جواب درس ۶ عربی نهم + ترجمه

جواب درس ۶ عربی نهم + ترجمه

حل تمرینات و ترجمه درس ششم عربی نهم

جواب درس ۶ عربی نهم + ترجمه

حل تمرینات و ترجمه درس ششم عربی نهم

گام به گام عربی نهم/ درس ششم

معنی کلمات درس ششم عربی نهم

اسِْتلَمََ: دریافت کرد (مضارع: یَسْتَلِمُ) زُجاجَهُ عِطْر: شیشهٔ عطر
بَسْمَلهَ: بِسمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحیمِ صَوْم: روزه
تَعَلَّمَ: یاد گرفت (مضارع: یَتَعَلَّمُ) عَطَّرَ: عطر زد (مضارع: یُعَطِّرُ)
حَفْلَهُ زَواج: جشن عروسی (حَفْلَهُ میلاد: جشن تولّد) غَیَّرَ: تغییر داد (مضارع: یُغَیِّرُ)
دَفَعَ: دور کرد، دفع کرد، پرداخت (مضارع: یَدْفَعُ) لامَ: ملامت کرد (مضارع: یَلومُ)
راسِب: مردود مِثالیّ: نمونه
راقِد: بو مُزدَحِم: شلوغ
رائِحَه: بو مِلفَّ: پرونده
رَسَبَ: مردود شد (مضارع: یَرسُبُ) نامَ: خوابید (مضارع: یَنامُ / مترادف: رَقَد)
رَوْح: رحمت نَشیط: فعّال، با نشاط
وَ هیَ: و عبارت است از

ترجمه درس ششم صفحه ۷۷ عربی نهم

معنی درس ششم عربی نهمتغییر زندگی

معنی درس ششم عربی نهم

مفهوم رنگ ها: فعل ماضی – فعل مضارعفعل امرفعل نهی

۱- اِبتَدَأَ الْعامُ الدِّراسیُّ الْجَدیدُ وَ ذَهَبَ تَلامیذُ الْقَریَهِ إِلَی الْمَدرَسَهِ.
سال تحصیلی نو آغاز شد و دانش آموزان روستا به مدرسه رفتند.

۲- کانَتِ الْقَریَهُ صَغیرَهً وَ جَمیلَهً.
روستا کوچک و زیبا بود.
دَخَلَتِ الْمُدَرِّسَهُ فِی الصَّفِّ الرّابِعِ.
خانم معلم وارد کلاس چهارم شد.
کانَ الصَّفُّ مُزدَحِماً.
کلاس شلوغ بود.

۳- قالَتِ الْمُدَرِّسَهُ لِلْبَنینَ: 
خانم معلم به پسرها گفت:
«اِجْلِسوا عَلَی الْیَمینِ.» 
«سمت راست بنشینید.»
وَ قالَتْ لِلْبَناتِ: «اِجْلِسْنَ عَلَی الْیَسارِ.»
و به دخترها گفت: «سمت چپ بنشینید.»

۴- هیَ شاهَدَتْ تِلمیذَهً راسِبَهً باِسْمِ «ساره». 
او دانش آموزی مردود به نام ساره را دید. (مشاهده کرد)
رَسَبَتْ «ساره» عِندَها فِی السَّنَهِ الْماضیهِ؛ 
ساره سال گذشته، نزدِ خودش مردود شد.
فَحَزِنَتْ وَ ذَهَبَتْ لِمُشاهَدَهِ مِلَفِّها لِلاِطّلاعِِ عَلَی ماضیها.
پس ناراحت شد (اندوهگین شد) و برای دیدن پرونده‌اش و برای آگاه شدن (اطلاع) بر گذشته‌اش رفت.

