جواب درس ۵ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب درس ۵ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس پنجم عربی هفتم

جواب درس ۵ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس پنجم عربی هفتم

گام به گام عربی هفتم / درس پنجم

کلمات صفحه ۷۸ عربی هفتم

إذا: هرگاه، اگر عُدْوان: دشمنی
أَراذِل: فرومایگان فَتَحَ: باز کرد | فَتَحَتْ: باز کرد «مؤنث»
أَفاضِل: شایستگان، برترین‌ها قَرُبَ مِنْ: نزدیک شد به
أَقرَب: نزدیک‌ترین قَصیر: کوتاه
بَحَثَ عَنْ: دنبالِ … گشت لَعِبَ: بازی کرد
ثُمَّ: سپس مسُْلمِ: مسلمان
حَصَدَ: درو کرد مَلَکَ: فرمانروا
خُسْران: زیان مَنْ: هر کس (شرطی) کسی که
رَجَعَ: برگشت واجِب: تکلیف
زَرَعَ: کاشت وَجَدَ: پیدا کرد
ساعَدَکُمُ اللّٰهُ: خسته نباشید، خداقوّت وَصَلَ: رسید
سَلِمَ: سالم ماند هَلَکَ: هلاک شد
سَلِمَ: سالم ماند یوجَدُ: وجود دارد، هست
صَعِدَ: بالا رفت نَصِّ الدَّرسِ: الْجُمَلاتُ الذَّهَبیَّهُ
طَرَقَ: کوبید

معنی درس ۵ صفحه ۷۹ عربی هفتم

معنی درس ۵ صفحه ۷۹ عربی هفتمجمله های طلایی

مفهوم رنگ ها: ماضی ، کلمات پرسشی ، ضمایر منفصل و متصل

لَعِبَ یاسِرٌ مَعَ أصْدِقائِهِ فی الْمَدرَسَهِ.
ترجمه: بازی کرد یاسر با دوستانش در مدرسه
رَجَعَ یاسِرٌ إلَی الْبَیْتِ بَعْدَ الظُّهرِ.
ترجمه: یاسر بعد ظهر به خانه بازگشت

هوَ طَرَقَ بابَ الْمَنْزِلِ.
ترجمه: او در خانه را کوبید(زد)

سَمِعَتْ أُمُّهُ صَوْتَ الْبابِ ثُمَّ ذَهَبَتْ وَ فَتَحَت الْبابَ وَ سَأَلَتْهُ:
ترجمه: مادرش صدای در را شنید؛ سپس رفت و در را باز کرد و از او پرسید:

الْأُمُّ: کَیفَ حالُکَ؟
ترجمه: مادر: حالت چطور است؟

الْوَلَدُ: أنَا بِخَیرٍ.
ترجمه: پسر: من خوبم.

الْأُمُّ: ما هیَ واجِباتُکَ؟
ترجمه: مادر: تکالیفت چیست؟

یاسِرٌ: حِفْظُ هٰذِهِ الْجُمَلاتِ الذَّهَبیَّهِ.
ترجمه: یاسر: حفظ کردن این جمله های طلایی

«إذا مَلَکَ الْأراذِلُ؛ هَلَکَ الْأَفاضِلُ.»،
ترجمه: حضرت علی هرگاه فرومایگان فرمانروا شدند (شوند)؛ شایستگان هلاک شدند (می‌شوند).

«مَن زرَعَ الْعدُوْان؛َ حصَدَ الْخُسْرانَ.»،
ترجمه: هر کس دشمنی کاشت (بکارد)؛ زیان درو کرد. (درو می‌کند، برداشت کرد، برداشت می‌کند)

«التَّجْرِبَهُ فَوْقَ الْعِلْمِ.»
ترجمه: تجربه از علم برتر است. تجربه بر فراز علم است. تجربه از علم بالاتر است.

«خَیْرُ الناّسِ، أنْفَعُهمُ للِناّس.»،
ترجمه: بهترین مردم سودمندترین آنها برای مردم است.

«الْمُسْلِمُ،ُ مَنْ سَلِمَ النّاسُ مِنْ لسِانِه وَ یَدِهِ.»،
ترجمه: مسلمان کسی است که مردم از زبانش و دستش سالم بمانند. (در امان باشند.)

