرگ می شود.

ب) چه راهی را برای کنترل این بیماری در جمعیت‌ها پیشنهاد می‌کنید؟
پاسخ: ممانعت از انتشار بیماری از فرد آلوده به فرد سالم با رعایت بهداشت فردی و عمومی ، افزایش آگاهی جامعه و اطلاع رسانی .

جواب فعالیت ۸ صفحه ۷۵ فصل پنجم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل پنجم زیست یازدهم

علت شدیدتر بودن پاسخ ایمنی در برخورد دوم نسبت به برخورد اوّل چیست؟
پاسخ: به علت وجود تعداد زیادتری سلول خاطره در خون، تشخیص انتی ژن سریع تر و شدیدتر صورت می گیرد.

جواب فعالیت ۹ صفحه ۷۶ فصل پنجم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل پنجم زیست یازدهم

الف) تحقیق کنید که کودکان ایرانی چه واکسن‌هایی را دریافت می‌کنند؟ در چه زمانی؟ پاسخ:

جواب فعالیت ۹ صفحه ۷۶ فصل پنجم زیست یازدهم

جهت بزرگنمایی روی آن کلیک کنید👆

ب) چرا بعضی از واکسن‌ها را باید تکرار کرد؟
پاسخ: چون در بار نخست تزریق ، پادتن به مقدار کافی تولید نمی شود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.