جواب درس ۵ علوم چهارم (گرما و ماده)

جواب درس ۵ علوم چهارم (گرما و ماده)

گام به گام علوم چهارم دبستان درس پنجم

جواب درس ۵ علوم چهارم (گرما و ماده)

گام به گام علوم چهارم دبستان درس پنجم

جواب علوم چهارم / درس ۵ :: گرما و ماده

سوالات بالای صفحه ۳۸ علوم چهارم

سوالات بالای صفحه ۳۸ علوم چهارمچگونه با اطمینان میتوان گفت که سارا تب دارد یا ندارد؟ 
جواب: استفاده از دماسنج

جواب فعالیت صفحه ۳۸ درس پنجم علوم چهارم

۱- سه لیوان بردارید و آنها را شماره‌گذاری کنید.
۲- درون لیوان‌ها به ترتیب شماره تا نیمه آب سرد، آب نیم گرم و آب گرم بریزید. جواب فعالیت صفحه ۳۸ درس پنجم علوم چهارم۳- دو انگشت دست راست خود را درون لیوان آب گرم و دو انگشت دست چپتان را درون لیوان آب سرد قرار دهید و تا بیست بشمارید؛ چه احساسی دارید؟ 
جواب: انگشتان دست راست گرم و انگشتان دست چپ سرد هستند.

۴- همان انگشت‌ها را درون لیوان آب نیم گرم (لیوان شماره‌ی ۲) قرار دهید؛ چه احساسی دارید؟ یادداشت کنید.
جواب: انگشتی که داخل آب سرد بود آب نیم گرم را سرد و انگشتی که داخل آب گرم بود آن را گرم حس می‌کند.

جواب صفحه ۴۰ علوم چهارم

جواب صفحه ۴۰ علوم چهارم دمای آب درون کتری چه تغییری میکند؟
جواب: دمای آب بالاتر می رود

جواب فعالیت صفحه ۴۰ درس پنجم علوم چهارم

۱- درون یک لیوان فلزّی تا نیمه آب سرد بریزید.
۲- با استفاده از یک دماسنج الکلی، دمای آب را اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.جواب فعالیت صفحه ۴۰ درس پنجم علوم چهارم

۳- لیوان را زیر نور خورشید یا روی بخاری قرار دهید.
۴- هر ۵ دقیقه یک بار دمای آب را اندازه بگیرید و جدول را کامل کنید.

آب درون لیوان گرم‌تر شده است یا سردتر؟
جواب: گرم‌تر
انرژی لازم برای گرم شدن آب از کجا تأمین شده است؟
جواب: از نور خورشید یا بخاری

جواب فکر کنید صفحه ۴۰ درس پنجم علوم چهارم

دمای هوا در تابستان بیشتر است یا زمستان؟ به چه دلیل؟
جواب: تابستان، به خاطر اینکه خورشید در تابستان به صورت مستقیم می‌تابد و مدت زمان تابش آن بیشتر است.

گرما می‌تواند منتقل شود
امین شیر داغ و ملیکا شیر سرد را خیلی دوست دارد. اگر ملیکا و امین لیوان‌هایشان را برای مدتی کنار هم قرار دهند، چه اتّفاقی می‌افتد؟
جواب: گرمای شیر امین کم تر می شود و شیر ملیکا هم کمی گرم تر می شود. بعد از مدتی دمای هر دو لیوان ولرم می شود. گرما از شیر امین به شیر ملیکا منتقل می شود

جواب فعالیت صفحه ۴۱ درس پنجم علوم چهارم

۱- در یک لیوان فلزّی مقداری آب و یخ بریزید.
۲- در ظرفی شیشه ای تا نیمه آب داغ بریزید.
۳- دمای آب درون لیوان را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
۴- لیوان را درون آب داغ قرار دهید و هر ۵ دقیقه، دمای آن را اندازه بگیرید و جدول زیر را کامل کنید.جواب فعالیت صفحه ۴۱ درس پنجم علوم چهارم

۵- دمای آب لیوان را روی نمودار ستونی زیر رسم کنید.جواب فعالیت صفحه ۴۱ درس پنجم علوم چهارم

دمای آب درون لیوان فلزّی با گذشت زمان چه تغییری کرده است؟ 
جواب: دمای آن بیش‌تر شده است.
با رسم یک پیکان روی شکل زیر مسیر انتقال گرما بین آب سرد و داغ را نشان دهید.جواب فعالیت صفحه ۴۱ درس پنجم علوم چهارم

جواب گفت‌وگو صفحه ۴۲ درس پنجم علوم چهارم

در تصویر زیر،جواب گفت‌وگو صفحه ۴۲ درس پنجم علوم چهارم
چه چیزهایی گرم‌تر هستند؟
جواب: دیگ آش و ملاقه گرم تر هستند
گرما از کدام جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود؟ 
جواب: از جسم گرم تر به جسم سرد
در این باره گفت‌و‌گو کنید.
جواب: گرما از آتش به آش منتقل می شود و باعث پختن آن می شود. وقتی در دیگ روی آن است، گرما از دیگ به در آن منتقل می شود و در دیگ داغ می شود. زمان کشیدن آش،گرما از آش به ملاقه منتقل می شود و ملاقه گرم می شود و وقتی آش را درون کاسه ریختیم گرما از آش هم به کاسه منتقل می شود و گرم می شود. در تمام این حالت ها گرما از ظرف به دست ما منتقل می شود.

