جواب درس ۵ پیام آسمانی هفتم؛ صفحه ۶۸، ۷۱، ۷۲

جواب درس ۵ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس پنجم پیام آسمانی هفتم

جواب درس ۵ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس پنجم پیام آسمانی هفتم

جواب پیام آسمانی هفتم / درس ۵ :: پیامبر رحمت

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ پیام آسمانی هفتم

به نظر شما، چگونه می‌توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ درباره این موضوع در کلاس گفت‌وگو کنید.
جواب: عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی و با ارزش بودن، یعنی خودمان را پیش دیگران، کوچک نکنیم. مثال: انجام کارهای شخصی مان توسط خودمان

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۱ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۱ پیام آسمانی هفتمبه نظر شما، چگونه می‌توان پیامبر اکرم را سرمشق کامل زندگی قرار داد؟
جواب: با عمل به دستورات ایشان و پیروی کردن از راهنمایی‌های آن حضرت، می‌توانیم ایشان را سرمشق کامل زندگی قرار دهیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۲ پیام آسمانی هفتم

۱ – زندگی چه کسانی می‌تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟
جواب: پیامبران-چون آنها هدایت یافته بودند و بهترین سبک زندگی را انتخاب می کردند.

۲ -با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید.
جواب: عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی و با ارزش بودن، یعنی خودمان را پیش دیگران، کوچک نکنیم. مثال: انجام کارهای شخصی مان توسط خودمان

۳ -به نظرشما علت تأکید پیامبر به بازگرداندن امانت به صاحبانش ، حتی اگر مسلمان نباشند چیست؟
جواب: از دیدگاه ایشان در دین اسلام خیانت در امانت از بزرگترین گناهان است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.