جواب فعالیت درس ۵ قرآن نهم؛ صفحه ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۵۸، ۵۹

جواب فعالیت درس ۵ قرآن نهم؛ صفحه ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۵۸، ۵۹

گام به گام قرآن نهم درس پنجم

جواب فعالیت درس ۵ قرآن نهم؛ صفحه ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۵۸، ۵۹

گام به گام قرآن نهم درس پنجم

گام به گام قرآن نهم / درس پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۲ قرآن نهم

جواب صفحه ۵۲ قرآن نهم

فعالیت
💠 آیات ۱۵ تا ۱۹ سوره ذاریات را همراه با رمزینه سریع پاسخ بخوانید و ترجمه آنها را در بخش درک و فهم آیات این درس کامل کنید.
بر عهده دانش آموز!

تدبر
💠 با توجه به آیه، به سؤال های زیر پاسخ دهید:

۱- چگونه میتوانیم از زمره «محسِنین» باشیم؟
در آیات ۱۵ تا ۱۹ سوره ذاریات، خداوند ویژگی‌های زیر را برای اهل تقوا را بیان می‌کند:
نیکوکار بودن در دنیا(۱۶) کم خوابی در شب(۱۷) استغفار در سحرگاهان(۱۸) پرداختن زکات(۱۹)
ویژگی های زیر را داشته باشیم:
ایمان: اعتقاد قلبی به خداوند، پیامبران، کتاب‌های آسمانی و روز قیامت.
عمل صالح: انجام اعمالی که خداوند دستور داده است.
انفاق: کمک کردن به دیگران، به ویژه محرومان و نیازمندان.

۲- آیا شما نمونه عملی برای آیه ۱۹ سوره ذاریات سراغ دارید؟
به عنوان مثال، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
شخصی که در شبانه روز، بخشی از درآمد خود را به نیازمندان می‌بخشد.
شخصی که در سحرگاهان برای عبادت و راز و نیاز با خداوند بیدار می‌شود.
شخصی که در طول روز، به فکر کمک به دیگران است و برای رفع نیازهای آنها تلاش می‌کند.
شخصی که در جامعه، به دنبال ایجاد صلح و آرامش است و برای حل اختلافات تلاش می‌کند.

حفظ
💠آیه ۱۹ را از حفظ بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

جواب فعالیت صفحه ۵۴ قرآن نهم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کنید 

استغفار می‌کنند، بودند، سَحَرها، نیازمند، ثروت

کلمه معنا
۱- کانوا بودند
۲- اَسحار سحرها، جمع سحر
۳- یَستَغفِرونَ استغفار می کنند، آمرزش می خواهند
۴- اَموال ثروت، جمع مال
۵- سائِل نیازمند، درخواست کننده
۶- مَحروم محروم ، نیازمند

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و جمله های قرآنی را بنویسید.

۱- إِنَّ الْمُتَّقِینَ: قطعاً افراد باتقوا (پرهیزکاران)
۲- فِی جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ: در بهشت‌ها و چشمه‌ها
۳- إِنَّهُمْ کَانُوا: قطعاً آنها بودند.
۴- هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ: آنها آمرزش می‌خواهند.
۵- وَ فِی أَمْوَالِهِمْ: و در ثروتشان
۶- لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ: برای نیازمند و محروم

جواب فعالیت صفحه ۵۵ قرآن نهم

فعالیت سوم
💠 الف)ترجمه آیات ۱۵ تا ۲۱ سوره ذاریات را کامل کنید.

۱- إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ ﴿۱۵﴾
معنی: قطعاً افراد با تقوا در بهشت‌ها و چشمه‌ها هستند.

۲- آخِذِینَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ
معنی: آنچه پروردگارشان به آنها می‌دهد می‌گیرند؛

۳- إِنَّهُمْ کَانُوا قَبْلَ ذَلِکَ مُحْسِنِینَ ﴿۱۶﴾
معنی: قطعاً آنها پیش از آن نیکوکار بودند.

۴- کَانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ ﴿۱۷﴾
معنی: آنها فقط کمی از شب را می‌خوابیدند (و بیشتر شب را در دعا و نماز بودند).

۵- وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ ﴿۱۸﴾
معنی: و در سحرها آنها استغفار می‌کنند.

