گام به گام درس ۶ عربی یازدهم انسانی

گام به گام درس ۶ عربی یازدهم انسانی

ترجمه و جواب تمرینات درس ششم عربی یازدهم انسانی

گام به گام درس ۶ عربی یازدهم انسانی

ترجمه و جواب تمرینات درس ششم عربی یازدهم انسانی

گام به گام عربی یازدهم انسانی / درس ششم

معنی صفحه ۷۸ عربی یازدهم انسانی

معنی صفحه ۷۸ عربی یازدهم انسانیاِرْحَموا ثَلاثَهً.
معنی: به سه تن رحم کنید

۱- أَسَرَ الْمُسْلِمونَ فی غَزوَهِ طَیِّءَ «سَفّانَهَ» ابْنَهَ «حاتِمٍ الطّائیِّ» الَّذی یُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِی الْکَرَمِ،
معنی: مسلمانان در جنگ طیء، سفّانه دختر حاتم طائی را که در بخشش به او مثل زده می شود اسیر کردند.

۲- وَ لَمَا ذَهَبَتْ مَعَ الْأَسْریٰ إلیٰ رَسولِ اللّهِ (ص)،
معنی: و هنگامی که همراه اسیران نزد فرستادهٔ خدا رفت.

۳- قالَتْ لَهُ: إنَّ أَبی کانَ سَیِّدَ قَومِهِ، یَفُکُّ الْأَسیرَ وَ یَحْفَظُ الْجارَ وَ یَحْمِی الْأَهلَ وَ الْعِرْضَ وَ یُفَرِّجُ عَنِ الْمَکْروبِ، وَ یُطْعِمُ الْمِسکینَ، وَ یَنْشُرُ السَّلامَ، وَ یُعینُ الضَّعیفَ عَلیٰ شَدائِدِ الدَّهرِ، وَ ما أَتاهُ أَحَدٌ فی حاجَهٍ فَرَدَّهُ خائِباً، أَنا ابْنَهُ حاتِمٍ الطّائیِّ.
معنی: به او گفت: قطعاً پدرم سَور قوم خودش بود، اسیر را آزاد می‌کرد، همسایه را حفظ می‌کرد، و از خانواده و ناموس (آبرو) حمایت می‌کرد، و اندوه غمگین را برطرف می‌کرد، و به درمانده غذا می‌داد، و صلح را پخش می‌کرد، و ناتوان را بر گرفتاری‌های روزگار یاری می‌کرد و کسی برای نیازی نزد او نمی‌آمد که ناامید برگردد، من دختر حاتم طائی هستم.

۴- فَقالَ النَّبیُّ: «هٰذِهِ صِفاتُ الْمُؤمِنینَ حَقّاً؛ اُتْرُکوها فَإنَّ أَباها کانَ یُحِبُّ مَکارِمَ الْأَخلاقِ؛ وَ اللّهُ یُحِبُّ مَکارِمَ الْأَخلاقِ». ثُمَّ قالَ:
معنی: پس پیامبر فرمود: این به راستی صفت‌های مؤمنان است. او را رها کنید؛ زیرا پدرش بزرگواری‌های اخلاق را دوست می‌داشت؛ و خدا بزرگواری‌های اخلاق را دوست می‌دارد. سپس فرمود:

معنی صفحه ۷۸ عربی یازدهم انسانی۵- اِرْحَموا عَزیزاً ذَلَّ، وَ غَنیّاً افْتَقَرَ، وَ عالِماً ضاعَ بَینَ جُهّالٍ.
معنی: رحم کنید به ارجمندی که خوار شد، و ثروتمندی که ندار شد، و دانایی که میان نادان‌ها تباه شد.

۶- فَلَمّا أَطْلَقَهَا النَّبیُّ رَجَعَتْ إلیٰ أَخیها «عَدیٍّ» وَ هوَ رَئیسُ قَومِهِ بَعْدَ وَفاهِ أَبیهِ،
معنی: پس هنگامی که پیامبر او را رها کرد، به سوی برادرش عدی بن حاتم که پس از مرگ پدرش رئیس قبیله بود، بازگشت.

۷- فَقالَتْ لَهُ: یا أَخی،
معنی: و به او گفت: ای برادرم.

