جواب فعالیت درس ۵ مطالعات ششم؛ صفحه ۳۲، ۳۳

جواب فعالیت درس ۵ مطالعات ششم؛ صفحه ۳۲، ۳۳

گام به گام درس پنجم مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت درس ۵ مطالعات ششم؛ صفحه ۳۲، ۳۳

گام به گام درس پنجم مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی ششم/  درس ۵ :: عوامل مؤثر در کشاورزی

جواب سوال صفحه ۳۲ مطالعات اجتماعی ششم

ما بخش عمدهای از غذای خود را از راه کشاورزی به دست میآوریم. کشاورزی سه مرحلهی عمده دارد: کاشت، داشت و برداشت. آیا میتوانید بگویید منظور از هر مرحله چیست؟ 
مرحله کاشت: آماده سازی زمین و شخم زدن خاک و کاشت بذر،
مرحله داشت: دوره رشد گیاه تا رسیدن به محصول می گویند.
مرحله برداشت: در این مرحله زمان چیدن و برداشت محصولات است

جواب فعالیت صفحه ۳۲ مطالعات اجتماعی ششم

فرض کنید شما و گروهی از دوستانتان تصمیم گرفته‌اید یک محصول کشاورزی تولید کنید. کتاب را ببندید و همفکری کنید به چه چیزهایی نیاز دارید؟ آنها را روی یک کاغذ بنویسید و در کلاس بخوانید.
جواب: برای کاشتن سبزی به خاک خوب، کود، بذر سبزیجات، آب کافی، نور خورشید و زمین مناسب (باغچه، گلدان و …) نیاز داریم.

جواب فعالیت صفحه ۳۳ مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت ۲:
کاربرگه‌ی شماره‌ی ۵ را در کلاس انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۵ مطالعات ششم

جواب فعالیت ۳:

غذای محلی شما چیست و کدام محصولات کشاورزی در آن به کار رفته است؟ پاسخ پیشنهادی است.
این فعالیت مربوط به دانش آموز است ولی میتوانید از بخش زیر کمک بپیرید/
غرب کشور  
آش دوغ: نخود، جعفری، تره، دوغ، برنج و سیر
شرق کشور
رشته پلو: برج و رشته پلویی
جنوب کشور
قلیه ماهی : رب انار، سبزی قلیه (شنبلیله، گشنیز) پیاز، فلفل، نمک، تمبر هندی، سیر و ادویه جات
شمال کشور
باقالاقاتق: لوبیا (باقالی)، شوید، سیر

کاربرگه‌ی شماره‌ی ۶ را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۶ مطالعات ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.