جواب درس ۵ فارسی چهارم ؛ صفحه ۴۶، ۴۷، ۵۱

جواب درس ۵ فارسی چهارم ؛ صفحه ۴۶، ۴۷، ۵۱

گام به گام درس پنجم فارسی چهارم ابتدایی

جواب درس ۵ فارسی چهارم ؛ صفحه

گام به گام درس پنجم فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم / درس ۵: رهایی از قفس

جواب درست و نادرست صفحه ۴۶ فارسی چهارم

۱- سوغاتی بازرگان برای طوطی، آزادی از قفس بود.
✅ درست
۲- طوطی‌ها از شنیدن حرف‌های بازرگان شادی کردند.
❌ نادرست

جواب درک مطلب صفحه ۴۷ فارسی چهارم

۱- چرا طوطی از بازرگان خواست از احوالش برای دوستانش بگوید؟
پاسخ:
تا آن ها راهی برای آزادی طوطی از قفس پیدا کنند و از طریق بازرگان به او جواب دهند

۲- در داستان بیان شده است که طوطی هندوستان، پس از شنیدن پیغام، از بالای درخت افتاد و مرد. آیا طوطی واقعاً مرده بود؟ چرا؟ 
پاسخ: خیر او فقط نقش مردن را بازی کرد تا بازرگان و طوطی او را آزاد کنند.

۳- وقتی بازرگان، مرگ طوطی هندوستان را برای طوطی خود بازگو کرد چه اتّفاقی افتاد؟ 
پاسخ: بسیار ناراحت شد و نمی‌توانست باور کند که دوستش مرده است.

۴- به نظر شما طوطی هندوستان باهوشتر بود یا طوطی بازرگان؟ چرا؟
پاسخ: طوطی هندوستان ، زیرا با نقشه‌ای هوشمندانه توانست خود و دوستانش را از قفس آزاد کند. ولی طوطی بازرگان فقط گریه میکرد

۵-  چه رابطه‌ای بین رفتار طوطی در هندوستان و رفتار طوطی بازرگان بود؟
پاسخ: هر دو بر خود لرزیدند و مردند.

جواب واژه آموزی صفحه ۴۷ فارسی چهارم

– کارنامه، نوشته‌ای است که نتیجه‌ٔ کارهای هر فرد در آن می‌آید.
– شناسنامه، نوشته‌ای است که اطّلاعات شخصی هر فرد در آن می‌آید.
– کتابنامه، نوشته‌ای است که مشخّصات کتاب‌ها در آن می‌آید.

حالا شما بگویید:
روزنامه،
پاسخ: …نوشته ای است که اخبار هر روز در آن منتشر می شود……
تشویق نامه،
پاسخ: ….نوشته ای است که در آن یک شخصی را تشویق می کنند……

جواب درک و دریافت صفحه ۵۱ فارسی چهارم

۱- شیر کوچولو برای اینکه سرش به میله‌های قفس نخورد، چه می‌کرد؟
پاسخ: فقط ده قدم راه می رفت و دیگر جلوتر نمی رفت چون با برداشتن قدم یازدهم سرش به میله ها می خورد.

۲- چرا دیدن بوته‌ی یاس برای شیر کوچولو عجیب بود؟
پاسخ: هم یشه ده قدم که می رفت به میله ها ی قفس می رسید ولی حالا که در قفس باز مانده بود به یک بوته ی یاس پر از گل رسیده بود برای همین تعجب کرده بود.

۳- چرا شیر کوچولو به قفس برگشت؟
پاسخ: نگهبان باغ وحش غذای شیرها را در قفس گذاشت و شیر کوچولو که بوی غذا را حس کرد ده قدم برگشت و به قفس رسید.

۴- آیا شناختن کوه و آسمان با برداشتن قدم یازدهم ارتباطی داشت؟
پاسخ: بله، زیرا اگر شیر کوچولو قدم یازدهم را برمی‌داشت سرش به میله نمی‌خورد و به راهش ادامه می‌داد و با محیطش آشنا می‌شد.

۵- اگر به جای شیر کوچولو بودید، چه می‌کردید؟
پاسخ: من اگر به جای شیر کوچولو بودم حتما قدم یازدهم را بر می داشتم و برای شناخت محیط اطرافم بیشتر کنجکاوی می کردم.

۶- مَثَلی را که در متن داستان قدم یازدهم بود، پیدا کنید و در مورد مفهوم آن در گروه گفت‌وگو کنید.
پاسخ: دسته گل به آب دادن یعنی هرگاه کس ی کار اشتباهی انجام می دهد از این ضرب المثل استفاده می کنند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۵ فارسی چهارم ؛ صفحه ۴۶، ۴۷، ۵۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۶ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس چهارم فارسی چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.