۸- إنّی رَأَیْتُ خِصالاً مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ تُعْجِبُنی،
معنی: من از این مرد ویژگی‌هایی را دیدم که از آنها خوشم آمد.

۹- رَأَیْتُهُ یُحِبُّ الْفَقیرَ، وَ یَفُکُّ الْأَسیرَ، وَ یَرْحَمُ الصَّغیرَ، وَ یَعْرِفُ قَدْرَ الْکَبیرِ، وَ ما رَأَیْتُ أَجْوَدَ وَ لا أَکْرَمَ مِنْهُ،
معنی: او را دیدم که فقیر را دوست می‌داشت، اسیر را آزاد می‌کرد، به کوچک رحم می‌کرد، قدر بزرگ را می‌دانست و بخشنده‌تر و بزرگوارتر از او ندیدم.

۱۰- فَجاءَ عَدیٌّ إلیٰ رَسولِ اللّهِ فَأَسْلَمَ وَ أَسْلَمَتْ سَفّانَهُ.
معنی: پس عَدی به سوی فرستادهٔ خدا آمد و مسلمان شد و سفّانه نیز مسلمان شد.

معنی صفحه ۷۹ عربی یازدهم انسانی

معنی صفحه ۷۸ عربی یازدهم انسانی

۱۱- وَ أَسلَمَتْ قَبیلَهُ طَیِّءَ کُلُّها بَعدَما أَمَرَ النَّبیُّ بِإطلاقِ أَسراهُم.
معنی: و همهٔ قبیلهٔ طیء، پس از اینکه پیامبر دستور به رها کردنِ آنها داد، مسلمان شدند.

۱۲- اَلدَّفتَرُ الْخامِسُ مِنَ الْمَثنَویِّ الْمَعنَویِّ لِـ «مَولانا جَلالِ الدّینِ »
معنی: (دفتر پنجم مثنوی معنوی مولانا جلال الدین )

۱۳- گفت پیغمبر که رحم آرید بر / جان مَنْ کانَ غَنیّاً فَافْتَقَر
معنی: پیغمبر فرمود که رحم کنید بر جان کسی که ثروتمند بود و فقیر شد

وَ الَّذی کانَ عَزیزاً فَاحْتُقِر /  أوَ صَفیّاً عالِماً بَیْنَ الْمُضَر
معنی: و کسی که صاحب عزّت بود و خوار شد یا برگزیدهٔ دانایی که بین گروه نادانان است.

گفت پیغمبر که با این سه گروه / رحمْ آرید ار ز سنگید و زِ کوه
آنکه او بعد از رئیسی خوار شد / وان توانگر هم که بی دینار شد
وان سوم آن عالِمی کَاندر جهان / مبتلا گردد میان ابلهان

معنی کلمات درس ششم عربی یازدهم انسانی

أَجوَد: بخشنده‌تر، بخشنده‌ترین خَصْلَه: ویژگی «جمع: خِصال» مُضَر: نام قبیله‌ای
اُحْتُقِرَ: خوار شد (اِحْتَقَرَ، یَحْتَقِرُ) ذَلَّ: خوار شد (مضارع: یَذِلُّ) مَکْرُمَه: بزرگواری «جمع: مَکارِم»
أَسَرَ: اسیر کرد (مضارع: یَأْسِرُ) رَدَّ: برگردانید (مضارع: یَرُدُّ) مَکروب: اندوهگین
أَسلَمَ: مسلمان شد (مضارع: یُسْلِمُ) سابِق: پیشتاز مُلْک: پادشاهی
أَسْری: اسیران «مفرد: أَسیر» سَلام: آشتی = صُلْح ≠ حَرْب یَحْمی: پشتیبانی می‌کند (ماضی: حَمَی)
أَطلَقَ: رها کرد (مضارع: یُطْلِقُ) شَدائِد: گرفتاری‌ها، سختی‌ها یُطْعِم: خوراک می‌دهد (ماضی: أَطْعَمَ)
اِفتَقَرَ: فقیر شد (مضارع: یَفْتَقِرُ) صَفیّ: برگزیده «جمع: أَصْفیاء» یُعینُ: کمک می‌کند (ماضی: أَعانَ) = ساعَدَ، نَصَرَ
أَهْل: خانواده = أُسْرَه ضاعَ: تباه شد، گم شد (مضارع: یَضیعُ) یُفَرِّجُ عَنِ الْمَکْروبِ: اندوه غمگین را می‌زداید (ماضی: فَرَّجَ …)
خائِب: ناامید عِرْض: ناموس، آبرو «جمع: أَعْراض» لا تَزالُ: پیوسته
فَکَّ: باز کرد، رها کرد (مضارع: یَفُکُّ)

