جواب درس ۶ ششم عربی یازدهم ریاضی و تجربی

جواب درس ۶ ششم عربی یازدهم ریاضی و تجربی

جواب و معنی درس ششم عربی یازدهم

جواب درس ۶ ششم عربی یازدهم ریاضی و تجربی

جواب و معنی درس ششم عربی یازدهم

جواب عربی یازدهم / درس ششم

معنی صفحه ۶۷ درس ششم عربی یازدهم

🔷 آنّه ماری شیمِل  (اسم است)

معنی صفحه ۶۷ درس ششم عربی یازدهم۱- تُعَدُّ الدُّکتورَهُ «آنّه ماری شیمِل» مِن أَشهرَِ الْمُستَشرِقینَ.  
معنی: دکتر آنه ماری شیمل از مشهورترین خاورشناسان شمرده میشود

۲- وُلِدَتْ فی «أَلْمانیا» وَ کانَتْ مُنذُ طُفولَتِها مُشتاقَهً إلیٰ کُلِّ ما یَرْتَبِطُ بِالشَّرقِ وَ مُعجَبَهً بِإیران.
معنی: در آلمان متولّد شد. از هنگامِ کودکی‌اش مشتاق به هر چیزی بود که به شرق ارتباط داشت و شیفتۀ ایران بود.
کانَ عُمرُها خَمسَهَ عَشَرَ عاماً حینَ بَدَأَتْ بِدِراسَهِ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ.
معنی: وقتی شروع کرد به تحصیل زبان عربی، ۱۵ سالش بود.

۳-۴- حَصَلَتْ عَلیٰ شَهادَهِ الدُّکتوراه فِی الْفَلْسَفَهِ وَ الدِّراساتِ الْإسلامیَّهِ وَ هیَ فِی التّاسِعَهَ عَشْرَهَ مِن عُمرِها؛
معنی: مدرک دکترای فلسفه و مطالعات اسلامی را در حالی که ۱۹ ساله بود به دست آورد؛

تَعَلَّمَتِ اللُّغَهَ التُّرکیَّهَ وَ دَرَّسَتْ فی جامِعَهِ أَنقَرَه.
معنی: زبان ترکی را یاد گرفت و در دانشگاه آنکارا تدریس کرد.

۵- کانَتْ شیمِل تَدعو الْعالَمَ الْغَربیَّ الْمَسیحیَّ لِفَهمِ حَقائِقِ الدّینِ الْإسلامیِّ وَ الِاطِّلاعِ عَلَیهِ. 
معنی: شیمل جهان مسیحی غرب را به فهم حقایق دین اسلام و حقایق از آن دعوت می‌کرد
وَ هٰذَا الْعَمَلُ رَفَعَ شَأنَها فی جامِعاتِ الدُّوَلِ الْإسلامیَّهِ، 
معنی: و این کار جایگاه و مقامش را در دانشگاه های دولتهای (کشورهای) اسلامی بالا برد،
فَحَصَلَتْ عَلیٰ دُکتوراه فَخریَّهٍ مِنْ جامعاتِ السِّندِ وَ إسلام آباد وَ بیشاوَر وَ قونیَه وَ طهران.
معنی: پس دکترای افتخاری از دانشگاه‌های سند، اسلام آباد، پیشاور، قونیه و تهران به دست آورد.

۶- إنَّها تَعَلَّمَتْ لُغاتٍ کَثیرَهً مِنهَا الْفارسیَّهُ وَ الْعَرَبیَّهُ وَ التُّرکیَّهُ وَ الْإنجِلیزیَّهُ وَ الْفَرَنسیَّهُ وَ الْأُردیَّهُ؛ 
معنی: قطعا او زبان‌های بسیاری را آموخت از آن جمله فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی، فرانسه و اردو؛
وَ کانَتْ تُلْقی مُحاضَراتٍ بِاللُّغَهِ الْفارِسیَّهِ. فَهیَ کانَتْ مِثالاً لِهٰذِهِ الْعِبارَهِ:
معنی: و به زبان فارسی سخنرانی می‌کرد. او آن گونه بود که امام علی فرمودند:

معنی صفحه ۶۷ درس ششم عربی یازدهم

۷- «اَلْإنسانُ بِکُلِّ لِسانٍ إنسانٌ»
معنی: انسان با دانستنِ هر زبانِ جدیدی یک انسان جدید است.
۸- أَلَّفَتْ شیمِل أَکثَرَ مِن مِئَهِ کِتابٍ وَ مَقالَهٍ مِنها کِتابٌ حَولَ شَخصیَّهِ جَلالِ الدّینِ الرّومیِّ.
معنی: شیمل بیشتر از صد کتاب و مقاله تألیف کرد؛ از آن جمله کتابی پیرامون شخصیت مولوی جلال الدین.

معنی صفحه ۶۷ درس ششم عربی یازدهم

معنی صفحه ۶۶ درس ششم عربی یازدهم

۹- هیَ کانَتْ تُحِبُّ الْعَیشَ فِی الشَّقِ، 
معنی: او زندگی در شرق را دوست می‌داشت،
لِذٰلِکَ دَرَّسَتْ مُدَّهً طَویلَهً فی الْهِندِ وَ باکِستان،
معنی: به همین خاطر مدّتی طولانی در هند و پاکستان تدریس کرد،
وَ دَرَّسَتْ کَذٰلِکَ ما یُقارِبُ خَمسَهً وَ عِشْرینَ عاماً فی جامِعهِ هارفارد.
معنی: همچنین نزدیک به بیست و پنج سال در دانشگاه هاروارد درس داد.

۱۰- قَبلَ وَفاتِها أَوْصَتْ شیمِل زُمَلاءَها
معنی: شیمل پیش از وفاتش به همکارانش وصیت کرد
أَن یُشَکلِّوا فَریقاً لِلْحِوارِ الدّینیِّ وَ الثَّقافیِّ یکَونُ هَدَفُهُ الْأَعلیٰ «مَدَّ جُسورِ الصَّداقَهِ وَ التَّفاهُمِ بَینَ أُوروبّا وَ الْعالَمِ الْإسلامیِّ» وَ «الِاتِّحادَ بَینَ الْحَضاراتِ».
معنی: که تیمی را برای گفت وگوی دینی و فرهنگی تشکیل دهند که هدف والایش « کشیدن پل های صداقت و تفاهم میان اروپا و جهان اسلامی» و «اتحاد بین تمدنها» میباشد

۱۱- أَشارَتْ شیمِل فی إحْدیٰ مُقابَلاتِها إلَی الْأَدعیَهِ الْإسلامیَّهِ وَ قالَت:
معنی: شیمل در یکی از مصاحبه‌هایش به دعاهای اسلامی اشاره کرد و گفت:

۱۲- «أَنا أَقرَأُ الْأَدعیَهَ وَ الْأَحادیثَ الْإسلامیَّهَ بِاللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ وَ لا أُراجِعُ تَرجَمَتَها».
معنی: من دعاها و احادیث اسلامی را به زبان عربی می‌خوانم و به ترجمۀ آنها مراجعه نمی‌کنم.

۱۳- هیَ أَوصَتْ أَنْ یُکْتَبَ هٰذَا الْحَدیثُ عَلیٰ قَبرِها:
معنی: او وصیّت کرد که روی قبرش این حدیث نوشته شود:

«اَلنّاسُ نیامٌ فَإذا ماتُوا انْتَبَهوا». رَسولُ اللّهِ (ص)
معنی: مردم خفته‌اند و هرگاه بمیرند، بیدار شوند.

