جواب فعالیت درس ۵ مطالعات پنجم ابتدایی

جواب فعالیت درس ۵ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس پنجم مطالعات پنجم

جواب فعالیت درس ۵ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس پنجم مطالعات پنجم

جواب فعالیت مطالعات پنجم ابتدایی / درس ۵ :: جمعیت ایران

جواب فعالیت صفحه ۲۴ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- جمعیت کلاس شما چند نفر است؟
جواب: ۲۹ نفر
۲- با راهنمایی معلّم، در این باره پرس‌وجو کنید که جمعیت هر کلاس مدرسه و همچنین، جمعیت کلّ مدرسه‌ی شما چند نفر است.
جواب: جمعیت بقیه کلاس ها هم ۲۹ نفر است.
۳- جمعیت کلاس ششم از جمعیت کلاس شما بیشتر است یا کمتر؟
جواب: بیشتر است
۴- اکنون کاربرگه‌ی شماره‌ی ۳ (جمعیت مدرسه‌ی ما) را کامل کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات پنجم

۵- آیا می‌توانید بگویید جمعیت شهر یا روستای محلّ زندگی شما تقریباً چند نفر است؟
جواب: حدود ۲ میلیون نفر

جواب سوال صفحه ۲۶ مطالعات اجتماعی پنجم

در حال حاضر، جمعیت کشور ما بیش از ۸۰ میلیون نفر است. به نمودار جمعیت ایران توجّه کنید و جمعیت کنونی ایران را با جمعیت سال‌های گذشته مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
جواب: جمعیت رو به افزایش استجواب فعالیت صفحه ۲۲ مطالعات اجتماعی پنجم

همان‌طور که می‌بینید، جمعیت ایران در همه جای آن به‌طور یکسان پراکنده نشده است. بعضی نواحی جمعیت بیشتر و بعضی، جمعیت کمتری دارند؛ چرا؟
جواب: در آمد بیشتر و شغل های بیشتر و فروشگاه های بزرگ و بیمارستان های مجهز و دانشگاه ها باعث شده جمعیت برخی نواحی بیشتر شود.

جواب فعالیت صفحه ۲۴ مطالعات اجتماعی پنجم

۶- با توجّه به نقشه‌ی بالا، از ناحیه‌ی ۲ و ۳ چند شهر مثال بزنید.
 ناحیه ۲: گرگان و رشت
ناحیه ۳: ارومیه، همدان، سنندج و زنجان

۷- با کمک معلّم، محلّ تقریبی زندگی خود را در روی نقشه با دایر‌های مشخّص کنید و بگویید جزء کدام نواحی جمعیتی ایران است.
جواب: ناحیه ۳

۸- هر چه از ناحیه‌ی مرکزی ایران به سمت کوهپایه‌های البرز و زاگرس پیش برویم، تعداد شهرها و روستاهای پر جمعیت، بیشتر می‌شود یا کمتر؟ چرا؟
جواب: افزایش می یابد .به دلیل آب و هوای معتدل و خاک آبرفتی و وجود معدن های مختلف تعداد زیادی شهر و روستای پرجمعیت بوجود آمده است

جواب فعالیت صفحه ۲۸ مطالعات اجتماعی پنجم

به تصویرهای بالا دقّت کنید و پاسخ دهید.

۹- الف) چه عواملی ممکن است موجب شود که مردم یک مکان را ترک کنند و به جای دیگری مهاجرت کنند؟
جواب: خشکسالی و کمبود آب و جنگ و کمبود درآمد
ب) چه عواملی باعث می‌شود مردم به یک مکان جذب شوند؟ 
جواب: آب و هوای مساعد و خاک حاصلخیر یا وجود کارخانه ها و معدن ها جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است.

۱۰- به نظر شما چه کارها و برنامه‌هایی باید در ناحیه‌ی الف اجرا شود تا جمعیت در همان جا بماند و به ناحیه‌ی ب مهاجرت نکند؟ دو پیشنهاد ارائه بدهید.
جواب: ۱- مشکلاتی که باعث شده افراد به فکر مهاجرت باشند رفع شود.
۲- بخش اصلی نیاز آنها در سرزمین خودشان رفع شود که نیازی به مهاجرت نباشد.

۱۱- از پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ خود بپرسید آیا متولّد همین مکانی هستند که در آن زندگی می‌کنند، یا به آنجا مهاجرت کرده‌اند. نتیجه را در کلاس به دوستانتان بگویید.
جواب: خیر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.