جواب درست نادرست صفحه ۸۰ عربی یازدهم انسانی

📘 عَیِّنِ الصَّحیحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نَصِّ الدَّرْسِ. (ص / غ)
با توجه به متن درس درست و نادرست را مشخص کنید.

۱- قالَ عَدیٌّ یا أُختی، إنّی رَأَیْتُ خِصالاً مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ تُعْجِبُنی. ❌ نادرست
معنی: عدی گفت: ای خواهرم، همانا من ویژگی‌هایی از این مرد دیدم که مرا شگفت زده می‌کرد.

۲- فَلَمّا أَطْلَقَ النَّبیُّ سَفّانَهَ، عادَتْ إلیٰ أَخیها. ✅درست
معنی: پس هنگامی که پیامبر سفانه را آزاد کرد، به سوی برادرش برگشت.

۳- کانَ حاتِمٌ یَرُدُّ مَنْ أَتاهُ فی حاجَهٍ خائِباً. ❌ نادرست
معنی: حاتم کسی را که با خواسته‌ای به سویش می‌آمد را نا امید بر می‌گرداند.

۴- حاتِمٌ الطّائیُّ مَعروفٌ بِالْکَرَمِ. ✅درست
معنی: حاتم طایی معروف به بخشش است.

۵- أُسِرَتْ سَفّانَهُ فی غَزوَهِ أُحُدٍ. ❌ نادرست
معنی: سفّانه در جنگ اُحُد اسیر شد.

اِخْتَبِرْ نَفْسَکَ
تَرجِمِ الْآیتَیَنِ وَ الْحَدیثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّرسِ.
معنی: دو آیه و حدیث را بر اساس قواعد درس ترجمه کنید.

۱- لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
معنی: غمگین نباش زیرا خدا با ما است.
لَا: لا نهی + مضارع دوم شخص

۲- إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
معنی: بی‌گمان خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد تا اینکه خودشان تغیر بدهند.
لَا: لا نفی
حَتَّی: حتی + مضارع

۳- لا تَظْلِمْ کَما تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ وَ أَحْسِنْ کَما تُحِبُّ أَنْ یُحْسَنَ إلَیکَ.
معنی: ظلم نکن همانطوری که دوست نداری مورد ظلم واقع شوی و نیکی کن همانطور که دوست داری به تو نیکی شود.

جواب صفحه ۸ عربی یازدهم انسانی

اِخْتَبِرْ نَفْسَکَ
📘 تَرجِمِ العِْباراتِ التاّلیهََ حَسَبَ الْقَواعِدِ.
عبارات زیر را طبق قوانین ترجمه کنید.

۱- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمینَ
معنی: ستایش برای پروردگار جهانیان است.
الْحَمْدُ لِلَّهِ: ل (حرف جر) + الله

۲- بُعِثَ النَّبیُّ لِیَهْدیَ النّاسَ.
معنی: پیامبر مردم را هدایت فرستاده شد.
لِیَهْدیَ: لِ به معنی (تا – تا اینکه) + مضارع

۳- لِنَسْتَمِعْ إلَی الْکَلامِ الْحَقِّ.
معنی: باید به سخن حق گوش دهیم.
لِنَسْتَمِعْ: لِ امر (لام به معنی باید) + مضارع

۴- لِمَنْ هٰذِهِ الْجَوازاتُ؟
معنی: این پاسپورت ها برای چه کسانی است؟
لِمَنْ: لام حرف جر + اسم استفهام

جواب تمرین صفحه ۸۴ درس ۶ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین یک_ الاول
📘 ضَعْ فی الْفَراغِ کَلِمَهً مُناسِبَهً لِلتَّوضیحاتِ التّالیَهِ مِنْ کَلِماتِ مُعجَمِ الدَّرسِ.

