جواب درس ۶ فارسی هفتم؛ صفحه ۵۵, ۵۶

جواب درس ۶ فارسی هفتم؛ صفحه ۵۵, ۵۶

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس ششم فارسی هفتم

جواب درس ۶ فارسی هفتم؛ صفحه ۵۵, ۵۶

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس ششم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۶ :: قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

جواب خودارزیابی صفحه ۵۵ فارسی هفتم

۱- چرا قلب آدم نباید خالی بماند؟
جواب: چون قلب خالی، مثل یک گلدان خالی، زشت است و آدم را اذیت میکند.

۲- چرا قلب به دریا تشبیه شده است؟ شما قلب را به چه چیزهایی تشبیه می‌کنید؟ 
جواب: چون دریا بسیار بزرگ و بیکران است و قلب انسان هم به اندازهی تمام کسانی که دوستشان داریم بزرگ است. من قلب را به ماه، خورشید، ستاره و آسمان تشبیه میکنم.

۳- به نظر شما چرا قلب نویسنده نمی‌توانست عموی پدرش را بپذیرد؟
جواب: چون عموی پدرش پول‌ پرست بود و به پول ‌هایش بیشتر از انسان ‌ها اهمیت می ‌داد و همین باعث می ‌شد که نویسنده از او آزرده خاطر باشد

جواب کارگروهی صفحه ۵۶ فارسی هفتم

۱- چه ویژگی‌هایی باعث می‌شود تا ما کسی را در قلبمان جای دهیم؟ 
جواب: ویژگی‌های خوب اخلاقی مانند مهربانی، گذشت، وفاداری، خوش‌رویی، صبوری، عدالت و…

۲- نمونه‌هایی از تکرارهای زیبا را در «آفرینش» خدا بیان کنید.
جواب: آسمان زیبا، گل‌های زیبا، دریای زیبا و…

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۵۶ فارسی هفتم

۱- نمونه‌های تکرار را از درس پیدا کنید و بنویسید.
جواب: من قلب کوچولویی دارم. خیلی کوچولو خیلی خیلی کوچولو.( تکرار واژه های خیلی و کوچولو)
این عموی پدرم خیلی خیلی خیلی پولدار است. ( تکرار واژه ی خیلی )

۲- نهاد و مفعول هر جمله را مشخّص کنید.
– رزمندگان، دشمن را از خاک ما بیرون انداختند.
رزمندگان: نهاد
دشمن: مفعول

– من، عموی خوش اخلاقم را توی قلبم جا دادم.
من: نهاد
عموی خوش اخلاقم: مفعول

– همه معلّم‌ها، بچّه‌ها را دوست دارند.
معلم‌ها: نهاد
بچه‌ها: مفعول

۳- با توجه به معنی جمله‌ها، واژه‌های مناسب را در جای خالی قرار دهید.
الف) مادر بزرگ درباره …حیات… گل‌های باغچه با نوه‌اش در …حیاط… خانه گفت‌وگو می‌کرد. (حیاط، حیات)
ب) مراقب پول‌های …خُرد… خود باشیم و از …خورد… و خوراک‌های بیهوده پرهیز کنیم. (خورد، خُرد)

۴- جدول زیر را حل کنید.

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۵۶ فارسی هفتم

۱- جمله‌ای که برای بیان احساسات، عواطف، آرزو و … بیان می‌شود⇦ جمله عاطفی
۲- برای اشاره به دور به کار می‌رود⇦ آن
۳- «مکان»⇦ جا
۴- ضمیر اوّل شخص مفرد⇦ من
۵- «اگر» دم بریده⇦ اگ
۶- از آن طرف بخوانید، یکی از دو جنس بشر است⇦ نز
۷- مخفّف «اگر»⇦ ار
۸- مخفّف «ماه»⇦ مه
۹- یکی از سوره‌های قرآن⇦ انعام
۱۰- همان گزارش است⇦ گزاره
۱۱- جمع «یار» است⇦ یاران
۱۲- بخشی از جمله است⇦ نهاد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.