جواب فعالیت فصل ۶ علوم نهم

جواب فعالیت فصل ۶ علوم نهم

گام به گام فصل ششم علوم نهم

جواب فعالیت فصل ۶ علوم نهم

گام به گام فصل ششم علوم نهم

گام به گام علوم نهم /  فصل ۶::زمین ساخت ورقه‌ای

جواب فعالیت صفحه ۶۴ فصل ۶ علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۶۴ فصل ۶ علوم نهم

الف) آیا خشکی بزرگ اولیه را ایجاد کرده‌اید؟
جواب: تقریبا بله زیرا در اثر فرسایش شکل حاشیه ی قاره ها به مرور تغییر کرده

ب) حاشیه کدام قاره‌ها بهتر بر هم منطبق می‌شوند؟ 
جواب: غرب آفریقا و شرق قاره ی آمریکا

پ) چرا حاشیه برخی قاره‌ها به خوبی بر هم منطبق نمی‌شوند؟
جواب: زیرا در طی میلیونها سال بر اثر عوامل مختلف هوازدگی لبه ی ورقه ها دچار تغییر شده و شکل اولیه خود را از دست داده است

جواب خود را بیازمایید صفحه ۶۵ فصل ۶ علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۶۵ فصل ۶ علوم نهم

هریک از قاره‌های لورازیا و گُندوانا شامل کدام سرزمین‌های امروزی بوده‌اند؟
لورازیا شامل: آسیا ،اروپا ،آمریکای شمالی و گرینلند بوده است
گندوانا شامل: افریقا،اقیانوسیه،آمریکای جنوبی،قطب جنوب و قسمتی ار هند بوده است

جواب فعالیت صفحه ۶۸ فصل ۶ علوم نهم

در علوم هفتم با مسیر حرکت جریان‌های همرفتی در مایعات آشنا شدید با توجه به آن مسیر حرکت جوهر پخش شده در هریک از ظرف‌های زیر را رسم کنید.جواب فعالیت صفحه ۶۸ فصل ۶ علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۶۹ فصل ۶ علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۶۹ فصل ۶ علوم نهم

آیا می‌دانید ناخن‌های شما در سال چند سانتی‌متر رشد می‌کنند؟ خیر چگونه می‌توانید مقدار آن را محاسبه کنید؟ پس از محاسبه سرعت رشد ناخنتان، این عدد را با سرعت متوسط حرکت ورقه‌های سنگ کره مقایسه کنید.
جواب: اگر میزان رشد ناخن‌ها را در یک ماه اندازه گیری کنیم حدود ۴ میلی‌متر است. بنابراین در سال حدود ۴۸ میلی‌متر یا ۵ سانتی‌متر خواهد بود. سرعت رشد ناخن‌ها تقریباً با سرعت متوسط حرکت ورقه‌های سنگ کره برابر است

جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۰ فصل ۶ علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۰ فصل 6 علوم نهم

با توجه به شکل ۵، ورقه اقیانوس آرام در قسمت شمال شرق به زیر کدام ورقه قاره‌ای فرورانده می‌شود؟
جواب: ورقه ی آمریکای شمالی

جواب فکر کنید صفحه ۷۰ فصل ۶ علوم نهم

با توجه به شکل ۱۰ زمین لرزه‌ها و آتشفشان‌ها بیشتر بر چه مناطقی منطبق است؟
جواب: بیشتر این پدیده ها در مرز صفحات سازنده ی سنگ کره بوجود می آید

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۷۲ فصل ۶ علوم نهم

درباره عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس اطلاعات جمع آوری و با هم مقایسه کنید.
جواب: عمق متوسط اقیانوس هند ۳۸۴۰ متر است. عمق متوسط آن ۳۵ متر بوده که در نزدیکی تنگه هرمز به حدود ۱۰۰ متر می‌رسد.
انرژی سونامی را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس با هم مقایسه کنید.
در اقیانوس هند که عمق آب حدود ۴۰۰۰ متر است، سونامی با سرعت ۷۲۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کند و حتی در مسافت‌های طولانی، کاهش انرژی اندک است. در خلیج فارس که عمق متوسط آب برابر ۳۵ متر است، سرعت حدود ۷۲ کیلومتر بر ساعت است که بسیار کمتر از سرعت موج در اقیانوس‌های آزاد است.
عمق نقطه مبدأ ایجاد سونامی نیز در تعیین انرژی امواج آن مؤثر است انرژی یک سونامی در امتداد عمودی از سطح اقیانوس تا کف آن توزیع می‌شود. بنابراین در آب‌های کم عمق‌تر انرژی متمرکز خواهد شد در نتیجه مخرب‌ترین سونامی‌ها آن‌هایی هستند که نقطه مبدأ آن‌ها سطحی‌تر و به سطح آب نزدیک‌ترند.
احتمال آمدن سونامی در خلیج فارس به دلیل عمق بسیار کم آن وجود ندارد اما اگر در دریای عمان یا اقیانوس‌های دورتر، سونامی رخ دهد ممکن است مقدار ناچیزی از آن به حوزه آبی خلیج فارس نیز برسد.

جواب فصل ۶ علوم نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.