در جای خالی یک کلمه مناسب برای توضیح زیر از لغات واژگان درس قرار دهید.

۱- اَلَّذی لا رَجاءَ لَهُ لِلنَّجاحِ فی هَدَفِهِ: اَلْخائِب
معنی: کسی که هیچ امیدی برایش برای موفقیت در هدفش نیست.

۲- أَصْبَحَ فَقیراً وَ لا ثَروَهَ لَهُ: اِفْتَقَرَ
معنی: فقیر شد و هیچ ثروتی ندارد.

۳- اَلَّذی حُزنُهُ کَثیرٌ: اَلْمَکْروب
معنی: کسی که اندوهش زیاد است.

۴- اَلْأُسرَهُ وَ الْأَقرِباءُ: اَلْأَهْل
معنی: خانواده و خویشاوندان

۵- أَعْطاهُ الطَّعامَ: أَطْعَمَ
معنی: به او غذا داد.

🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘 أَکْمِلْ تَرجَمَهَ الْآیاتِ، ثُمَّ عَیِّنِ الْمَطلوبَ مِنکَ

ترجمه آیات را کامل کنید، سپس مشخص کنید چه چیزی از شما خواسته می شود.

۱- لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِاَلْمَجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ: مِنْ سَعَتِهِ
معنی: توانمند از توانمندیِ خودش باید انفاق بکند.

۲- وَ لَا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّهَ لِلَّهِ جَمِیعًا اَلْفاعِلَ: قَوْلُهُمْ
معنی: سخنشان تو را نباید غمگین بکند؛ زیرا ارجمندی، همه از آنِ خداست.

۳- وَ لَا تَأْکُلوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ … نائِبَ الْفاعِلِ: اسْمُ /  الْمُضافَ إلَیهِ: اللَّهِ
معنی: و از آنچه نامِ خدا بر آن ذکر نشده است نخورید.

۴- أَفَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَی السَّمَاءِ فَوْقَهُم کَیْفَ بَنَیْناها …  اَلْفِعلَ الْمُضارِعَ: یَنْظُرُوا / صیغَتَهُ: سوم شخص جمع مذکّر
معنی: آیا مگر به آسمان بالای سرشان ننگریسته‌اند که چگونه آن را ساخته‌ایم؟!

۵- أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ … اَلْجارَّ وَ الْمَجرورَ: عَنْ
معنی: آیا ندانسته‌اند که تنها خداست که از بندگانش توبه را می‌پذیرد؟

۶- وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِکَ سَوْفَ یُؤْتِیهِم هُم … 
معنی: و کسانی که به خدا و فرستادگانش ایمان آوردند و میان هیچ یک از آنان فرق نگذاشته‌اند [خدا] مزدهایشان را به آنها خواهد داد.
اَلْمَفعولَ: أُجُورَ

جواب تمرین صفحه ۸۵  درس ۶ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘 اِقْرَأِ الْآیاتِ التّالیَهَ، ثُمَّ انْتَخِبِ التَّرجَمَهَ الصَّحیحَهَ.

۱- عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ آل عِمران: ۱۲۲
الف) مؤمنان تنها باید بر خدا توکّل کنند. ✅
ب) مؤمنان فقط به خدا توکّل می‌کنند.

۲-  قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا … اَلْحُجُرات: ۱۴
بادیه نشینان گفتند: …
الف) … «ایمان می‌آوریم.» بگو: «ایمان نمی‌آورید؛ بلکه بگویید: در سلامت می‌مانیم.»
ب) … «ایمان آوردیم.» بگو: «ایمان نیاورده‌اید؛ بلکه بگویید: اسلام آوردیم. ✅

۳-  أَوَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ … اَلزُّمَر: ۵۲
الف) آیا ندانسته‌اند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، می‌گسترانَد؟ ✅
ب) آیا نمی‌دانند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، فراوان می‌کند؟

۴- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ سورَهُ الْإخلاصِ
بگو: او خداوند یکتاست، خدا بی نیاز است …
الف) … نمی‌زاید و زاده نمی‌شود و کسی همانندش نیست.
ب) … نزاده و زاده نشده و کسی برایش همتا نبوده است. ✅

۵- … فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی أَطْعَمَهُم مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ سورَهُ قُرَیْشٍ
پس پروردگار این خانه را…
الف) … می‌پرستند؛ زیرا در گرسنگی خوراکشان داد و از ترس [دشمن] در امان نهاد.
ب) … باید بپرستند، همان که در گرسنگی خوراکشان داد و از بیم [دشمن] ایمنشان کرد. ✅

جواب تمرین صفحه ۸۷ درس ۶ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘 تَرْجِمِ الْجُمَلَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّرسِ، ثُمَّ عَیِّنْ صیغَهَ الْأَفعالِ فیها.

