جواب درس ۶ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲

جواب درس ۶ علوم پنجم ابتدایی

جواب فعالیت های درس ششم علوم پنجم دبستان

جواب درس ۶ علوم پنجم ابتدایی

جواب فعالیت های درس ششم علوم پنجم دبستان

گام به گام علوم پنجم ابتدایی / درس ۶:: چه خبر ۱ (بینایی و شنوایی)؟

جواب سوال صفحه ۴۶ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه ۴۶ علوم پنجم ابتدایی

چگونه اجسام پیرامون خود را میبینیم؟
جواب: نور باز تابش شده را از راه مردمک وارد چشم شده و پس از عبور از عدسی روی شبکیه ایجاد می شود . عصب بینایی به مغز پیام می فرستد .

جواب فعالیت صفحه ۴۶ علوم پنجم ابتدایی

۱- چشم خود را در آینه مشاهده کنید. چه رنگ‌هایی دارد؟
جواب: سفید، قهوه‌ای و سیاه
۲- در شکل زیر تصویر مدل کامل کره‌ی چشم را می‌بینید.
شما کدام قسمت‌های این مدل را در آینه مشاهده کردید؟
جواب: مردمک ، قرنیه و عینبیه

کدام قسمت‌ها را نتوانستید در آینه مشاهده کنید؟ چرا؟
جواب: قرنیه، چون بی‌رنگ است و عدسی، شبکیه و عصب بینایی، چون پشت قرار دارند دیده نمی‌شوند.

عصب بینایی در کدام قسمت کره‌ی چشم قرار گرفته است؟
جواب: شبکیه

جواب گفت‌وگو صفحه ۴۷ علوم پنجم ابتدایی

عنبیه‌ی چشم شما چه رنگی است؟
جواب: مشکی
در کلاس شما عنبیه‌ی چشم بچّه‌های دیگر چه رنگی است؟
جواب: مشکی، سبز و آبی

جواب آزمایش کنید صفحه ۴۷ علوم پنجم ابتدایی

۱- به چشم یکی از اعضای گروه خود نگاه کنید و مردمک او را نقّاشی کنید.
۲- حالا در کنار پنجره‌ای که نور آن بیشتر است، به چشم او نگاه کنید و مردمکش را نقّاشی کنید.
۳- مشاهده‌های خود را مقایسه کنید؛ مردمک چه تغییری می‌کند؟ 
جواب: کوچک میشود.
۴- پیش‌بینی کنید اگر در جایی تاریک به چشم دوستتان نگاه کنید، مردمک او چه تغییری خواهد کرد؟
جواب: بزرگ‌تر می‌شود.
۵- پیش‌بینی خود را آزمایش کنید.
از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: نتیجه می‌گیریم که نور زیاد، مردمک را تنگ و در نور کم مردمک گشاد می‌شود به این ترتیب نور ورودی به چشم تنظیم می‌شود.

جواب گفت‌وگو پایین صفحه ۴۷ علوم پنجم ابتدایی

تصویر زیر را به دقت نگاه کنید؛ به نظر شما برای آنکه بتوانیم جسمی را ببینیم، نور باید از کدام بخش‌های چشم بگذرد و به پرده‌ی شبکیه برسد؟
جواب: نور باید از قرنیه، مردمک و عدسی عبور کند تا به پرده شبکیه برسد.جواب گفت‌وگو پایین صفحه ۴۷ علوم پنجم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۴۸ علوم پنجم ابتدایی

۱- صفحه‌ی روزنامه را روی دیوار بچسبانید.
۲- هر یک از دانش آموزان گروه به نوبت در مقابل روزنامه بایستد و بعد آرام آرام از آن دور شود؛ تا جایی که خواندن کلمه‌ها و تشخیص نقطه‌های آن برایش دشوار شود. یکی دیگر از دانش آموزان، فاصله‌ی هر دانش آموز از روزنامه را اندازه‌گیری کند و در جدول زیر بنویسد.

فاصله ی مناسب برای خواندن (به سانتی متر)
کمتر از ۳۰ حدود ۳۰ بیش از ۳۰
۵ ۱۵ ۳

نتایج کار خود را با گروه‌های دیگر کلاس مقایسه کنید.
جواب: برعهده دانش آموز
بیشتر دانش آموزان کلاس، نوشته را در چه فاصله‌ای به راحتی می‌خوانند؟ 
جواب: در فاصله حدود ۳۰ سانتی متری
چند نفر از دانش آموزان از فاصله‌ی نزدیک خوب می‌بینند؟ 
جواب: ۵ نفر
چند نفر از فاصله‌ی دور خوب می‌بینند؟ 
جواب: ۳ نفر
دانش آموزانی که از عینک استفاده می‌کنند، فعالیت را با عینک انجام دهند. سپس، نتایج را با حالت قبل مقایسه کنند و به کلاس گزارش دهند.
جواب: افراد نزدیک بین نمی‌توانند متن را از فاصله ۳۰ سانتی متری بخوانند و باید نزدیک‌تر قرار بگیرند؛ برای افراد دوربین، حداقل فاصله دید از ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر بیشتر است؛ به همین دلیل، افرادی که از عینک استفاده می‌کنند، فعالیت را با عینک انجام دادند، پس تعداد افرادی که می‌توانستند از فاصله ۳۰ سانتی متری روزنامه را بخوانند، بیشتر شد.

