جواب درس ۶ فارسی ششم ؛ صفحه ۵۲

جواب درس ۶ فارسی ششم ؛ صفحه ۵۲

گام به گام درس ششم فارسی ششم ابتدایی

جواب درس ۶ فارسی ششم ؛ صفحه ۵۲

گام به گام درس ششم فارسی ششم ابتدایی

گام به گام فارسی ششم ابتدایی / درس ۶ :: ای وطن

جواب درک مطلب صفحه ۵۲ درس ۶ فارسی ششم

1 شاعر در بند اول، وطن را مایه ی غمگینی و موجب شادی میداند. آیا شما با این نظر موافقید؟ دلیل خود را بیان کنید.
جواب: بله ، زیرا وطن جایی است که   ما در آن به دنیا آمده‌ایم با خانواده و دوستانمان زندگی می‌کنیم و در آن  احساس امنیت می‌کنیم.

۲- وطن چگونه می‌تواند نگهبان وجود ما باشد؟
جواب: وطن مثل خانه‌ای امن از وجود ما نگهبانی می‌کند و به ما امنیت، آسایش، هویت و فرهنگ می‌دهد.

3 چرا شاعر باوفا بودن را به خاک نسبت داده است؟
جواب: شاعر وطن را به خاک تشبیه کرده است .

4 قسمتی از شعر را بیان کنید که در آن شاعر، وطن را موجودی زنده معرّفی کرده است.
جواب: همچو رویش دربهاران / همچو جان درهربدن

5- شما وطن را به چه چیزهایی مانند می‌کنید؟
جواب: مادر، پدر، گهواره، خانه.

جواب گوش کن و بگو صفحه ۵۲ درس ۶ فارسی ششم

قصّه‌ی «حماسه‌ی هُرمُز» را با دقّت گوش دهید و سپس درباره‌ی پرسش‌های زیر گفت‌وگو کنید.
پرسش‌ها
۱- داستان با چه واقعه‌ای شروع می‌شود؟
جواب: حمله‌ی لشکر مغول.
۲- شخصیت اصلی داستان که بود و چند پسر داشت؟
جواب: هرمز، دهقانی شجاع بود و او سه پسر جوان داشت.
۳- اوّلین سواری که به کلبه نزدیک شد، که بود؟ 
جواب: دیده بان شهر بود
۴- لشکریان مغول چه زمانی به کلبه رسیدند؟ 
جواب: هنگام غروب
۵- نام فرمانده‌ی مغولان چه بود؟
جواب: قاجان
۶- مغولان برای بیرون کشیدن پیرمرد و پسرانش از کلبه به چه کاری دست زدند؟ 
جواب: کلبه را آتش زدند
۷- پیرمرد در آخرین لحظه‌ی زندگی چه گفت؟ 
جواب: پیروز باد ایران

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۶ فارسی ششم ؛ صفحه ۵۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درک مطلب درس هفتم فارسی ششم و برای بخش قبلی از جواب درس ۵ فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.