۵- فی مِلَفِّ السَّنَهِ الْأُولَی: 
در پرونده سال اول:
هیَ تِلمیذهٌ جَیِّدَهٌ جِدّاً. 
او دانش آموز خیلی خوبی است
تَکتُبُ واجِباتِها جَیِّداً.
تکالیفش را به خوبی می نویسد
هیَ نَشیطَهٌ و ذَکیَّهٌ.
او فعال و باهوش است

۶- وَ فی مِلَفِّ السَّنَهِ الثّانیَهِ:
در پرونده سال دوم:
هیَ تِلمیذهٌ جَیِّدَهٌ جِدّاً. لکِنَّها حَزینَهٌ. 
او دانش آموزی بسیار کوشاست. ولی غمگین است.
أُمُّها راقِدَهٌ فیِ الْمُستَشفَی.
مادرش در بیمارستان بستری است

۷- وَ فی مِلَفِّ السَّنَهِ الثّالِثَهِ:
و در پرونده سال سوم:
هیَ فَقَدَتْ والِدَتَها فی هذِەِ السَّنَهِ.
او در این سال مادرش را از دست داد
هیَ حَزینهٌ جِدّاً.
او بسیار غمگین است.

۸- وَ فی مِلَفِّ السَّنَهِ الرّابِعَهِ:
و در پرونده سال چهارم:
هیَ تَرَکَتِ الدِّراسَهَ وَ لا تُحِبُّ الْمَدرَسَهَ وَ تَنامُ فِی الصَّفِّ.
او درس خواندن را ترک کرد و دوست ندارد مدرسه را و در کلاس می خوابد

۹- الْمُدَرِّسَهُ لامتَْ نَفْسَها وَ غَیَّرَتْ طَریقَهَ تَدریسِها.
معلم خودش را ملامت کرد(سرزنش کرد) و روش تدریسش را تغییر داد

۱۰- بَعدَ مُدَّهٍ فی حَفْلَهِ میلادِ الْمُدَرِّسَهِ
بعد از مدتی در جشن تولد معلم ،
جَلَبَ التَّلامیذُ هَدایا لَها 
دانش آموزان هدیه هایی برایش آوردند
وَ جَلَبَتْ ساره لِمُدَرِّسَتِها هَدیَّهً فی وَرَقَهِ صَحیفَهٍ.
و سارا برای معلمش هدیه ای در کاغذ روزنامه ای آورد.

۱۱- کانَتِ الْهَدیَّهُ زُجاجَهَ عِطرِ أُمِّها،
آن هدیه شیشه عطر مادرش بود
فیها قَلیلٌ مِنَ الْعِطرِ، فَضَحِکَ التَّلامیذُ؛
که اندکی عطر در آن بود و دانش آموزان خندیدند؛
فَقالَتِ الْمُدَرِّسَهُ لِلْبَنینَ:
خانم معلم به پسرها گفت:
«لا تَضْحَکوا» وَ قالَتْ لِلْبَناتِ:
نخندید و به دخترها گفت:
«لا تَضحَکْنَ».
«نخندید»
اَلْمُدَرِّسَهُ عَطَّرَتْ نَفْسَها بِذٰلِکَ الْعِطْرِ.
معلم خودش را با آن عطر خوشبو کرد.

ترجمه درس ششم صفحه ۷۸ عربی نهم

معنی درس ششم عربی نهم

۱۲- جاءَتْ ساره عِندَ مُدَرِّسَتِها وَ قالَتْ: 
ساره نزد معلمش آمد و گفت:
«رائِحَتُکِ مِثلُ رائِحَهِ أُمّی.»
«بوی تو مانند بوی مادرم است.»

۱۳- شَجَّعَتِ الْمُدَرِّسَهُ ساره؛ فَصارَتْ تِلمیذهً مِثالیّهً
خانم معلم ساره را تشویق کرد و او دانش آموزی نمونه شد.
وَ بَعدَ سَنَواتٍ؛
و پس از چند سال؛
اِسْتَلَمَتِ الْمُدَرِّسَهُ رِسالَهً مِنْ ساره مَکْتوباً فیها: 
خانم معلم نامه‌هایی از ساره دریافت کرد که در آن نوشته شده بود:
«أَنتِ أَفضَلُ مُعَلِّمَهٍ شاهَدْتُها فی حَیاتی.
«تو بهترین معلمی هستی که در زندگی‌ام دیدم،
أَنتِ غَیَّرْتِ مَصیری. 
تو سرنوشتم را تغییر دادی.
أَنا الْآنَ طَبیبَهٌ.»
من حالا پزشک هستم.»

