جواب درس ۶ فارسی چهارم ؛ صفحه ۵۸

جواب درس ۶ فارسی چهارم ؛ صفحه ۵۸

گام به گام درس ششم فارسی چهارم ابتدایی

جواب درس ۶ فارسی چهارم ؛ صفحه ۵۸

گام به گام درس ششم فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم / درس ششم :: آرش کمان گیر

جواب درست و نادرست صفحه ۵۸ فارسی چهارم

۱- آرش برای پرتاب تیر در دشتی سرسبز ایستاد.
❌ نادرست
۲- ایرانیان در برابر سپاه توران مقاومت می‌کردند.
✅ درست
۳- تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوانی ایرانی تیری به سوی غرب پرتاب کند.
❌ نادرست

جواب درک مطلب صفحه ۵۸ فارسی چهارم

1- فرمانده سپاه توران چه کسی بود؟
پاسخ: افراسیاب

2- پیشنهاد تورانیان برای تعیین مرز ایران و توران چه بود؟
پاسخ: مرز ایران و توران را با پرتاب یک تیر مشخص کنند

3- فکر میکنید چرا تورانیان، پرتاب تیر را به عهده‌ی یک پهلوان ایرانی گذاشتند؟
پاسخ: آنها می‌خواستند که کار را برای ایرانیان سخت کنند و این کار را با واگذاری پرتاب تیر به یک پهلوان ایرانی انجام دادند.

4- چرا نویسنده کار آرش را با صدهزاران تیغه‌ی شمشیر مقایسه کرده است؟
پاسخ: زیرا آرش با پرتاب تیر خود، مرز ایران و توران را مشخص کرد و از ایران دفاع کرد. کار آرش مانند صدهزاران تیغه‌ی شمشیر، برای ایران ارزشمند بود.

۵- چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد؟
پاسخ: چون تمام قدرت و توانش را گذاشت تا تیر را با کمان به دورترین نقطه پرتاب کند

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۶ فارسی چهارم ؛ صفحه ۵۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۷ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس پنجم فارسی چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.