۶- وَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ﴿۱۹﴾
معنی: و در ثروتشان سهمی است برای نیازمند و محروم

💠 ب) در صفحه ۵۲۳ قرآن کریم، خداوند به پیامبر می‌فرماید: «به مؤمنان پند و تذکر بده که برای آنها سودمند است». این آیه شریفه را بیابید، همراه با ترجمه آن بنویسید. به نظر شما چرا پند و تذکر سودمند است؟ در این باره با دوستان خود گفت‌وگو کنید.

متن: وَ ذَکَِّرْ فَإِنَّ الذَِّکْری تَنْفَعُ الْمُؤمِنینَ
ترجمه: و به مؤمنان پند و تذکر بده که برای آنها سودمند است.

خانه های نورانی
💠۱- هر روز در خانه یکی از صفحه‌های ۵۲۱ تا ۵۲۵ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز است

💠۲- از صفحه ۵۲۳ قرآن کریم چند جلمه آشنا بیابید و معنا کنید.
۱- وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنََّ وَ الْإِنسَ إِلََّا لِیَعْبُدُونِ
و خلق نکردیم جن و انسان را مگر برای این که مرا عبادت کنند.
۲- إِنَّ الله َهُوَ الرَّزّاق
قطعاً خداوند بسیار روزی دهنده است.
۳- فَوَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذَِّبِینَ
پس وای بر آن روز بر تکذیب کنندگان

جواب فعالیت صفحه ۵۸ قرآن نهم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کنید 

پند، خاندان، آسان کردیم

کلمه معنا
۱- یَسَّرنا آسان کردیم
۲- ذِکر پند، یاد
۳- ءال آل، خاندان
۴مُدَّکِر پند گیرنده
۵- نُذُر هشدارها، هشدار دهندگان
۶- اَخَذنا مجازات کردیم،

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و جمله های قرآنی را بنویسید.
۱- وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ: و قطعا آسان کردیم قرآن را
۲- لِلذِّکْرِ: برای پند
۳- وَ لَقَدْ جَاءَ: و قطعاً آمد
۴- آلَ فِرْعَوْنَ: خاندان فرعون
۵- کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا: تکذیب کردند نشانه‌ها ما را
۶- کُلِّهَا: همۀ آن
۷- فَاَخَذنٰهُم: پس گرفتیم آنها را

جواب فعالیت صفحه ۵۹ قرآن نهم

فعالیت سوم
💠 الف)ترجمه آیات ۴۰ تا ۴۲ سوره قمر را کامل کنید.

۱- وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ
معنی: و قطعاً آسان کردیم قرآن را برای پند دادن

۲- فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ ﴿۴۰﴾
معنی: پس آیا هیچ پند گیرنده‌ای است؟!

۳- وَ لَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿۴۱﴾
معنی: و همانا برای فرعونیان هشدار دهندگان آمدند.

۴- کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا کُلِّهَا
معنی: تکذیب کردند آیات (نشانه‌های) ما را، همۀ آن را

۵- فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ ﴿۴۲﴾
معنی: در نتیجه آنان را [به عذابی سخت] گرفتیم، گرفتن توانایی شکست ناپذیر و نیرومند.

💠 ب) در صفحه ۵۲۷ قرآن کریم، جمله های زیبا و پرمعنای بسیاری آمده است. در یکی از آنها خداوند می‌فرماید:
«در دستیابی به حقّ، ظن و گمان کافی نیست». در حقایقی مهم همچون اعتقادات دینی باید به یقین و اطمینان کامل دست یافت. این جلمه حکیمانه را بیابید، همراه با معنای آن بنویسید و چه خوب است آن را حفظ کنید.

متن: إن الظّنّ لاَ یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً
ترجمه: در دستیابی به حق، ظن و گمان کافی نیست.

خانه های نورانی
💠۱- هر روز در خانه یکی از صفحه‌های ۵۲۶ تا ۵۳۰ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز است

💠۲- از صفحه ۵۲۷ قرآن کریم چند جلمه آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید.
۱- کذَّبُوا وَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ:
معنی: و تکذیب کردند و تبعیت کردند از هوا و هوسشان

۲- و اِن لیس لِلأنسان ألاّ ما سَعی:
معنی: و این نیست انسان مگر آنچه سعی و تلاش می‌کند.

۳- هَذا نَذِیرٌ مِنَ النٌذُرِ الْأُولَی:
معنی: این هشدار دهنده‌ای از هشدار دهندگان پیشین است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.