جواب درس ۵ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۱، ۳۲

جواب درس ۵ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۱، ۳۲

جواب تمرینات درس پنجم قرآن چهارم دبستان

جواب درس ۵ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۱، ۳۲

جواب تمرینات درس پنجم قرآن چهارم دبستان

گام به گام قرآن چهارم / درس ۵ :: سوره‌ی آل‌عِمران

معنی کلمات صفحه ۲۶ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

حق:َّ شایسته (حق)
جمیعا:ً همه با هم
نعمه الله : نهمت های خدا
اعداء:ً دشمن
قلوب: دل ها
حفره:ٍ پرتگاه
النّار: آتش
آیات: نشانه ها
اُمه:ٌ گروه- دسته
الخَیر: نیکی
بِالمَعروف: کار شایسته
المنکر: کارِ بد
بَعد:ِ پس از
عذابُ عظیم: عذاب زیاد

جواب صفحه ۲۷ قرآن چهارم

جواب صفحه ۲۷ قرآن چهارم

حَبل: ریسمان
جَمیعًا: همه با هم
– حَبلِ اللِّٰه: …ریسمان خدا…

به نظر شما منظور از «حَبۡلِ الله» (ریسمان خدا) چیست؟
جواب:
حبل الله، ریسمان الهی است که وسیله ی اتصال انسان به خدا است.
منظور از ریسمان الهی همانا قرآن، پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) است.

جواب تمرین های صفحه ۳۰ قرآن چهارم

تمرین اول:
 با دقت در ترجمه‌ی آیات بالا، معنای صحیح را علامت بزنید.صفحه 30 درس پنجم قرآن چهارم ابتدایی

تمرین دوم:
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه‌ی آن‌ها را کامل کنید.جواب تمرین های صفحه 30 قرآن چهارم

۱- و درود بر پیامران
۲- این راه راست است.
۳- الف لام میم را، این آیات کتاب قرآن است.

جواب تمرین های صفحه ۳۱ قرآن چهارم

تمرین اول:
آیات ١ تا ١٠ سوره‌ی غاشیه را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ بخوانید. 

تمرین دوم:
با توجه به حروف مقطّعه، آیات زیر را بخوانید.

جواب تمرین های صفحه 31 قرآن چهارم

ق قاف
طس طا سین
الم الف لام میم
المص الف الملام میم صاد
حم عسق حا میم عین سین قاف

معنی کلمات صفحه ۳۲ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

العذاب: عذاب
رحمه الله: مهربانی خدا
آیات الله: نشانه هایی از طرف خداوند
بالحق: به حق
ظلم: ستم
عالمین: جهانیان
سماوات: آسمان ها
الارض: زمین
الاُمور: کارها
خیرَ اُمَّه:ٍ بهترین امت
معروف: کارهای خوب
المنکر: کارهای بد
المؤمنون: مومنان
اکثر: بیشتر
الفاسقون: سرپیچی کنندگان
حبل: ریسمان
انبیاء: پیامبران
بغیر حَق:ٍ به ناحق

منبع: جواب درس ۵ قرآن چهارم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۵ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۱، ۳۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درس ۶ قرآن چهارم و برای بخش قبلی از درس چهارم قران چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.