جواب فعالیت های فصل ۶ علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۶ علوم هفتم

گام به گام فصل ششم علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۶ علوم هفتم

گام به گام فصل ششم علوم هفتم

گام به گام علوم هفتم با جواب / فصل ۶: سفر آب روی زمین

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۴۹ علوم هفتم

در گروه خود درباره اینکه چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارد، گفت‌وگو کنید
جواب: زیرا ارتفاع آن ها از سطح دریا با هم متفاوت است و به دوری و نزدیکی آنها از دریا هم بستگی دارد.

جواب آزمایش کنید صفحه ۴۹ علوم هفتم

جواب آزمایش کنید صفحه ۴۹ علوم هفتم

۱- دو بشر  (یا لیوان) را بردارید. یک سوم حجم یکی از آنها را با آب‌گرم پرکنید و ظرف دیگر را خالی بگذارید.
۲- دهانه هر دو ظرف را با پوشش نایلونی ببندید و روی پوشش نایلونی قطعه‌های یخ بریزید؛ سپس مشاهدات خود را یادداشت کنید.
۳- در کدام ظرف باران تشکیل می‌شود؟ در کدام لیوان ابر و باران تشکیل می‌شود؟ علت آن را توضیح دهید.
جواب: ظرف اول (آب گرم) به دلیل اینکه سه شرط تشکیل باران را دارد. یعنی تبخیر و سطح جامد و سرد (پوشش نایلونی با قطعات یخ) پس ابر تشکیل می‌شود.

در کدام لیوان ابر و باران تشکیل می‌شود؟ علت آن را توضیح دهید.
جواب: در ظرف خالی ابر و باران به وجود می‌آید. بخار آب درون ظرف به تبدیل به قطرات آب می‌پردازد، اما این قطرات بسیار کوچک هستند و به پایین نمی‌افتند. تعداد کمی از این قطرات به هم متصل می‌شوند و باران می‌سازند، در حالی که بقیه قطرات در فضای بالای ظرف به ابر تبدیل می‌شوند. به این ترتیب، ابر و باران در ظرف خالی شکل می‌گیرند.

جواب فعالیت صفحه ۵۰ علوم هفتم

در یک روز بارانی با استفاده از یک ظرف و خط‌‌کش میزان بارندگی را در محل زندگی خود اندازه‌گیری کنید. اگر این آزمایش را با چند ظرف مختلف انجام دهید، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
راهنمایی: در صورت نبود بارندگی از آب‌پاش استفاده کنید. توجه کنید که دهانه آب‌پاش از دهانه ظرف‌ها بزرگ‌تر باشد.
جواب: اگر نوع ظرف ها مختلف باشد مقدار بدست آمده یکسان نیست بنا براین باید از ظروف استاندارد استفاده کرد

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۵۰ علوم هفتم

در یک فعّالیت گروهی درباره بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی تحقیق، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.
جواب: بارور کردن ابرها یا ابرآمایی (به انگلیسی: Cloud seeding) فرآیندی است که در آن مواد شیمیایی یا فیزیکی به ابرها اضافه می‌شود تا باران را افزایش دهد. این فرآیند برای افزایش بارش در مناطق خشک و جلوگیری از سیلاب در مناطق پربارش استفاده می‌شود.
تاریخچه
اولین بارور کردن ابرها در سال ۱۹۴۶ توسط وینسنت جولیان، فیزیکدان آمریکایی، انجام شد. وی از یدید نقره برای بارور کردن ابرهای کومولوس استفاده کرد و مشاهده کرد که این کار باعث افزایش بارش می‌شود.

روش‌های بارور کردن ابرها
دو روش اصلی برای بارور کردن ابرها وجود دارد:
بارور کردن شیمیایی: در این روش، مواد شیمیایی مانند یدید نقره، یدید سدیم، یخ خشک و نمک به ابرها اضافه می‌شود. این مواد شیمیایی باعث می‌شوند که قطرات آب در ابرها به هم بچسبند و در نهایت به شکل قطرات باران درآیند.
بارور کردن فیزیکی: در این روش، مواد فیزیکی مانند ذرات ریز نمک یا شن به ابرها اضافه می‌شود. این ذرات باعث می‌شوند که قطرات آب در ابرها متراکم شوند و در نهایت به شکل قطرات باران درآیند.

