جواب درس ۶ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب درس ۶ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس پنجم جامعه یازدهم

جواب درس ۶ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس پنجم جامعه یازدهم

گام به گام جامعه شناسی یازدهم / درس ۶: چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب

تحقیق کنید صفحه ۴۹ جامعه شناسی یازدهم

مواجهه کلیسا با مسلمانان در طول جنگ‌های صلیبی و فتح قسطنطنیه، چگونه زمینه‌های فرو ریختن اقتدار کلیسا را فراهم ساخت؟
پاسخ: درآن زمان کلیسایی که مملو از خرافات بود و علم را قبول نداشت در مقابل مسلمانانی قرارگرفت که علم و آزاد اندیشی جزو واجبات آن ها بود همین اختلاف باعث ضعف عقیدتی مسیحیان گشت.

گفت و گو کنید صفحه ۵۱ جامعه شناسی یازدهم

در گذشته با تغییرات سطحی و عمیق در جهان اجتماعی و جهان فرهنگی آشنا شدید و آموختید که وقتی تغییرات از لایه‌های سطحی یک فرهنگ به لایه‌های عمیق و بنیادین آن برسند، هویت آن فرهنگ دچار تغییر می‌شود. (مثلاً یک فرهنگ دینی به یک فرهنگ دنیوی تبدیل می‌شود.)
به کمک این دانسته‌ها درباره نقش فلسفه‌های روشنگری در شکل‌گیری فرهنگ معاصر غرب گفت‌وگو کنید.
پاسخ: چون مردم و فرهنگ عمومی آنچنان از تسلط و دنیا گرایی مسیحیت زده شده بودند که وقتی سکولاریسم توسط اندیشمندان به انسان به صورت مستقل توجه کرد شیفته آن شدند و در سطوح عمیق جامعه نفوذ یافت.

گفت و گو کنید صفحه ۵۳ جامعه شناسی یازدهم

تحولات فرهنگی – اجتماعی غرب در زمینه‌های دینی، فلسفی، صنعتی، سیاسی و ترتیب تاریخی آنها را بیان کنید.
دینی: گذر کردن از تقدس کلیسا و تمرکز دینی که در آن بود به سمت عدم تمرکز بر کلیسا،
فلسفی: توجه مردم به تنوع عقاید،
صنعتی: اختراع ماشین بخار و رونق صنعت چاپ به دلیل ابزاری شدن دانش،
سیاسی: کم رنگ شدن تابعیت پادشاه از کلیسا.

مفاهیم اساسی صفحه ۵۴ جامعه شناسی یازدهم

پروتستانتیسم، رنسانس، فرهنگ غرب، فرهنگ اساطیری، فرهنگ دینی مسیحیت، فرهنگ توحیدی، فلسفه‌‌های روشنگری، حرکت‌های پروتستانتیسم، عرصه‌‌های اجتماعی فرهنگ غرب، فناوری، صنعت و اقتصاد سرمایه‌‌داری، ارزش‌های سکولاریسم، لیبرالیسم و…

خلاصه کنید صفحه ۵۴ جامعه شناسی یازدهم

– فرهنگ جدید غرب از طریق تفاسیر پروتستانی از دین در سطح فرهنگ عمومی بسط پیدا کرد.
– رنسانس به معنای تجدید حیات و تولد دوباره است.
– فرهنگ معاصر غرب در گذشته تاریخی آن ریشه دارد.
– تاریخ فرهنگ غرب به چهار دوره تقسیم می‌شود: یونان و روم باستان، قرون وسطی، رنسانس و غرب جدید
– هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر یونان، به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان اهمیت دادند.
– در فرهنگ اساطیری یونان و روم باستان با غفلت از نگاه توحیدی به علام، خداوندگاران متکثر پرستیده می‌‌شدند.
– فرهنگ جدید غرب، با پیدایش فلسفه‌های روشنگری آغاز می‌شود.
– آثار فرهنگ جدید غرب به تدریج در زندگی اجتماعی مردم، نمودار گردید.
– عقاید و ارزش‌های بنیادین غرب آثار خود را از طریق هنر، دین و فلسفه‌های جدید به تدریج در عرصه‌های علم و فناوری، اقتصاد، حقوق و سیاست آشکار کرد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.