أُرْدیَّه: زبان اردو حَصَلَ علَیٰ: به دست آورْد (مضارع: یَحْصُلُ) فَرَنسیَّه: فرانسوی
أَشارَ: اشاره کرد (مضارع: یُشیرُ) حَضارَه: تمدّن قارَبَ: نزدیک شد «ما یُقارِبُ: نزدیک به»
أَلْقیٰ: انداخت (مضارع: یُلْقی) کانَتْ تُلْقی
مُحاضَرَهً: سخنرانی می‌کرد
دُکتوراه: دکترا مُحاضََه: سخنرانی
إنجِلیزیَّه: انگلیسی شَکَّلَ: تشکیل داد (مضارع: یُشَکِّلُ) مَدَّ: کشید، گسترش داد
أَنقَرَه: آنکارا شَهادَه: مدرک مُسْتَشرِق: خاورشناس
أَوْصیٰ: سفارش کرد (مضارع: یوصی) عَدَّ: به شمار آورْد، شمُرد (مضارع: یَعُدُّ) مُعجَبَه بِـ: شیفتۀ (أَعْجَبَ، یُعْجِبُ)
ثَقافیّ: فرهنگی «ثَقافَه: فرهنگ» فَخْریَّه: افتخاری مُقابَلَه: مصاحبه
مُنْذُ: از هنگام

جواب صفحه ۶۸ عربی یازدهم

📘أَجِبْ عَنِ الْأَسئِلَهِ التّالیَهِ حَسَبَ نَصِّ الدَّرْسِ.
با توجه به متن درس به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱- بِأَیِّ لُغَهٍ کانَتْ شیمِل تَقرَأُ الْأَدعیَهَ الْإسلامیَّهَ؟ 
معنی: شیمل به چه زبانی دعا های اسلامی را میخواند؟
پاسخ: کانَتْ شیمِل تَقرَأُ الْأَدعیَهَ الْإسلامیَّهَ (بِاللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ).
او دعاها و احادیث اسلامی را به زبان عربی می‌خواند و به ترجمه آن ها مراجعه نمی‌کرد.

۲- أَیُّ حَدیثٍ کُتِبَ عَلیٰ قَبرِ شیمِل؟ 
معنی: چه حدیثی بر روی قبر شیمل نوشته شده است؟
پاسخ: هذا الحدیث: «اَلنّاسُ نیامٌ فَإذا ماتُوا انْتَبَهوا».
مردم خوابند چون بمیرند بیدار می‌شوند.

۳- کَمْ کِتاباً وَ مَقالَهً أَلَّفَتْ شیمِل؟
معنی: شیمل چند کتاب و گردآوری کرد؟
پاسخ:  أَلَّفَتْ شیمِل أَکثَرَ مِن مِئَهِ کِتابٍ وَ مَقالَهٍ.
شیمل بیشتر از صد کتاب و مقاله نگاشت.

۴- بِماذا أَوْصَتْ شیمِل زُمَلاءَها؟ 
معنی: شیمل به همکارانش چه وصیتی کرد؟
پاسخ: أَوْصَتْ شیمِل زُمَلاءَها أَن یُشَکِّلوا فَریقاً لِلْحِوارِ الدّینیِّ وَ الثَّقافیِّ.
شیمل قبل از درگذشتش به همکارانش سفارش کرد که گروهی را برای گفت و گوی دینی و فرهنگی تشکیل دهند.

۵- أَیْنَ وُلِدَتْ شیمِل؟
معنی: شیمل در کجا زاده شد؟
پاسخ:  وُلِدَتْ فی أَلْمانیا.
در آلمان زاده شد.

جواب و معنی صفحه ۷۰ عربی یازدهم

📘اِخْتَبِرْ نَفْسَکَ
تَرجِمِ الْآیتَیَنِ وَ الْحَدیثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّرسِ.
دو آیه و حدیث را بر اساس قواعد درس ترجمه کنید.

۱- لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
معنی: غمگین نباش قطعا خدا با ما است.
لَا: لا نهی + مضارع دوم شخص

۲- إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
معنی: بی‌گمان خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان خودشان را تغییر بدهند.
لَا: لا نفی
حَتَّی: حتی + مضارع

۳- لا تَظْلِمْ کَما تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ وَ أَحْسِنْ کَما تُحِبُّ أَنْ یُحْسَنَ إلَیکَ.
معنی: ظلم نکن همانطوری که دوست نداری مورد ظلم واقع شوی و نیکی کن همانطور که دوست داری به تو نیکی شود.

