جواب درس ۵ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۴۰ و ۴۵ و ۴۶

جواب درس ۵ فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات درس پنجم فارسی پنجم

جواب درس ۵ فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات درس پنجم فارسی پنجم

جواب سوالات فارسی پنجم / درس ۵ :: چنار و کدوبُن

جواب درست و نادرست صفحه ۴۰ درس پنجم فارسی پنجم

۱- کدوبُن، در کنار چنار رویید.
 درست ✔
۲- بوته کدو پس از بیست روز محصول می‌دهد.
نادرست ❌
۳- باد مهرگان، کدو و چنار را از بین می‌برد.

نادرست ❌

جواب درک مطلب صفحه ۴۰ درس پنجم فارسی پنجم

۱- در این داستان درخت چنار و بوتهی کدو، هر کدام چقدر عمر داشتند؟
جواب: کدو بیست روز و چنار بیش از دویست سال

۲- چرا کدو پس از شنیدن سنّ چنار، به او خندید؟ 
جواب: چون چنار را با وجود سن بیشتر کوتاه تر و بی میوه تر می دید

۳- به نظر کدو، کاهلی چنار چه بوده است؟ کاهلی = تنلبی
جواب: چون فکر میکرد با سن کمش از درخت بیشتر رشد کرده زرنگ تر بوده است. درحالی که درخت میدانست در پاییز کدو از بین میرود ولی درخت استوار میماند.

۴- چنار قضاوت در مورد خود و بوته کدو را به چه زمانی موکول کرد؟ چرا؟
جواب: به زمان نخستین بادهای پاییزی. زیرا آن زمان ارزش و قدرت چنار و کوچکی و ضعف بوته کدو مشخص می‌شد.

۵- به نظر شما، حق با چنار بود یا بوته کدو؟ دلیل بیاورید.
جواب: حق با چنار بود. زیرا بوته کدو بی‌جهت مغرور شده بود و بدون اینکه چیز زیادی بداند با خامی و بی‌تجربگی به چنار بی‌احترامی کرد.

 

جواب واژه آموزی صفحه ۴۰ درس پنجم فارسی پنجم

سَرو بُن: ریشه‌ی درخت سرو
گلبُن: ریشه و بُوته‌ی گل
بُنِ دندان: ریشه‌ی دندان
حالا شما بگویید.
خاربُن: بوته‌ خار
بیدبُن: ریشه‌ درخت بید
چناربُن: ریشه‌ درخت چنار

 

جواب درک و دریافت صفحه ۴۵ درس ششم فارسی پنجم

۱- امپراتور در چه فصلی دانه‌ی گل‌ها را به بچّه‌ها داد؟ از کجا فهمیدید؟ 
جواب: فصل بهار. زیرا پس از یکسال، دوباره در فصل بهار، بچه‌ها با گلدان‌هایش نزد امپراتور رفتند.

۲- با وجود اینکه گلدانها، پر از گل های خوشبو و زیبا بودند، چرا امپراتور خوشحال نبود؟ 
جواب: چون امپراطور می دانست هیچ کدام از دانه ها سبز نمی شود و فهمیده بود همه دروغ می گویند

۳- دلیل نگرانی پینگ چه بود؟
جواب: زیرا دانه‌ای که از امپراتور گرفته بود، جوانه نزده بود و رشد نکرده بود و تبدیل به گل نشده بود.

۴- پینگ چه کارهایی انجام داد تا دانه‌ها به خوبی رشد کنند؟ به ترتیب بیان کنید. 
جواب: گلدان را با خاک مناسب و خوب پر کرده بود – دانه ها را با دقت در ان کاشت- گلدان را در افتاب گذاشت – هر روز به گلدان اب میداد

۵- با توجّه به متن، جمله‌ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید.
۳ – امپراتور، دانه‌های مخصوصی را برای کاشتن و پرورش دادن زیباترین گل به بچّه‌ها داد.
۵ – امپراتور، شجاعت و راست گویی پینگ را تحسین کرد.
۲ – امپراتور می‌خواست جانشینی برای خود انتخاب کند.
۴ – همه‌ی بچّه‌ها به جز پینگ، با گلدان‌های زیبا در قصر جمع شدند.
۱ – همه‌ی مردم چین به گل‌ها و گیاهان علاقه‌ی زیادی داشتند.

۶- فکر میکنید اگر این مسابقه در زمان ما برگزار میشد و پینگ هر هفته، تصویر گلدان دیگر شرکت کننده ها را در تلویزیون و شبکه های اجتماعی میدید، چه تصمیمی میگرفت؟ چرا؟
جواب: ممکن بود دلسرد شود و تصمیم بگیرد که به مسابقه نرود . زیرا گلدان دیگر شرکت کننده ها پر از گل های زیبا بود و او تا روزی که میخواست به قصر بروند آن گل ها را ندیده بود ولی در تلوزیون یا شبکه های اجتماعی میتوانست آن ها را ببیند و دیگر ادامه ندهد

پیام حکایت صفحه ۴۶ فارسی پنجم

پیام این حکایت، با کدام یک از مَثلَ‌های زیر، ارتباط دارد، دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.
– نابرده رنج، گنج میسّر نمی‌شود.
– دروغ‌گو، دشمن خداست.
– پیشِ غازی و مُعلّق بازی.
– بار کج به منزل نمی‌رسد. درست ✔
/ زیرا آن فرد بیمار، مالی را برداشته بود که مال خودش نبود. هر چند در آن لحظه کسی متوجه دزدی او نشد بود. اما مدتی بعد مجبور شد مال دزدی را به صاحبش برگرداند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۵ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۴۰ و ۴۵ و ۴۶ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درک مطلب درس ششم فارسی پنجم و برای بخش قبلی از درک مطلب صفحه ۳۷ فارسی پنجم با جواب استفاده نمایید. همچنین میتوانید از معنی درس ۵ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.