مزایا:
افزایش بارش در مناطق خشک
جلوگیری از سیلاب در مناطق پربارش
بهبود کیفیت هوا
معایب:
هزینه بالای اجرای این پروژه
احتمال آسیب به محیط زیست
احتمال تغییر الگوهای آب و هوایی

جواب آزمایش کنید صفحه ۵۰ علوم هفتم

روش آزمایش
۱- در یک ظرف شیشه‌ای مقداری ماسه (حدود ۷۰ درصد) و خاک رس (حدود ۳۰ درصد) را با هم مخلوط کنید و سطح آن را به صورت شیب‌دار و متراکم درآورید.
۲- یک لیوان آب را از قسمت بالای سطح شیب‌دار خالی کنید.
۳- حرکت آب را با دقت مشاهده کنید و مسیر جریان آن را رسم کنید.
نتیجه مشاهده‌ها را در گروه خود به بحث بگذارید.
جواب: ذرات ماسه، درشت و ذرات خاک رس، ریز هستند. آب از لابه لای ذرات درشت راحت‌تر عبور می‌کند اما وقتی به ذرات ریز می‌رسد به سختی عبور می‌کند و یا برای پیدا کردن راهی برای نفوذ به درون خاک تغییر مسیر می‌دهد به این ترتیب مسیر جریان آب در خاک پر پیچ و خم و دارای انشعابات فراوانی است.

جواب فعالیت صفحه ۵۱ علوم هفتم

در بخشی از حیاط مدرسه که شیب‌دار است، با آب‌پاش، پارچ یا… مقداری آب در چند نقطه نزدیک به هم در سطح زمین بریزید؛ سپس مسیر حرکت آب را رسم کنید. رسم خود را با شکل زیر مقایسه کنید.
جواب: آب در جهت شیب زمین حرکت می کند.

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۵۱ علوم هفتم

نام چند حوضه آبریز استان خود یا استان‌های مجاور را ذکر کنید.
جواب: حوضه ی آبریز دز که از رودخانه های سزار ، تیره ، رودخانه بختیاری ، سرخاب ، کشور ، سبز ، چم چیست ، اسک ،رودخانه الیگودرز

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۵۲ علوم هفتم

با مراجعه به منابع معتبر علمی درباره اثر عواملِ دیگر بر شکل مسیر رود (مستقیم یا مارپیچی) اطلاعاتی جمع‌آوری و به کلاس گزارش کنید.
اثر عواملِ دیگر بر شکل مسیر رود: سرعت حرکت آب ، ارتفاع از سطح دریا ، جنس زمین

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۳ علوم هفتم

به نظر شما مهم‌ترین منابع آلوده کننده رودخانه ها کدام‌اند؟
جواب: فاضلاب ها ی شهری ، صنعتی و کشاورزی

آلودگی رودخانه‌ها چه مشکلاتی را ایجاد می‌کنند؟
جواب: مرگ آبزیان ، شیوع بیماری ها

جواب فعالیت صفحه ۵۴ علوم هفتم

با جست‌وجو در اینترنت یا منابع معتبر جدول زیر را تکمیل کنید.

نام دریاچه استان / استان‌ها علت تشکیل
دریاچه خزر گیلان، مازندران، گلستان باقیمانده دریای قدیمی به نام تتیس
دریاچه ارومیه آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی شکستگی‌های قسمتی از سنگ کره
دریاچه سبلان اردبیل دهانه آتشفشان
دریاچه درون غار علیصدر همدان بالاتر بودن سطح آب‌های زیرزمینی از کف غار

جواب گفت‌وگو کنید صفحه‌ ۵۴ علوم هفتم

درباره منابع آلوده کننده دریاها و دریاچه‌ها و تأثیر آنها بر محیط زیست در کلاس گفت‌وگو کنید.
جواب: انواع اصلی آلاینده‌های آب، آلاینده‌های شیمیایی، بیولوژیکی و مواد فیزیکی هستند که از  لحاظ نوع آلاینده به ۸ دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: مواد نفتی، آفت کش‌ها و علف‌کش‌ها، فلزات سنگین، زباله‌های خطرناک، مواد آلی زائد، رسوبات، میکرو ارگانیسم‌های مضر و آلودگی گرمایی.

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۵۵ علوم هفتم

چگونه رزمندگان به منظور عبور از عرض رودخانه اروند از پدیده جزر و مد استفاده می‌کردند؟
جواب: رزمندگان اسلام با محاسبات دقیق خود روی مقدار و ساعات جزر و مد اروند رود تحقیق کردند و تصمیم گرفتند زمانی که جذر و مد به حد اکثر اندازه خود می رسد، عملیاتی نفوذی را شروع کنند تا احتمال دیده شدن غواصان خط شکن توسط دشمن کم تر بشود

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های فصل ۶ علوم هفتم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۷ علوم هفتم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت های پنجم علوم هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۶ علوم هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.