جواب و معنی صفحه ۷۰ عربی یازدهم

📘اِخْتَبِرْ نَفْسَکَ
تَرجِمِ العِْباراتِ التاّلیهََ حَسَبَ الْقَواعِدِ.
معنی: دو آیه و حدیث را بر اساس قواعد درس ترجمه کنید.

۱- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمینَ
معنی: سپاس برای خداوند است که پروردگار جهانیان است.
الْحَمْدُ لِلَّهِ: ل (حرف جر) + الله

۲- بُعِثَ النَّبیُّ لِیَهْدیَ النّاسَ.
معنی: پیامبر فرستاده شد تا مردم را هدایت بکند.
لِیَهْدیَ: لِ به معنی (تا – تا اینکه) + مضارع

۳- لِنَسْتَمِعْ إلَی الْکَلامِ الْحَقِّ.
معنی: باید به سخن حق گوش فرا بدهیم.
لِنَسْتَمِعْ: لِ امر (لام به معنی باید) + مضارع

۴- لِمَنْ هٰذِهِ الْجَوازاتُ؟
معنی: این جوایز مال کیست؟
لِمَنْ: لام حرف جر + اسم استفهام

جواب تمرین صفحه ۷۲ درس ۶ عربی یازدهم

🔶 تمرین یک_ الاول
📘ضَعْ فی الْفَراغِ کَلِمَهً مُناسِبَهً مِنْ کَلِماتِ مُعجَمِ الدَّرسِ.

معنی: در جای خالی یک کلمه مناسب از واژگان درس قرار دهید.

۱- کانَتْ شیمِل مُنذُ طُفولَتِها مُشتاقَهً إلیٰ کُلِّ ما یَتَعَلَّقُ بِالشَّرقِ وَ مُعجبه بِإیران.
معنی: شیمل از هنگام کودکی اش علاقه‌مند به هر چیزی بود که به شرق ارتباط داشت و شیفته ایران بود .

۲- اَلدُّکتوراه الفَخریّه هیَ شَهادَهٌ تُعْطیٰ لِشَخْصٍ تَقْدیراً لِجُهودِهِ فی مَجالٍ مُعَیَّنٍ.
معنی: دکترای افتخاری مدرکی است که به خاطر کوشش[ش] در زمینه‌ای مشخص به فردی داده می‌شود.

۳- إنَّ أنقرَه ثانی أَکبَرِ مَدینَهٍ فی تُرکیا بَعْدَ إسْطَنبول.
معنی: همانا آنکارا دومین شهر بزرگ ترکیه پس از استانبول است.

۴- اَلشَّعْبُ الْباکِستانیُّ یَتَکَلَّمُ بِاللُّغَهِ الأُردیّه.
معنی: ملت پاکستان به زبان اردو سخن می‌گویند.

۵- اَللُّغَهُ الرَّسمیَّهُ فی بِریطانیا الإنجِلیزیّه.
معنی: زبان رسمی در انگلستان انگلیسی است.

🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘عَیِّنِ الْکَلِمَهَ الَّتی لا تُناسِبُ الْکَلِماتِ الْآخریٰ.

کلمه ای را که با کلمات دیگر مناسب نیست شناسایی کنید.

جواب تمرین صفحه ۷۲ درس ۶ عربی یازدهم۱- هفته – ماه – فرهنگ – سال
۲- اردو – انگلیسی – فرانسوی – افتخاری
۳- همکار- پیراهن – دوست – دوست
۴- روستا – شهر – شهرها، کشور – خوابیدگان
۵- مدرک – کودکی – خردسالی – بزرگسالی
۶- گربه – انار – سیب – انگور

جواب تمرین صفحه ۷۳ درس ۶ عربی یازدهم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘اِقْرَأِ الْآیاتِ التّالیَهَ، ثُمَّ انْتَخِبِ التَّرجَمَهَ الصَّحیحَهَ.