۱۴- وَ بَعدَ مُدَّهٍ،
و پس از مدتی،
اِسْتَلَمَتِ الْمُدَرِّسَهُ رِسالَهً أُخْرَی مِنَ الطَّبیبَهِ ساره؛ 
خانم معلم نامه ای دیگر را از خانم دکتر ساره دریافت کرد
طَلَبَتْ مِنْهَا الْحُضورَ فی حَفلَهِ زَواجِها وَ الْجُلوسَ فی مَکانِ أُمِّ الْعَروسِ.
که در آن از او حضور در جشن مراسم ازدواجش و نشستن در جایگاه مادر عروس را خواسته بود

۱۵- عِندَما حَضَرَتْ مُدَرِّسَتُها فی حَفلَهِ زَواجِها؛
هنگامی که خانم معلم در جشن عروسی‌اش حاضر شد؛
قالَتْ لَها ساره:
 ساره به او گفت:
«شُکراً جَزیلاً یا سَیِّدَتی؛
خیلی ممنونم ای خانم!
أَنتِ غَیَّرْتِ حَیاتی.»
تو زندگی‌ام را تغییر دادی.
فَقالَتْ لَها الْمُدَرِّسَهُ:
پس خانم معلم به او گفت:

۱۶- «لا یا بِنتی؛
«نه ای دخترم؛
أَنتِ غَیَّرْتِ حَیاتی؛
تو زندگی‌ام را تغییر دادی؛
فَعَرَفْتُ کَیفَ أُدَرِّسُ.»
پس دانستم که چگونه درس بدهم»

درست نادرست درس ۶ صفحه ۷۸ عربی نهم

 با توجه به متن درس پاسخ درست را انتخاب کنید. درست نادرست درس ۶ صفحه ۷۸ عربی نهم

معنی صفحه ۷۹ عربی نهم

یا أَولادُ، لا تَفْعَلوا،
ای پسران انجام ندهید
یا بَناتُ، لا تَفْعَلْنَ
ای دختران انجام ندهید
یا وَلَدانِ، لا تَفْعَلا،
ای دو پسر انجام ندهید
یا بِنتانِ، لا تَفْعَلا
ای دو دختر انجام ندهید

معنی صفحه ۷۹ عربی نهمیا زُمَلائی، رَجاءً، لا تَنْزِلوا، اِصْعَدوا.
ای همکلاسی‌هایم لطفاً پایین نیایید، بالا بروید.
(جمع مذکر)
معنی صفحه ۷۹ عربی نهمیا زَمیلاتی، رَجاءً، لا تَنْزِلْنَ، اِصْعَدْنَ.
ای همکلاسی‌هایم لطفاً پایین نیایید، بالا بروید.
(جمع مونث)
معنی صفحه ۷۹ عربی نهمیا زَمیلانِ، رَجاءً، لا تَنْزِلا؛ اِصْعَدا.
ای دو همکلاسی لطفاً پایین نیایید، بالا بروید.
(مثنی مذکر)
معنی صفحه ۷۹ عربی نهمیا زَمیلَتانِ، رَجاءً، لا تَنْزِلا؛ اِصْعَدا.
ای دو همکلاسی لطفاً پایین نیایید، بالا بروید.
(مثنی مونث)

ترجمه کنید صفحه ۸۰ عربی نهم

🔹 ترجمه کنید.

لا تَرْقُدوا تَحتَ الشَّجَرِ فِی اللَّیلِ. در شب زیر درخت نخوابید
یا أَخَواتی، لا تَعضبن عَلی اَحَدٍ ای خواهرانم، به کسی عصبانی نشوید .
یا وَلَدانِ، لا تَضحَکا بِصَوتٍ مُرتَفِعٍ. ای دو پسر، با صدای بلند نخندید.

