جواب درس ۵ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴

جواب درس ۵ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس پنجم

جواب درس ۵ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس پنجم

جواب هدیه چهارم / درس ۵ :: سخنی که سه بار تکرار شد!

جواب برایم بگو صفحه ۴۱ هدیه ها چهارم

با انجام دادن چه کارهایی می‌توانیم به سخن پیامبر (ص) عمل کنیم؟
جواب: با سر و صدای خود باعث آزار همسایه ها نشویم. با همسایه های خود مهربان باشیم و در کارها با آن ها همکاری کنیم، هنگام بیماری به عیادت شان برویم

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۴۲ هدیه ها چهارم

پاس بده …
شوت کن …
گُل … گُل …
دَرِ یکی از خانه‌ها باز می‌شود. پیرزن همسایه است؛ همان که مادرم می‌گوید مدّت‌هاست مریض است.
رنگش پریده است. کمی نگاهمان می‌کند؛ می‌خواهد چیزی بگوید امّا نمی‌گوید.
به بچّه‌ها نگاه می‌کنم. بازی متوقّف شده است. همه به فکر فرو رفته‌اند … .

به نظر شما، بچّه‌ها به چه چیزهایی فکر می‌کنند؟
جواب: به اینکه با سر و صدای خود باعث آزار و اذیت پیرزن مریض شده بودند و باید از او معذرت خواهی می‌کردند.

جواب ایستگاه فکر صفحه ۴۳ هدیه ها چهارم

هر کاری می‌کردم که حواسم به درس باشد، نمی‌شد.
داشتم کلافه می‌شدم؛ پیش مادرم رفتم و گفتم: «من دیگر تحمّل ندارم! مگر با این همه سر و صدا می‌شود درس خواند؟ آخر این چه همسایه‌ای است»
مادر گفت: «به جای اینکه پشت سرشان چیزی بگویی، برو درِ خانه‌ی آنها را بزن و بگو صدای تلویزیون را کم کنند.»
گفتم: «خجالت می کشم!»
مادر گفت: «گفتن حرف حق که خجالت ندارد! با احترام و مؤدّبانه خواسته‌ات را به آنها بگو!»
تصمیم گرفتم ….
جواب: به در خانه‌ی آن ها بروم و با احترام از آنها خواهش کنم که صدای تلویزیون خود را کم کنند تا من بتوانم با آرامش بیشتری درس بخوانم

جواب تدبر کنیم صفحه ۴۳ هدیه ها چهارم

جواب تدبر کنیم صفحه ۴۳ هدیه ها چهارم

با توجّه به معنای آیه، در هریک از موارد زیر بهتر است چه کارهایی انجام دهیم؟
– اگر همسایه‌ی ما بیمار شد، …به عیادت و احوال پرسی او برویم…
– وقتی همسایه چیزی از ما خواست، …در صورت داشتن در اختیار او قرار دهیم…
– اگر در همسایگی ما پیرمرد یا پیرزنی زندگی می‌کند، …با آنها با احترام برخورد کنیم و با سر و صدا باعث آزار آن ها نشویم و اگر کمک خواستند به آنها کمک کنیم….

جواب کامل کنید صفحه ۴۴ هدیه ها چهارم

این قصّه را بخوانید و جاهای خالی را پر کنید.جواب کامل کنید صفحه ۴۴ هدیه ها چهارم
اگر شبی، دیر وقت به خانه رسیدیم ….
جواب: 🔸 به آرامی از پله ها بالا برویم
🔸با صدای بلند صحبت نکنیم
🔸مراقب باشیم سر و صدای ما باعث اذیت همسایگان نشود

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۵ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۶ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس چهارم هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.