آیات زیر را بخوانید، سپس ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

۱- ﴿عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾
الف) ✅ مؤمنان تنها باید بر خدا توکّل کنند.
ب) مؤمنان فقط به خدا توکّل می‌کنند.

۲- ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا …﴾ 
بادیه نشینان گفتند: …
الف) … «ایمان می‌آوریم.» بگو: «ایمان نمی‌آورید؛ بلکه بگویید: در سلامت می‌مانیم.»
ب)✅ … «ایمان آوردیم.» بگو: «ایمان نیاورده‌اید؛ بلکه بگویید: اسلام آوردیم.

۳- ﴿ أَوَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ …﴾
الف)✅ آیا ندانسته‌اند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، می‌گسترانَد؟
ب) آیا نمی‌دانند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، فراوان می‌کند؟

۴- ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ﴾ سورَهُ الْإخلاصِ
بگو: او خداوند یکتاست، خدا بی نیاز است …
الف) … نمی‌زاید و زاده نمی‌شود و کسی همانندش نیست.
ب)✅ … نزاده و زاده نشده و کسی برایش همتا نبوده است.

جواب تمرین صفحه ۷۴ درس ۶ عربی یازدهم

۵- ﴿… فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی أَطْعَمَهُم مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ﴾
پس پروردگار این خانه را…
الف) … می‌پرستند؛ زیرا در گرسنگی خوراکشان داد و از ترس [دشمن] در امان نهاد.
ب)✅ … باید بپرستند، همان که در گرسنگی خوراکشان داد و از بیم [دشمن] ایمنشان کرد.

جواب تمرین صفحه ۷۵ درس ۶ عربی یازدهم

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘ضَعْ فِی الْفَراغِ کَلِمَهً مُناسِبَهً.

در جای خالی یک کلمه مناسب قرار دهید.

۱- تُسَمّیٰ مَظاهِر التَّقَدُّمِ فی مَیادینِ العِلمِْ وَ الصِّناعَهِ وَ الأَدَبَِ …… . (مِهرَجاناً –  حَضارَه✅)
معنی: نمودهای پیشرفت در زمینه‌های دانش و صنعت و ادب تمدن نامیده می‌شود. (جشن – تهدن)

۲- ……… أُستاذُ الْجامِعَهِ فی حَدیثِهِ إلیٰ فَضائِلِ آنّه ماری شیمِل. (✅أَشارَ – أَثارَ)
معنی: استاد دانشگاه در سخنش به فضیلت‌های آنه ماری شیمل اشاره کرد.(اشاره کرد – برانگیخت)

۳- ……… هیَ الْقِیَمُ الْمُشتَرَکَهُ بَینَ جَماعَهٍ مِنَ النّاسِ. (اَلشَّهادَه – الَثَّقافَهُ✅)
معنی: فرهنگ همان ارزش‌های مشترک میان گروهی از مردم است.(مدرک – فرهنگ )

۴- أَلْقیٰ أُستاذُ الْجامِعَهِ …….. حَولَ شیمِل. (✅مُحاضَرَهً – مُسَجِّلاً)
معنی: استاد دانشگاه درباره شیمل سخنرانی کرد.(سخرانی – ثبت شده)

۵- …….. هوَ الشَّخصُ الَّذی یَعْمَلُ مَعَکَ. (✅اَلزَّمیلُ – اَلْمِضْیافُ)
معنی: همکار کسی است که با تو کار می‌کند.( همکار، هم کلاسی، دوست – مهمان دوست )

🔶 تمرین پنجم _ الخامس
📘اِنْتَخِبِ الْجَوابَ الصَّحیحَ.