جواب تمرین درس دوم عربی نهم

جواب تمرین درس ۶ صفحه ۸۱ عربی نهم

🔷 تمرین یک_ الاول
🔸 توضیحات زیر مربوط به کدام واژۀ جدید از درس است؟

۱- الاِمْتِناعُ عَنِ الطَّعامِ وَ الشَّرابِ لِفَریضَهٍ دینیَّهٍ. صوم
جلوگیری از خوردن غذا و آب برای فریضه دینی. روزه

۲- اَلشَّخصُ الَّذی یُحِبُّ الْعَمَلَ وَ یُحاوِلُ کَثیراً. نشیط
شخصی که کار را دوست دارد و زیاد تلاش می‌کند. فعال

۳- صِفَهٌ لِلْمَکانِ الْمَملوءِ بِالأشَخاصِ وَ الْأَشَیاءِ. اَلْمُزدَحِم
ویژگی یک مکان پر از اشخاص و اشیاء شلوغ

۴- اَلطّالِبُ الَّذی لا یَنْجَحُ فِی الاِمْتِحاناتِ. اَلرّاسِب
دانش آموزی که در امتحانات پایان سال موفق نشود. مردود

۵- اِجتِماعُ جَمْعٍ مِنَ النّاسِ لِفَرَحٍ عَظیمٍ. اَلْحَفلَه
اجتماع جمعی از مردم برای شادی. جشن

جواب تمرین درس ۶ صفحه ۸۱ عربی نهم

🔷 تمرین دوم_ الثانی
🔸 جمله‌های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

جواب تمرین درس ۶ صفحه ۸۱ عربی نهملا تَذْهَبْ مِنْ هُنا.
از این جا نرو.
جواب تمرین درس ۶ صفحه ۸۱ عربی نهم لا تَشْرَبی مِنْ هذَا الْماءِ.
از این آب ننوش.

جواب تمرین درس ۶ صفحه ۸۲ عربی نهم

جواب تمرین درس ۶ صفحه ۸۱ عربی نهم لا تَکْشِفوا عُیوبَ أَصدِقائِکُم.
عیب‌های دوستانتان را آشکار نکنید.
جواب تمرین درس ۶ صفحه ۸۱ عربی نهملا تَجْلِسْنَ هُناکَ؛ اِجْلِسْنَ هُنا.
آنجا نشینید، اینجا بنشینید.

🔷 تمرین سوم _ الثالث
🔸 آیات زیر را ترجمه، سپس فعل‌های ماضی، مضارع، امر و نهی را معلوم کنید.

راهنما: ماضی، مضارع، امر و نهی

۱- اِنْتَظِرُوا الْفَرَجَ وَ لا تَیأَسوا مِن رَوْحِ اللهِ؛ فإَنَّ أُحَبَّ الْأَعْمالِ إلیَ اللهِ انتْظِارُ الْفَرَجِ.
منتظر گشایش باشید و از رحمت خدا ناامید نشوید ، زیرا محبوب ترینِ کارها نزد خداوند انتظار برای گشایش است.
فعل امر: اِنتَظِروا
فعل نهی: لا تَیأَسوا

۲- رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ
پروردگارا ما را با قوم ستم کار قرار مده.
فعل نهی: لا تجَعَلنْا

۳- قالَ اللهُ لِآدَمَ وَ حَوّاءَ: لاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَهَ
خداوند به آدم و حوا فرمود: به این درخت نزدیک نشوید.
فعل ماضی: قالَ
فعل نهی: لا تَقْرَبا

۴- لا تَعْبُدُوا الشَّیطانَ إنَّهُ لَکُم عَدوٌّ مُبینٌ
شیطان را عبادت نکنید قطعا او برای شما دشمنی اشکار است.
فعل نهی: لا تعَبدُُوا

۵- وَاصْبِرْ عَلَیٰ مَا یَقُولُونَ
و بر آنچه می‌گویند بُردباری کن. (صبر کن)
فعل امر: اصْبِرْ
فعل مضارع: یَقولونَ

۶- وَ اشْکُروا نِعمَهَ اللهِ…
و نعمت خداوند را شکر کنید.
فعل امر: اشْکُروا

ترجمه و معنی صفحه ۸۳ عربی نهم

ترجمه و معنی صفحه 83 عربی نهم

🔸 کَنْزُ الْحِکْمَهِ
بخوانید و ترجمه کنید.