«لِسانُ الْمُقَصِّرِ، قَصیرٌ.»
ترجمه: زبان مقصّر، کوتاه است.

معنی بدانیم صفحه ۸۰ عربی هفتم

بدانیم: فعل ماضی (۲)

معنی صفحه 80 درس پنجم عربی هفتمهٰذَا الْوَلَدُ أَخَذَ کتِاباً مِنَ الْمَکتَبَهِ.
ترجمه: این پسر از کتابخانه کتابی برداشت.
معنی صفحه 80 درس پنجم عربی هفتمهٰذِهِ اللّاعِبَهُ رَفَعَتْ عَلَمَ إیران.
ترجمه: این بازی کن زن پرچم ایران را بالا برد .

جواب تمرین درس ۵ صفحه ۸۱ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید. (= ، ≠)

جواب تمرین درس ۵ صفحه ۸۱ عربی هفتمعُدْوان صَداقَه
دشمنی – دوستی
جاهِل عالِم
نادان – دانا
أَراذِل أَفاضِل
فرومایگان – شایستگان
أفضَل = خَیْر
بهترین – بهترین
بِدایَه نِهایَه
آغاز – پایان
رَخیصَه غالیَه
ارزان – گران
عُدْوان = عَداوَه
دشمنی – دشمنی
خَلْفَ = وَراءَ
پشت – پشت


🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ کلمۀ ناهماهنگ در هر مجموعه کدام است؟جواب تمرین درس ۵ صفحه ۸۱ عربی هفتم

۱)پرچم- خواهر – برادر – مادر
۲)دست – آب – صورت – زبان
۳)پیراهن – پیراهن زنانه – تلفن همراه – شلوار
۴)کوتاه – پنجره- در اتاق – اتاق
۵)خارج شد – داخل شد- هلاک شد – زیر
۶)سپس – من -او – او


🔶 تمرین سوم _ الثالث
✒ بخوانید و ترجمه کنید.جواب تمرین درس ۵ صفحه ۸۲ عربی هفتم

الْحَمدُ لِلّهِ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَ﴾ 
سپاس مخصوص خداوندی است که آسمان‌ها و زمین را آفرید.

جواب تمرین درس ۵ صفحه ۸۲ عربی هفتم

جواب تمرین درس ۵ صفحه ۸۲ عربی هفتمهوَ بَحَثَ عَنِ الْکُتُبِ.
او دنبال کتاب‌ها گشت.
جواب تمرین درس ۵ صفحه ۸۲ عربی هفتم‌هیَ وَصَلَتْ إلَی بَیتِها.
او به خانه‌اش رسید.
جواب تمرین درس ۵ صفحه ۸۲ عربی هفتمأنا قَرُبْتُ مِنَ الْقَریَهِ.
من به روستا نزدیک شدم.
جواب تمرین درس ۵ صفحه ۸۲ عربی هفتمأنا سَأَلْتُ مُدَرِّسی.
من از معلمم سوال پرسیدم.

ترجمه اربعینیات صفحه ۶۳ عربی هفتم

ترجمه اربعینیات صفحه ۶۳ عربی هفتم

حِواراتٌ فی مَسیرَهِ الْأَربَعینَ الْحُسَینیِّ طَریقُ کَربَلاء
گفت‌وگوهایی در مسیر کربلا در اربعین حسینی.

اَلزّائِرُ الْعِراقیُّ: أَهلاً وَ سَهلاً بِکُم.
خوش آمدید.
اَلزّائِرُ الْإیرانیُّ: شُکراً جَزیلاً. ساعَدَکُمُ اللّهُ!
ممنونم، خداقوت.
أَیُّ طَریقٍ أَقرَبُ إلیٰ کَربَلاء؟
کدام راه به کربلا نزدیک‌تر است؟

اَلزّائِرُ الْعِراقیُّ: ذٰلِکَ الطَّریقُ أَقرَبُ.
آن راه نزدیک‌تر است.

اَلزّائِرُ الْإیرانیُّ: هَل یوجَدُ موَکِبٌ قَریبٌ مِن هُنا؟
آیا نزدیک اینجا موکبی است؟

اَلزّائِرُ الْعِراقیُّ: نَعَم، یوجَدُ. هُناکَ مَوکِبٌ.
بله. آنجا یک موکب است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.