جواب تمرین صفحه ۷۵ درس ۶ عربی یازدهم۱-باید تلاش کنی ، و در زندگی است ناامید نباش . (که ناامید شوی – تا ناامید شوی – نا امید نشد)
۲-من در دو سال گذشته به سفر نرفته‌ام. (سفر نخواهم کرد – سفر نکردم – تا سفر کنم)
۳- می‌خواهم که به بازار چمدان‌ها بروم. (که بروم – نرفته‌ام – اگر بروم)
۴- او فردا به ورزشگاه باز نخواهد برگشت. (باز نخواهد برگشت – برنگشت – برنگشته)
۵- هر کس تلاش بکند موفق می‌شود. (تلاش نمی‌کند – نباید تلاش کند – تلاش بکند)

جواب تمرین صفحه ۷۶  درس ۶ عربی یازدهم

🔶 تمرین ششم_ السّادِسُ
📘عَیِّنِ البْیَتَ الْفارِسیَّ الَّذی یَرتَبِطُ بِالْحَدیثِ فِی الْمَعنیٰ.

معنی: جای فارسی را که در معنی با حدیث همراه است مشخص کنید.

۱- اَلْمؤمِنُ قَلیلُ الْکَلامِ کَثیرُ الْعَمَلِ.  الف 
معنی: مؤمن کم حرف و پر کار است.

۲- اَلْعالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ. ب 
معنی: دانشمند بی‌عمل مانند درخت بی‌ثمر است.

۳- أَمَرَنی رَبّی بِمُداراهِ النّاسِ کَما أَمَرَنی بِأَداءِ الْفَرائِضِ. هـ 
معنی: پروردگارم مرا به مهربانی کردن با مردم دستور داد همان طوری که مرا به انجام واجبات دستور داد.

۴- عَداوَهُ الْعاقِلِ خَیْرٌ مِنْ صَداقَهِ الْجاهِلِ.  و 
معنی: دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.

۵- الدَّهْرُ یَومانِ؛ یَوْمٌ لَکَ وَ یَوْمٌ عَلَیْکَ.  د 
معنی: روزگار دو روز است روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو.

۶- خَیْرُ الْأُمورِ أَوْسَطُها. ج 
معنی: بهترین امور میانه‌ترینشان است.

🔶 تمرین هفتم_ السّابِعُ
📘ضَعْ فِی الْفَراغ کَلِمَهً مُناسِبَهً مِنَ الْکَلِماتِ التّالیَهِ. «کَلِمَتانِ زائِدَتانِ»
یک کلمه مناسب از کلمات زیر را در جای خالی قرار دهید. “دو کلمه اضافی”

أَنقَرَه = آنکارا / الْإنجِلیزیَّهَ = انگلیسی / الْحَضارَهُ = تمدن/ فَخْریَّهٌ = افتخاری/ مُنْذُ = از آنجا/ الْمُستَشرِقَ =خاورشناس / مُحاضَرَهً = سخنرانی / شَهاداتِ =گواهینامه ، مدرک

۱- ما رَأَیْتُ جیرانی …مُنْذُ… یَومِ الْخَمیسِ.
معنی: من همسایگانم را از روز پنجشنبه ندیدم.

۲- نَتَعَلَّمُ اللُّغَهَ …الْإنجِلیزیَّهَ… مِنَ الصَّفِّ السّابِعِ.
معنی: زبان انگلیسی را از کلاس هفتم می‌آموزیم.

۳- أَلْقَی الْأُستاذُ …مُحاضَرَهً… ثَقافیَّهً أَمامَ الطُّلّابِ.
معنی: استاد پیشاروی دانشجویان سخنرانی فرهنگی کرد.

۴- کانَتْ …الْحَضارَهُ… السّومِریَّهُ فی جَنوبِ الْعراقِ.
معنی: تمدن سومری در جنوب عراق بود.

۵- اَلدُّکتوراه مِنْ أَعلیٰ …شَهاداتِ… التَّخَصُّصِ فِی الْجامِعاتِ.
معنی: دکترای او از بالاترین مدارک تخصصی در دانشگاه‌ها‌ست.