جملات را با توجه به قوانین درس ترجمه کنید، سپس شکل فعل را در آنها اختصاص دهید.

۱- لا تَرْجِعْ إلیٰ بَیتِکَ: به خانه‌ات برنگرد.
معنی: دوم شخص – مفرد مذکر مخاطب – نهی

۲- لَمْ یَرْجِعْ صَدیقی: دوستم برنگشته است (برنگشت)
معنی: سوم شخص – مفرد مذکر غائب – مضارع

۳- أَخَواتی لَمْ یَرْجِعْنَ: خواهرانم برنگشته‌اند (برنگشتند)
معنی: سوم شخص – جمع مؤنت غائب- مضارع

۴- لا یَرْجِعْ صَدیقی: دوستم نباید برگردد.
معنی: سوم شخص – مفرد مذکّر غائب – مضارع

۵- أُختی لا تَرْجِعُ: خواهرم بر نمی‌گردد.
معنی: سوم شخص – مفرد مؤنت غائب

🔶 تمرین پنجم _ الخامس
📘 اِنْتَخِبِ الْجَوابَ الصَّحیحَ.

۱- أَنا ……….. فِی السَّنَتَینِ الْماضیَتَینِ.
لَنْ أُسافِرَ ⬜ – لَمْ أُسافِرْ 🔳 – لِکَی أُسافِرَ⬜
معنی: من در دو سال گذشته به مسافرت نرفته‌ام. مسافرت نخواهم کرد – مسافرت نکردم – تا مسافرت کنم

۲- علَیَکَ باِلْمُحاوَلَهِ، وَ ……….. فی حَیاتِکَ.
أَنْ تَیْأَسَ ⬜ – کیَ تَیْأَسَ ⬜ – لا تَیْأَسَ🔳 
معنی: تلاش کردن بر تو واجب است باید تلاش کنی و در زندگی‌ات نا امید نشوی که نا امید شوی – تا نا امید شوی – نا امید نشد

۳- أُریدُ ……….. إلیٰ سوقِ الْحَقائِبِ.
أَنْ أَذْهَبَ 🔳 – لَمْ أَذْهَبَ ⬜ – إنْ أَذْهَبَ⬜
معنی: می‌خواهم که به سوی بازار چمدان‌ها بروم. که بروم – نرفته‌ام – اگر بروم

۴- هو ……….. إلیَ الْمَلْعَبِ غَداً.
لَنْ یَرْجِعَ 🔳 – ما رَجَعَ ⬜ – لَمْ یَرْجِعْ ⬜
معنی: او فردا به ورزشگاه نخواهد برگشت. نخواهد برگشت – برنگشت – برنگشته است

۵- مَنْ ……….. یَنْجَحْ فی أَعمالِهِ
. لا یَجْتَهِدُ ⬜ – لا یَجْتَهِدْ ⬜ – یَجْتَهِدْ🔳 
معنی: هر کس تلاش بکند موفق می‌شود. تلاش نمی‌کند – نباید تلاش کند – تلاش بکند

جواب تمرین صفحه ۸۸ درس ۶ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین ششم _ السّادِسُ
📘 عَیِّنِ البْیَتَ الْفارِسیَّ الَّذی یَرتَبِطُ بِالْحَدیثِ فِی الْمَعنیٰ.

خانه فارسی را که در معنی با حدیث همراه است مشخص کنید.