راهنما: ماضی، مضارع، امر و نهی

۱- لاتَنْظُروا إِلَی کَثْرَهِ صَلاتِهِم وَ صَومِهِم وَ کَثْرَهِ الْحَجِّ …. وَلکِنِ انْظُروا إِلَی صِدْقِ الْحَدیثِ وَ أَداءِ الْأَمانَهِ.
به بسیاریِ نمازشان و روزۀشان و بسیاریِ حج نگاه نکنید؛ بلکه به راستگویی و امانتداری نگاه کنید.

۲- عَلَیکُم بِالصَّبرِ فَإِنَّ الصَّبرَ مِنَ الْإیمانِ کَالرَّأسِ مِنَ الْجَسَدِ.
شما باید صبر کنید زیراصبر در ایمان همچون سر در بدن است.

۳- اُنْظُرْ إلَی ما قالَ وَ لا تَنْظُرْ إِلَی مَنْ قالَ.
به آن چه که گفت نگاه کن و به کسی که گفت نگاه نکن.

۴- لا فَقْرَ کَالْجَهْلِ وَ لا میراثَ کَالْأَدَبِ.
هیچ فقری مانند جهل (نادانی) نیست و هیچ میراثی همچون ادب نیست.

۵- مَنْ دفَعَ غََضَبَهُ، دَفَعَ اللهُ عَنْهُ عَذابَهُ.
کسی که خشمش را دفع کرد(کند)، خداوند عذابش را از او دفع کرد(می کند).

تحقیق کنید درس ششم صفحه ۸۴ عربی نهم

🔸 تحقیق کنید
آیه، حدیث، شعر یا سخنی زیبا بیابید که با پیام اخلاقی متن درس هماهنگ باشد.
مَن حاسَبَ نفسَهُ علی عُیوبِهِ، و أحاطَ بذُنوبِهِ و اسْتَقالَ الذُنوبَ، وأصْلَحَ العُیوبَ. (امام علی)
هر که به محاسبه نفس خود پردازد به عیب‌هایش آگاه شود و به گناهانش پی ببرد و گناهان را جبران کند و عیب‌ها را برطرف سازد.

ترجمه و معنی صفحه ۸۵ عربی نهم

🔸 القرانیات

۱- هَلْ تَعلَمُ أَنَّ السّورَهَ بِمَعنَی الْجِدارِ الَّذی حَولَ الْمَدینَهِ؟
آیا می دانی که سوره به معنای دیوار است که اطراف شهر است؟

۲- هَلْ تَعلَمُ أَنَّ کُلَّ السُّوَرِ تبَدَأ بِالْبَسمَلَهِ إلّا سورهَ التَّوبَهِ؛ وَ سورَهَ النَّملِ فیها بَسمَلَتانِ؟
آیا می‌دانی که همۀ سوره‌ها به جز سورۀ توبه با «بسم اللّٰه الرحمن الرحیم» آغاز می‌شوند و سورۀ نمل دو بسم اللّٰه الرحمن الرحیم دارد؟

۳- هَلْ تَعلَمُ أَنَّ سِتَّ سُوَرٍ بِاسْمِ سِتَّهِ أنَبیاءٍ؟ وَ هیَ سُوَرُ یونُس وَ هود وَ یوسُف وَ إبراهیم وَ مُحَمَّد وَ نوح.
آیا می‌دانی که شش سوره به نامِ شش پیامبر است؟ و عبارت‌اند از سوره‌های یونس، هود، یوسف، ابراهیم، محمّد و نوح.

۴- هَلْ تَعَلَمُ أَنَّ خَمسَ سُوَرٍ تَبدَأُ بِفعِلِ «قُلْ»؟ وَ هیَ الْجِنُّ وَ الْکافِرون وَ التَّوحیدُ وَ الْفَلَقُ وَ النّاسُ.
آیا می‌دانی که پنج سوره با فعل «قُلْ» آغاز می‌شوند؟ آنها جن و الْکافِرون و التَّوحیدُ و الْفَلَقُ و النّاسُ هستند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.