۶- إنَّ …الْمُستَشرِقَ… عالِمٌ مِنَ الدُّوَلِ الْغَربیَّهِ عارِفٌ بِالثَّقافَهِ الشَّرقیَّهِ.
معنی: همانا خاورشناس، دانشمندی است از دولت‌های باختری که آشنا با فرهنگ خاورزمین است.

جواب بحث علمی صفحه ۷۸ عربی یازدهم

📘 اَلْبَحثُ الْعِلمیُّ
اُکتُبْ عَنْ أَحَدِ هؤلاءِ الْمُستَشرِقینَ الَّذینَ خَدَمُوا اللُّغَهَ الْفارِسیَّهَ أَوِ الْعَرَبیَّهَ.
بنویس دربارهی یکی از این خاورشناسانی که به زبان فارسی و انگلیسی خدمت کردند.

معنی بخش آبی رنگ زیر تصاویر 👇

«یوهان غوته» هوَ أَحَدُ أَشْهَرِ أُدَباءِ أَلْمانیا، وَ الَّذی تَرَکَ إرْثاً أَدَبیّاً وَ ثَقافیّاً عَظیماً لِلْمَکْتَبَهِ الْعالَمیَّهِ.
معنی: گوته یکی از نامدارترین ادبدانان آلمان است کسی که میراثی ادبی و فرهنگی سترگی برای کتابخانه جهان به جا نهاد.

«رینولد نیکلسون» هوَ مُسْتَشْرِقٌ إنْجِلیزیٌّ. خَبیرٌ فِی التَّصَوُّفِ وَ الْأَدَبِ الْفارِسیِّ، وَ یُعْتَبَرُ مِنْ أَفْضَلِ الْمُتَرْجِمینَ لِأَشْعارِ جَلالِ الدّینِ الرّومیِّ.
معنی: نیکلسون خاورشناس انگلیسی و آگاه به پشمینه پوشی و ادب پارسی است. او از بهترین ترجمه گران شعرهای مولانا به شمار می‌رود.

«هِنْری کوربین» فَیْلَسوفٌ وَ مُسْتَشْرِقٌ فَرَنسیٌّ اهْتَمَّ بِدِراسَهِ الْإسْلامِ. أَسَّسَ فی فَرَنسا قِسْماً لِتاریخِ إیران.
معنی: هانری کربن فلسفه‌دان و خاورشناس فرانسوی است که به بررسی و پژوهش اسلام علاقه مند بود. او در فرانسه بخشی برای تاریخ ایران بنیاد نهاد.

«إدوارد براون» مُسْتَشْرِقٌ إنجِْلیزیٌّ نالَ شُهْرَهً واسِعَهً فِی الدِّراساتِ الشَّرقیَّهِ و کانَ یَعْرِفُ الْفارِسیَّهَ وَ الْعَرَبیَّهَ جَیِّداً.
معنی: ادوارد براون خاورشناس انگلیسی است که آوازه گسترده‌ای در بررسی و پژوهش‌های شرقی به دست آورد. او فارسی و عربی را خوب می‌شناخت.

«توشی هیکو إیزوتسو» أَوَّلُ مَنْ تَرْجَمَ الْقُرآنَ إلیَ اللُّغَهِ الْیابانیَّهِ. وَ کانَ یَعْرِفُ ثلَاثینَ لُغَهً مِنْهَا الْفارِسیَّهُ و الْعَرَبیَّهُ.
معنی: ایزوتسو نخستین کسی است که قرآن را به زبان ژاپنی برگرداند. وی سی زبان از جمله فارسی و عربی را می‌شناخت.

«فلادیمیر مینورسکی» مُسْتَشرِقٌ روسیٌّ. أُستاذٌ فی دِراسَهِ الْفارِسیَّهِ وَ الْکُردیَّهِ.
معنی: مینورسکی خاورشناس روسی است، استاد در بررسی و پژوهش فارسی و کردی.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.