جواب فعالیت های فصل ۶ زیست شناسی یازدهم

جواب فعالیت های فصل ۶ زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل ششم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل ۶ زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل ششم زیست یازدهم

گام به گام زیست شناسی یازدهم / فصل ششم :: تقسیم یاخته

جواب فعالیت ۱ صفحه ۸۶ فصل ششم زیست یازدهم

جواب فصل ششم زیست یازدهم

در دنیای جانداران یاخته‌های چندهسته‌ای به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شوند. در سال گذشته با بعضی از این یاخته‌ها آشنا شدید. آیا می‌توانید بعضی از آنها را نام ببرید؟ در مورد نحوه تشکیل این نوع از یاخته‌ها تحقیق کنید و نتیجه آن را به کلاس ارائه دهید
پاسخ: یاخته ماهیچه مخطط که از به هم پیوستن چند سلول در دوران جنینی ایجاد می شود . بعضی از یاخته های چند هسته ای نیز از تقسیم هسته ، بدون تقسیم سیتوپالسم حاصل می شوند مانند بعضی قارچ ها و آغازیان

جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۷ فصل ششم زیست یازدهم

با توجه به آنچه درباره چرخه یاخته‌ای فراگرفته‌اید تصاویر میکروسکوپی زیر را بر اساس مراحل آن، با شماره‌گذاری مرتب کنید. پاسخ: جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۷ فصل ششم زیست یازدهم

جواب فعالیت ۳ صفحه ۹۰ فصل ششم زیست یازدهم

جواب فصل ششم زیست یازدهم

با استفاده از منابع علمی بررسی کنید که کدام نوع از سرطان‌ها در کشور ما شیوع بیشتری دارند. چرا بعضی انواع سرطان در بخش‌های خاصی از کشور ما شایع‌ترند؟
پاسخ:  -۱ سبک زندگی ناسالم از نظر تغذیه (استفاده زیاد از غذاهای کبابی ، دودی و سرخ کردنی یا چایی داغ ) از نظر کم تحرکی منجر به شیوع چاقی ،
-۲ منطقه جغرافیایی زندگی ( مناطق با هوای آلوده یا آفتاب سوختگی بیشتر )
-۳ مناطق دارای بیشترین معتادان به مواد مخدر (سیگار ، قلیان ، و … تا تریاک و حشیش و … مواد مخدر صنعتی ) که دسته اول بیشتر دچار سرطان مری ، معده و روده و کبد و .. ،
دسته دوم و سوم بیشتر به سرطان ریه و پوست دچار می شوند

جواب فعالیت ۴ صفحه ۹۱  فصل ششم زیست یازدهم

جواب فصل ششم زیست یازدهم

الف) در متافاز فام‌تن‌های همتا نسبت به هم چگونه روی رشته‌های دوک قرار می‌گیرند؟
پاسخ: به صورت مستقل و جداگانه قرار می گیرند.
ب) با توجه به عدد فام‌تنی انتخابی، تعداد فام‌تن‌ها و فامینک ها را قبل و بعد از رشتمان تعیین کنید. 
پاسخ: تعداد آروموزوم ها و آروماتید ها بعد از میتوز با هم برابرند ولی قبل از میتوز تعداد آروماتید ها، دو برابر تعداد آروموزوم ها است.

جواب فعالیت ۵ صفحه ۹۵ فصل ششم زیست یازدهم

جواب فصل ششم زیست یازدهم

۱- تقسیم کاستمان ۱ از نظر نحوه آرایش فام‌تن‌ها و جدا شدن آنها تفاوت اساسی با تقسیم رشتمان دارد. آیا می‌توانید با توجه به شکل‌های رشتمان و کاستمان، این تفاوت‌ها را بیان کنید؟
پاسخ: فام تن های همتا در کاستمان ۱ در کنار هم ، تشکیل تتراد(چارتایه) می دهند ولی در رشتمان چنین نیست و همتاها از هم جدا هستند . (در مرحله پروفاز۱ )
فام تن های همتا در کاستمان ۱ (به شکل تتراد) ، روی یک رشته دوک قرار می گیرند ولی در رشتمان (مستقل از هم) روی رشته های جداگانه دوک قرار می گیرند (در مرحله متافاز۱ ) در آنافاز ۱ کاستمان ، فام تن های همتای دو فامینکی از هم جدا می شوند و توسط رشته های دوک به سمت دو قطب یاخته حرکت می کنند اما در رشتمان فامینکها از هم جدا می شوند و توسط رشته های دوک به دو سمت مخالف (دو قطب) کشیده می شوند
در آنافاز۱ کاستمان ، عدد فام تنی نصف می شود ولی در رشتمان عدد فام تنی ثابت می ماند.

۲- تقسیم کاستمان ۲ را با تقسیم رشتمان مقایسه کنید. چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین این دو فرایند وجود دارد؟
پاسخ: -۲ این دو فرآیند از نظر نحوه آرایش کوموزوم ها در مراحل مختلف مشابه اند ولی عدد فام تنی یاخته های کاستمان ۲ نصف تعداد فام تن های یاخته های مادری قبل از کاستمان است

جواب فعالیت ۶ صفحه ۹۵ فصل ششم زیست یازدهم

جواب فصل ششم زیست یازدهم

با استفاده از منابع علمی، با انواع دیگری از بیماری‌های ناشی از باهم ماندن فام‌تن‌ها آشنا شوید و گزارش این بررسی را در کلاس ارائه کنید.
برعهده دانش آموز است !

جواب فعالیت ۷ صفحه ۹۶ فصل ششم زیست یازدهم

جواب فصل ششم زیست یازدهم

منحنی زیر، رابطه بین سنّ مادر در هنگام بارداری و احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتلا به نشانگان داون را نشان می‌دهد. منحنی را تفسیر کنید.
پاسخ: وقتی مادران در سن بالا باردار می شوند ، احتمال این که فرزندشان مبتلا به نشانگان داون باشد بیشتر است . این افزایش احتمال در سنین بالای ۴۰ سال بیشتر خواهد بود

سوالات زیر از کتاب چاپ جدید امسال حذف شده ولی برای مطالعه قرار میدیم!
ب) احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتلا به بیماری در یک مادر ۵۰ ساله چقدر است؟
پاسخ: ۸ درصد
پ) احتمال به دنیا آمدن فرزند بتلا به بیماری در یک مادر ۴۵ ساله چند برابر مادر ۳۵ ساله است؟
پاسخ: حدود ۱۰ برابر (اگر درصد متولدین مبتلا به داون در مادران ۳۵ ساله را حدوداً ۰.۳ درصد در نظر بگیریم)

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.