جواب تمرین صفحه ۸۸ درس ۶ عربی یازدهم انسانیمعنی جملات عربی:
۱- مؤمن کم حرف و پر کار است.
۲-دانشمند بی‌عمل مانند درخت بی‌ثمر است.
۳-پروردگارم مرا به مهربانی کردن با مردم دستور داد همان طوری که مرا به انجام واجبات دستور داد.
۴- دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.
۵-روزگار دو روز است روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو.
۶- بهترین امور میانه ترینشان است.

جواب تمرین صفحه ۸۹ درس ۶ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین هتفم _السّابِعُ
📘اُکْتُبْ مُفرَدَ هٰذِهِ الْکَلِماتِ.

مفرد این کلمات را بنویسید.

فَرائِض: فریضه
واجبات
مُحاوَلات: مُحاولَه
تلاش‌ها
أَقْرِْباء: قریب
خویشاوندان
أُجور: أجر.
مزدها
أَنْفُس: نفس 
نفس‌ها
 أَسْریٰ: أسیر
اسیران
 أَصْفیاء: صَفیّ 
برگزیدگان
 أَعْراض: عِرض.
آبرو‌ها ناموس‌ها
مَکارِم: مکرمه
بزرگواری‌ها
جُهّال: جاهل
نادان‌ها
أَنْظار: نظَر 
نظرها
أَصْحاب: صاحِب
یاران دوستان
صَفَحات: صفحَه
همه جای چهره
خِصال: خصله 
خصلت‌ها
أَخْلاق: خُلق 
خلق‌ها
تلِمْیذات: تلمیذه
دانش‌آموزان

🔶 تمرین هشتم _الثّامِنُ
📘ضَعْ علَامهََ = بیَنَ الْمُرادِفَینِ وَ علامَهَ ≠ بیَنَ الْمُضادیَّنِ.

أَهْل = أُسْرَه
خانواده – خانواده
 سَلام حَرْب
صلح – جنگ
  یُعینُ = یَنْصُرُ
کمک می‌کند – یاری می‌کند
مَکْروب = مَحْزون 
غمگین – اندوهگین
 ضاعَ وُجِدَ 
گم شد – پیدا شد
 بُعْثَ = أُرْسِْلَ
فرستاده شد – ارسال شد
حُزْن فَرَح 
غم ≠ شادی
بَنَیْنا = صَنَعْنا
ساختیم – ساختیم
 طَعام = غِذاء
خوراک – غذاء
آتیٰ أَخَذَ
داد – گرفت
ضیاء ظَلام 
نور – تاریکی
صِدْق کِذْب
راستی – دروغ

معنی بحث علمی صفحه ۹۰ عربی یازدهم انسانی

ترجمه این متن اختیاری است و بستگی به وقت کلاس دارد.
در آزمون مدارس و کنکور طرح نمیشود.

📘  اِقْرَأْ هٰذِهِ الْمَقالَهَ جَیِّداً، ثُمَّ اکْتُبْ مِثْلَها حَوْلَ أَحَدِ الْعُلَماءِ الْإیرانیّینَ وَ الْعَرَبِ
معنی: این مقاله را خوب بخوانید سپس همین را در مورد یک محقق ایرانی و عرب بنویسید.

اَلشّاعِرُ أَحمَد رامی شاعِرٌ مِصریٌّ مِن أَصلٍ تُرکیٍّ، وُلِدَ فی حَیِّ (کوی) السَّیِّدَهِ زَینَب بِالْقاهِرَهِ.
معنی: شاعر احمد رامی ، شاعری مصری با اصالت ترک ، در کوی سیده زینب در قاهره به دنیا آمد.
تَخَرَّجَ مِنْ مَدرَسَهِ الْمُعَلِّمینَ.
معنی: از مدرسه معلمین دانش آموخته شد
وَ حَصَلَ عَلیٰ شَهادَهٍ فی فَرْعِ الْمَکتَباتِ وَ الْوَثائِقِ (رشتۀ کتابداری و اسناد)مِن جامِعَهِ السّوربون.
معنی: در رشته کتابداری و اسناد از دانشگاه سوربون مردک رگفت
دَرَسَ اللُّغَهَ الْفارِسیَّهَ فی فَرَنسا، تَرْجَمَ «رُباعیّاتِ خَیّامٍ النَّیسابوریِّ».
معنی: زبان فارسی را در فرانسه خواند، رباعیات خیام نیشابوری را ترجمه کرد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.