جواب سوال صفحه ۴۲ علوم چهارم

جواب سوال صفحه ۴۲ علوم چهارمجواب: چون آش داغ است و اگر مادر برای هم زدن از ملاقه و قاشق فلزی استفاده کند دستش می سوزد.

جواب فعالیت صفحه ۴۲ درس پنجم علوم چهارم

۱- به کمک آموزگار، درون یک پاکت خالی شیر تا نیمه آب داغ بریزید و درِ آن را محکم ببندید.
۲- آن را به پهلو روی میز قرار دهید.
۳- سه شکاف روی بدنه‌ی پاکت ایجاد کنید. اندازه‌ی هر یک برابر با عرض خط کش باشد.
۴- روی خط کش‌های چوبی، فلزّی و پلاستیکی تکّه‌های مساویِ شکلات بچسبانید.
۵- سرِ دیگر خط‌کش‌ها را هم زمان در شکاف‌های قوطی و درون آب داغ قرار دهید.
۶- پیش بینی کنید چه اتّفاقی می‌افتد؟ مشاهدات خود را بنویسید.
جواب: شکلات ها باید ذوب شوند.

شکلات روی کدام خط‌کش زودتر می‌افتد؟ توضیح دهید. 
جواب: شکلات روی خط کش فلزی زودتر می افتد. چون فلزات نسبت به پلاستیک و چوب رسانای بهتری برای گرما هستند و گرما را بهتر انتقال می دهند.

جواب فکر کنید صفحه ۴۴ درس پنجم علوم چهارم

۱- به نظر شما کدام مادّه برای دسته‌ی قابلمه بهتر است؟ چوب، فلز یا پلاستیک؟ به چه دلیل؟ 
جواب: پلاستیک یا چوب، به خاطر اینکه گرما را از خود عبور نمی‌دهد و داغ هم نمی‌شود.​

۲- اگر در چهار لیوان کاغذی، شیشه‌ای، پلاستیکی و فلزّی تا نیمه آب داغ بریزیم، پس از مدّت کوتاهی در کدام لیوان، آب سردتر شده است؟
جواب: در شرایط مساوی آب در لیوان فلزی زودتر سرد می شود. چون فلز رسانای خوب گرما است.

چگونه می توانیم دمای آب را برای مدتی ثابت نگه داریم؟
جواب: با استفاده از فلاسک

جواب فعالیت صفحه ۴۴ درس پنجم علوم چهارم

۱- درون سه بطری کوچک به مقدار مساوی آب و یخ بریزید.
۲- با استفاده از دماسنج دمای آب و یخ را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.
۳- درِ بطری‌های کوچک را ببندید و دور یکی از آنها چند لایه پارچه، دور دیگری چند لایه کاغذ بپیچید (دقّت کنید ضخامت لایه‌های کاغذ و پارچه تقریباً برابر باشد)
۴- قسمت بالای سه بطری بزرگ را مانند شکل ببرید و بطری‌های کوچک را درون آنها قرار دهید.جواب فعالیت صفحه ۴۴ درس پنجم علوم چهارم۵- قسمت بریده شده‌ی بطری‌های بزرگ را به حالت اوّل برگردانید و با چسب بچسبانید. سپس بطری‌ها را در یک مکان بگذارید.
۶- پس از یک ساعت، دمای آب آنها را اندازه‌گیری و در جدول زیر یادداشت کنید.

توضیح آزمایش دمای اوّلیه آب
(درجه سلسیوس)
دمای آب پس از یک ساعت
(درجه سلسیوس)
بطری پوشیده شده با روزنامه ۱۰ ۱۲
بطری پوشیده شده با پارچه ۱۰ ۱۴
بطری بدون پوشش ۱۰ ۱۹

آب در کدام ظرف سردتر مانده است؟
جواب: پوشیده با روزنامه
کدام مادّه رسانایی گرمایی کمتری دارد؟ روزنامه، پارچه یا هوا؟
جواب: روزنامه

جواب فکر کنید صفحه ۴۵ درس پنجم علوم چهارم

اگر در آزمایش قبلی، به جای آب سرد از آب گرم استفاده کنید، چه اتّفاقی می‌افتد؟ 
جواب: در این صورت دمای آب بطری با پوشش روزنامه، سپس آب بطری با پوشش پارچه و در آخر بطری بدون پوشش گرما را بیش‌تر در خود نگه می‌دارند.

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۴۶ درس پنجم علوم چهارم

به اطراف خود توجّه کنید؛ چه وسایلی را می‌بینید که در تابستان از ورود گرما به خانه‌ی شما و در زمستان از خروج گرما از خانه‌ی شما جلوگیری می‌کنند؟ گزارش خود را در کلاس بخوانید.
جواب: درزگیر‌های در و پنجره، استفاده از پنجره‌هایی با جنس عایق به جای پنجره‌های آهنی یا آلومینومی، بستن دریچه دودکش‌ها، بستن دریچه کانال کولر در زمستان

جواب سوال صفحه ۴۶ علوم چهارم

جواب سوال صفحه ۴۶ علوم چهارم

شما برای حفاظت از انرژی چه کارهای دیگری می‌توانید انجام دهید؟
جواب: از پنجره های دوجداره استفاده میکنیم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۵ علوم چهارم (گرما و ماده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از علوم چهارم درس ۶ با جواب و برای بخش قبلی از جواب درس چهارم علوم چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۵ علوم چهارم با جواب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.