جواب سوال صفحه ۴۹ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه 49 علوم پنجم ابتدایی

ما با انجام دادن کدام کارها میتوانیم از چشم های خود مراقبت کنیم؟
جواب: به خورشید نگاه نکنیم ، در نور کم مطالعه نکنیم ، کتاب را در فاصله ی ۳۰ سانتی متری صورت قرار دهیم ، هنگام کار از عینک مخصوص استفاده کنیم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۵۰ علوم پنجم ابتدایی

درباره‌ی کارهای دیگری که برای مراقبت از چشم‌هایمان باید انجام بدهیم، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.
جواب: هنگام آلوده بودن دست ها نباید آن ها به چشم هایمان بزنیم
در استخر های آلوده شنا نکنیم
هنگام مطالعه از نور کافی استفاده کنیم
رعایت فاصله مناسب هنگام تماشای تلویزیون
هنگام رفتن به رخت خواب در تاریکی از گوشی استفاده نکنیم
مراجعه به چشم پزشک به صورت منظم و هر شش ماه یکبار
نگاه نکردن مستقیم به نور خورشید و ….

جواب سوال صفحه ۵۰ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه 50 علوم پنجم ابتدایی

نسترن هنگام بازی والیبال، صدای دوستانش را می‌شنید؛ آنها او را تشویق می‌کردند که توپ را به موقع به زمین حریف پرتاب کند. او صدای دوستانش را چگونه می‌شنید؟
جواب: صدا توسط لاله ی گوش به مجرای شنوایی و پرده ی گوش را می لرزاند . این لرزش توسط استخوان های کوچک گوش به بخش حلزونی گوش می رسد و از آنجا از طریق عصب شنوایی به گوش می رسد .

جواب فعالیت صفحه ۵۰ علوم پنجم ابتدایی

گوش دوست خود را مشاهده کنید. کدام بخش‌های گوش او را می‌توانید با چشم ببینید؟
جواب: بخش های بیرونی گوش مانند: لاله گوش – سوراخ گوش

جواب فعالیت صفحه ۵۰ علوم پنجم ابتدایی

۱- مانند شکل، ته یک لیوان کاغذی بزرگ را ببرید.جواب فعالیت صفحه ۵۰ علوم پنجم ابتدایی۲- از یکی از اعضای گروهتان بخواهید که جمله‌ای را با صدای معمولی نزدیک گوش شما بگوید.
۳- مانند شکل، لیوان را روی گوش خود قرار دهید و دوباره از دوستتان بخواهید جمله‌ای را با صدای معمولی نزدیک گوش شما بگوید. 
شنوایی شما در این دو حالت چه تفاوتی دارد؟ 
جواب: با گذاشتن لیوان صدا را بهتر می‌شنویم

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: نتیجه‌ می‌گیریم که لاله گوش مانند لیوان عمل ‌می‌کند.

لاله‌ی گوش در شنیدن صدا چه نقشی دارد؟
جواب: امواج صدا را جمع آوری می کند و به مجرای شنوایی می فرستد .

چرا برخی از افراد برای اینکه بهتر بشنوند دستشان را پشت لاله‌ی گوش خود قرار می‌دهند؟
جواب: چون با این کار از پراکنده شدن امواج جلوگیری کرده و صدا را در یک جا جمع می‌کنند و صدا را بلندتر و واضح تر می‌شنوند.

جواب فعالیت صفحه ۵۰ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه ۵۱ علوم پنجم ابتدایی

شکل مدل گوش را ببینید. مجرای شنوایی و بخش‌های دیگر گوش، درون استخوان سر قرار گرفته‌اند. پرده‌ی گوش در انتهای مجرای شنوایی قرار دارد. پشت پرده‌ی گوش چه چیزهایی می‌بینید؟ 
جواب: بخش حلزونی شکل گوش، اعصاب شنوایی واستخوان‌های کوچک گوش

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۵۲ علوم پنجم ابتدایی

سمعک به افراد کم شنوا چه کمکی می‌کند؟
جواب: دستگاهی است که صدا را تقویت می کند تا افرادی که مشکل شنوایی دارند، بتوانند بهتر بشنوند .

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۵۲ علوم پنجم ابتدایی

برای مراقبت از گوش، چه کارهای دیگری باید انجام دهیم؟ در این باره گزارشی تهیه کنید و به کلاس ارائه دهید.
جواب: – همیشه گوش خود را تمیز کنیم
– باصدای بلند تو گوش هم حرف نزنیم
– با کتاب یا وسیله ی دیگر به گوش کسی ضربه نزنیم
– جسم نوک تیز در گوش خود فرونکنیم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۶ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۷ علوم کلاس پنجم و برای بخش قبلی از جواب درس پنجم علوم پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.